دانلود پاورپوینت بیوشیمی - 90 اسلاید

دانلود پاورپوینت بیوشیمی - 90 اسلاید

دانلود پاورپوینت بیوشیمی - 90 اسلاید

 

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

سه بخش اصلی در بیوشیمی

شیمی ساختاری: روابط ساختاری-عملکردی موجود در پروتئین ها،

کربوهیدرات ها، DNA/RNA، لیپیدها و ...

 

سوخت و ساز (متابولیسم): در ارتباط با کلیت واکنش های شیمیایی که در موجودات زنده رخ می دهند:

 

الف: کاتابولیسم

ب: آنابولیسم

ج:مدیریت انرژی سلولی

 

ذخیره، انتقال و بیان اطلاعات ژنتیکی: تکثیر DNA و ساخت پروتئین

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: