پاورپوینت با موضوع مدلسازي سيستم عصبي – عضلاني توليد گفتار - 43 اسلاید

پاورپوینت با موضوع مدلسازي سيستم عصبي – عضلاني توليد گفتار - 43 اسلاید

پاورپوینت با موضوع مدلسازي سيستم عصبي – عضلاني توليد گفتار - 43 اسلاید

پاورپوینت با موضوع مدلسازي سيستم عصبي – عضلاني توليد گفتار - 43 اسلاید

پاورپوینت با موضوع مدلسازي سيستم عصبي – عضلاني توليد گفتار - 43 اسلاید

پاورپوینت با موضوع مدلسازي سيستم عصبي – عضلاني توليد گفتار - 43 اسلاید

پاورپوینت با موضوع مدلسازي سيستم عصبي – عضلاني توليد گفتار - 43 اسلاید

پاورپوینت با موضوع مدلسازي سيستم عصبي – عضلاني توليد گفتار - 43 اسلاید

پاورپوینت با موضوع مدلسازي سيستم عصبي – عضلاني توليد گفتار - 43 اسلاید

پاورپوینت با موضوع مدلسازي سيستم عصبي – عضلاني توليد گفتار - 43 اسلاید ناحيه بروکا ناحيه خاصي از قشر پيشاني است که مرکز تشکيل کلمات است. در اين ناحیه طرح‌ها و الگو‌هاي حرکتي براي بيان تک‌تک کلمات يا حتي عبارات کوتاه شروع و اجرا مي‌شوند. اين ناحيه همچنين با مرکز درک کلام ورنيکه ارتباط نزديکی دارد.

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت با موضوع مدلسازي سيستم عصبي – عضلاني توليد گفتار - 43 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع مدلسازي سيستم عصبي – عضلاني توليد گفتار - 43 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید: