پاورپوینت تداخل دارو و غذا (تاثیر غذاها، میوه ها و نوشیدنی ها بر داروها) - 80 اسلاید

پاورپوینت تداخل دارو و غذا (تاثیر غذاها، میوه ها و نوشیدنی ها بر داروها) - 80 اسلاید

پاورپوینت تداخل دارو و غذا (تاثیر غذاها، میوه ها و نوشیدنی ها بر داروها) - 80 اسلاید

پاورپوینت تداخل دارو و غذا (تاثیر غذاها، میوه ها و نوشیدنی ها بر داروها) 

پاورپوینت تداخل دارو و غذا (تاثیر غذاها، میوه ها و نوشیدنی ها بر داروها) 

پاورپوینت تداخل دارو و غذا (تاثیر غذاها، میوه ها و نوشیدنی ها بر داروها) 

پاورپوینت تداخل دارو و غذا (تاثیر غذاها، میوه ها و نوشیدنی ها بر داروها) 

پاورپوینت تداخل دارو و غذا (تاثیر غذاها، میوه ها و نوشیدنی ها بر داروها) 

اگر دو داروی متفاوت با هم مصرف شوند و يا دارو با غذا استفاده شود ممکن است اثرات متفاوتي نسبت به زماني که يك دارو به تنهايي استفاده مي شود بوجود آيد. البته اين امر در برخی از موارد مي تواند مفيد بوده و گاهي پزشکان برای افزايش اثربخشي دارو ممکن است از اين ويژگي استفاده نمايند.

پاورپوینت پردازنده ها - 79 اسلاید

پاورپوینت پردازنده ها - 79 اسلاید

پاورپوینت پردازنده ها - 79 اسلاید

پاورپوینت پردازنده ها

پاورپوینت پردازنده ها

پاورپوینت پردازنده ها

پاورپوینت پردازنده ها

žمقدمه                   تعداد81اسلاید

پاورپوینت منابع درآمدي يك رويداد ورزشي - 30 اسلاید

پاورپوینت منابع درآمدي يك رويداد ورزشي - 30 اسلاید

پاورپوینت منابع درآمدي يك رويداد ورزشي - 30 اسلاید

پاورپوینت منابع درآمدي يك رويداد ورزشي

پاورپوینت منابع درآمدي يك رويداد ورزشي

پاورپوینت منابع درآمدي يك رويداد ورزشي

پاورپوینت منابع درآمدي يك رويداد ورزشي

مهمترین منابع مالی در يك رويداد ورزشي                   تعداد33اسلاید

پاورپوینت منابع درآمدي يك رويداد ورزشي - 30 اسلاید

پاورپوینت منابع درآمدي يك رويداد ورزشي - 30 اسلاید

پاورپوینت منابع درآمدي يك رويداد ورزشي - 30 اسلاید

پاورپوینت منابع درآمدي يك رويداد ورزشي

پاورپوینت منابع درآمدي يك رويداد ورزشي

پاورپوینت منابع درآمدي يك رويداد ورزشي

پاورپوینت منابع درآمدي يك رويداد ورزشي

مهمترین منابع مالی در يك رويداد ورزشي                   تعداد33اسلاید

پاورپوینت مهارت رفتار جرأت‌مندانه - 22 اسلاید

پاورپوینت مهارت رفتار جرأت‌مندانه - 22 اسلاید

پاورپوینت مهارت رفتار جرأت‌مندانه - 22 اسلاید

پاورپوینت مهارت رفتار جرأت‌مندانه

پاورپوینت مهارت رفتار جرأت‌مندانه

پاورپوینت مهارت رفتار جرأت‌مندانه

پاورپوینت مهارت رفتار جرأت‌مندانه

•گاهي مجبوريد امتناع خود از انجام آن كار را چند بار تكرار كنيد.

پاورپوینت درس 3 فارسی اول ابتدایی - 7 اسلاید

پاورپوینت درس 3 فارسی اول ابتدایی - 7 اسلاید

پاورپوینت درس 3 فارسی اول ابتدایی - 7 اسلاید

پاورپوینت درس 3 فارسی اول ابتدایی

پاورپوینت درس 3 فارسی اول ابتدایی

پاورپوینت درس 3 فارسی اول ابتدایی

پاورپوینت درس 3 فارسی اول ابتدایی

پاورپوینت فوق حاوی اسکن تمام صفحه کل صفحات درس است.

برای دانلود کل  از لینک زیر استفاده کنید:

پاورپوینت درس 3 فارسی اول ابتدایی

پاورپوینت درس 3 فارسی اول ابتدایی

پاورپوینت درس 3 فارسی اول ابتدایی

پاورپوینت درس 3 فارسی اول ابتدایی


پاورپوینت آدمها و مرزها هر کس با یک مرز چگونه برخورد می کند - 15 اسلاید

پاورپوینت آدمها و مرزها هر کس با یک مرز چگونه برخورد می کند - 15 اسلاید

پاورپوینت آدمها و مرزها هر کس با یک مرز چگونه برخورد می کند - 15 اسلاید

پاورپوینت آدمها و مرزها هر کس با یک مرز چگونه برخورد می کند

پاورپوینت آدمها و مرزها هر کس با یک مرز چگونه برخورد می کند

پاورپوینت آدمها و مرزها هر کس با یک مرز چگونه برخورد می کند

پاورپوینت آدمها و مرزها هر کس با یک مرز چگونه برخورد می کند

اقتصادی

پاورپوینت علوم اول ابتدایی دنیای گیاهان - 8 اسلاید

پاورپوینت علوم اول ابتدایی دنیای گیاهان - 8 اسلاید

پاورپوینت علوم اول ابتدایی دنیای گیاهان - 8 اسلاید

پاورپوینت علوم اول ابتدایی دنیای گیاهان

پاورپوینت علوم اول ابتدایی دنیای گیاهان

پاورپوینت علوم اول ابتدایی دنیای گیاهان

پاورپوینت علوم اول ابتدایی دنیای گیاهان

وظیفه ی قسمت های مختلف گیاه در گونه های متنوع متفاوت است .

مثلا در برخی از گیاهان ریشه فقط آب را از زمین گرفته و به دیگر قسمت های گیاه می رساند و در برخی گیاهان علاوه بر این ریشه ها خوراکی هستند .

گیاهان نیز مانند همه ی جانداران رشد می کنند یک بذر به نهال و سپس به درخت تبدیل می شوند بعد از آن شکوفه کرده و میوه می دهند.

گیاهان خوراکی انواع مختلف دارند:

پاورپوینت علوم اول ابتدایی دنیای گیاهان

 

1- دانه: لوبیا، گندم، نخود

2- میوه: گوجه فرنگی، سیب و...

3- ریشه: هویج، شلغم،ترب

4- برگ: ریحان- جعفری

 

پاورپوینت علوم اول ابتدایی دنیای گیاهان

 

گیاهان برای ما انسان ها و جانوران فایده های زیادی دارند باید در حفظ آنها بکوشیم.

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت علوم اول ابتدایی دنیای گیاهان است؛

برای دانلود کل پاورپوینت علوم اول ابتدایی دنیای گیاهان از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت فصل 4 علوم اول ابتدایی دنیای جانوران - 22 اسلاید

پاورپوینت فصل 4 علوم اول ابتدایی دنیای جانوران - 22 اسلاید

پاورپوینت فصل 4 علوم اول ابتدایی دنیای جانوران - 22 اسلاید

پاورپوینت فصل 4 علوم اول ابتدایی دنیای جانوران 

پاورپوینت فصل 4 علوم اول ابتدایی دنیای جانوران 

پاورپوینت فصل 4 علوم اول ابتدایی دنیای جانوران 

پاورپوینت فصل 4 علوم اول ابتدایی دنیای جانوران 

حالا درباره جانوری که خیلی دوست داری به سوالات زیر پاسخ بده

-محل زندگی آن کجاست؟

پاورپوینت تکرار جنگ احزاب - 50 اسلاید

پاورپوینت تکرار جنگ احزاب - 50 اسلاید

پاورپوینت تکرار جنگ احزاب - 50 اسلاید

پاورپوینت تکرار جنگ احزاب

پاورپوینت تکرار جنگ احزاب

پاورپوینت تکرار جنگ احزاب

پاورپوینت تکرار جنگ احزاب

10سال آزار و اذیّت در مکه

پس از بعثت رسول گرامی اسلام (ص) مشرکان مکه و یهود جزیرةالعرب وقتی دیدند که آیین و آموزه های اسلامی منافع آنها را تهدید نموده و با استثمار و استبداد سازگاری ندارد تمام تلاش و توان خود را به کار بردند تا این راه روشن را در همان اوایل بعثت سد نموده و اسلام و مسلمانان را از سر راه خود حذف نمایند به همین سبب مسلمین در  10سال حضور پیامبر(ص) در مکه شاهد فجیع ترین آزار، اذیت، شکنجه، محاصره تبعید، ترور، تهدید و تطمیع بودند.

پاورپوینت تکرار جنگ احزاب

 

خیانت یهود بنی قریظه

جنگ احزاب با فصل سرما مصادف شد. در آن سال مدینه با کمبود باران و نوعی قحطی هم روبرو شده بود به همین دلیل شرایط برای اهل مدینه بسیار دشوار شده بود.
 با گذشت یکماه از محاصره مدینه، سرما وکمبود آذوقه لشکر احزاب را با مشکل مواجه کرد. لذا
یهود به فکر استفاده از شمشیر زنان یهود بنی قریظه در داخل مدینه افتاد و کعب رییس قبیله بنی قریظه از قریش2000سرباز خواست تا ازداخل مدینه به مسلمانان حمله کنند. از اقدامات دیگر آنان در طول جنگ ایجاد جنگ روانی و تلاش در مرعوب ساختن مسلمانان بود. زمانیکه پیامبر برای برآورد اوضاع سعدبن معاذ وسعدبن عباده را به آنجا فرستاد، به محض رسیدن به درب قلعه، یهودیان فحش و ناسزای زیادی به آنها گفتند.

پاورپوینت تکرار جنگ احزاب

 

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت تکرار جنگ احزاب است؛

برای دانلود کل پاورپوینت تکرار جنگ احزاب از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت دانستنی هایی در رابطه با اقدامات قبل ، حین و بعد از زلزله - 11 اسلاید

پاورپوینت دانستنی هایی در رابطه با اقدامات قبل ، حین و بعد از زلزله - 11 اسلاید

پاورپوینت دانستنی هایی در رابطه با اقدامات قبل ، حین و بعد از زلزله - 11 اسلاید

پاورپوینت دانستنی هایی در رابطه با اقدامات قبل ، حین و بعد از زلزله

پاورپوینت دانستنی هایی در رابطه با اقدامات قبل ، حین و بعد از زلزله

پاورپوینت دانستنی هایی در رابطه با اقدامات قبل ، حین و بعد از زلزله

پاورپوینت دانستنی هایی در رابطه با اقدامات قبل ، حین و بعد از زلزله

—بعد از زلزله – آتش سوزی

پاورپوینت ارزیابی ریسک مخاطرات در بیمارستان - 64 اسلاید

پاورپوینت ارزیابی ریسک مخاطرات در بیمارستان - 64 اسلاید

پاورپوینت ارزیابی ریسک مخاطرات در بیمارستان - 64 اسلاید

پاورپوینت ارزیابی ریسک مخاطرات در بیمارستان 

پاورپوینت ارزیابی ریسک مخاطرات در بیمارستان 

پاورپوینت ارزیابی ریسک مخاطرات در بیمارستان 

پاورپوینت ارزیابی ریسک مخاطرات در بیمارستان 

سوانح و بحرانها می توانند در هر زمانی به وقوع بپيوندند و موجب مرگ؛ جراحت افراد و بی ثباتی در اقتصاد گردند.

پاورپوینت نقش سیستم بانکداری اسلامی در بازار مالی ایران - 60 اسلاید

پاورپوینت نقش سیستم بانکداری اسلامی در بازار مالی ایران - 60 اسلاید

پاورپوینت نقش سیستم بانکداری اسلامی در بازار مالی ایران - 60 اسلاید

پاورپوینت نقش سیستم بانکداری اسلامی در بازار مالی ایران

پاورپوینت نقش سیستم بانکداری اسلامی در بازار مالی ایران

پاورپوینت نقش سیستم بانکداری اسلامی در بازار مالی ایران

پاورپوینت نقش سیستم بانکداری اسلامی در بازار مالی ایران

قرض الحسنه اعطایی
 
یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک کرده مشروط بر اینکه قرض گیرنده، مثل و یا قیمت آنها به قرض دهنده پس بدهد .

بانکها در موارد زیر به افراد واجد شرایط اعتبار قرض الحسنه پرداخت میکنند:
الف.  به شرکتهای تعاونی به منظور ایجاد کار(فراهم کردن تسهیلات جهت تامین امکانات جهت ایجاد کار برای افرادی که خود این امکانات را ندارند است.)
ب. کارگاهها و واحدهای تولیدی (کمک به افزایش تولید)  
ج. رفع احتیاجات اشخاص حقیقی (هزینه های ازدواج، تعمیر مسکن، درمان بیماری و . . .)

پاورپوینت نقش سیستم بانکداری اسلامی در بازار مالی ایران


سلف : در معامله سلف قیمت کالا قبلا پرداخت شده و کالا در زمان آینده تحویل داده خواهد شد بنابراین به منظور رعایت عدالت و جلوگیری از ضرر تولید کننده (فروشنده) قیمت قطعی کالا می تواند بر اساس قیمت زمان تحویل محاسبه شود یا بر اساس مدل قیمت کالا در زمان عقد قرار داد و قیمت در زمان تحویل.
فروش اقساطی : اگر کالای مورد نظر، مسکن باشد (دو عقد مشارکت مدنی جهت ساخت منزل و فروش اقساطی برای فروش آن) بدلیل اینکه ممکن است در فاصله بین عقد قرار داد و ساخت منزل تا زمان فروش، بهای منزل افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد، قیمت براساس درصد مشارکت محاسبه شده و مبنای تقسیط قرار می گیرد.

 1. عقد مشارکت مدنی عمدتا در ساختمان کاربرد دارد .یعنی برای ساختن ساختمان ابتدا مشارکت مدنی منعقد شده و پس از تکمیل بانک سهم خود را از طریق فروش اقساطی می فروشد.ارقام مربوط به تامین مالی یک سال باید از ارقام مشارکت مدنی کم شده و به ارقام فروش اقساطی اضافه شود ولی تمام ارقام به عنوان مانده تسهیلات و غیر واقعی نشان داده می شود .پی بردن به این موضوع تنها آشنایی با اصول دفترداری را می طلبد.

از طرفی باید سهم بانک بر ساختمان تعیین شود و سپس با درصدی به عنوان سود از مشتری به صورت اقساطی دریافت شود در صورتی که مبلغ پرداخت شده به اضافه ی درصدی سود جزء طلب بانک ها به حساب

پاورپوینت نقش سیستم بانکداری اسلامی در بازار مالی ایران

 

می آید.(پرداخت وام ربوی)

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت نقش سیستم بانکداری اسلامی در بازار مالی ایران  است؛

برای دانلود کل پاورپوینت نقش سیستم بانکداری اسلامی در بازار مالی ایران  از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ارزیابی کیفیت مراقبت ها در عوارض شدید بارداری و زایمان رویکرد مادران نزدیک به مرگ - 63 اسلاید

پاورپوینت ارزیابی کیفیت مراقبت ها در عوارض شدید بارداری و زایمان رویکرد مادران نزدیک به مرگ - 63 اسلاید

پاورپوینت ارزیابی کیفیت مراقبت ها در عوارض شدید بارداری و زایمان رویکرد مادران نزدیک به مرگ - 63 اسلاید

پاورپوینت ارزیابی کیفیت مراقبت ها در عوارض شدید بارداری و زایمان رویکرد مادران نزدیک به مرگ

پاورپوینت ارزیابی کیفیت مراقبت ها در عوارض شدید بارداری و زایمان رویکرد مادران نزدیک به مرگ

پاورپوینت ارزیابی کیفیت مراقبت ها در عوارض شدید بارداری و زایمان رویکرد مادران نزدیک به مرگ

lرویکرد مادران نزدیک به مرگ شامل 7 مرحله است:

پاورپوینت اصول مهندسي اينترنت - 250 اسلاید

پاورپوینت اصول مهندسي اينترنت - 250 اسلاید

پاورپوینت اصول مهندسي اينترنت - 250 اسلاید

پاورپوینت اصول مهندسي اينترنت

پاورپوینت اصول مهندسي اينترنت

پاورپوینت اصول مهندسي اينترنت

پاورپوینت اصول مهندسي اينترنت

مدل هفت لايهاي OSI از سازمان استاندارد جهاني ISO

لايه فيزيكي  Physical layer

لايه پيوند دادهها  Data link layer

لايه شبكه  Network layer

لايه انتقال  Transport layer

لايه جلسه  Session layer

لايه ارائه ( نمايش )  Presentation layer

لايه كاربرد  Application layer

پاورپوینت اصول مهندسي اينترنت

 

لايه انتقال

ارسال يك بسته ويژه قبل از ارسال بستهها براي اطمينان از آمادگي گيرنده براي دريافت اطلاعات

پاورپوینت کنترل داخلی چارچوب يكپارچه - 23 اسلاید

پاورپوینت کنترل داخلی چارچوب يكپارچه - 23 اسلاید

پاورپوینت کنترل داخلی چارچوب يكپارچه - 23 اسلاید

پاورپوینت کنترل داخلی  چارچوب يكپارچه 

پاورپوینت کنترل داخلی  چارچوب يكپارچه 

پاورپوینت کنترل داخلی  چارچوب يكپارچه 

روشهاي پيشنهادي كوزو براي ارزيابي كنترل داخلي

 • ارزيابي هر جزء كنترل داخلي مانند جزء محيط كنترلي
 • ارزيابي كل اجزاي سيستم كنترلي
 • ارزيابي كنترلهاي مرتبط با يك گروه كنترل مانند قابليت اعتماد گزارشگري مالي
 • ارزيابي كنترلهاي مرتبط با همه گروه‌هاي كنترل
 • ارزيابي كنترل داخلي مربوط به يك يا چند فعاليت مانند تداركات و يا فروش
 • ارزيابي كنترل داخلي مربوط به همه فعاليتها

  پاورپوینت کنترل داخلی  چارچوب يكپارچه 


  ویژگیهای تعریف کازو ازکنترل داخلی

پاورپوینت کنترل داخلی چارچوب يكپارچه - 23 اسلاید

پاورپوینت کنترل داخلی چارچوب يكپارچه - 23 اسلاید

پاورپوینت کنترل داخلی چارچوب يكپارچه - 23 اسلاید

پاورپوینت کنترل داخلی  چارچوب يكپارچه 

پاورپوینت کنترل داخلی  چارچوب يكپارچه 

پاورپوینت کنترل داخلی  چارچوب يكپارچه 

روشهاي پيشنهادي كوزو براي ارزيابي كنترل داخلي

 • ارزيابي هر جزء كنترل داخلي مانند جزء محيط كنترلي
 • ارزيابي كل اجزاي سيستم كنترلي
 • ارزيابي كنترلهاي مرتبط با يك گروه كنترل مانند قابليت اعتماد گزارشگري مالي
 • ارزيابي كنترلهاي مرتبط با همه گروه‌هاي كنترل
 • ارزيابي كنترل داخلي مربوط به يك يا چند فعاليت مانند تداركات و يا فروش
 • ارزيابي كنترل داخلي مربوط به همه فعاليتها

  پاورپوینت کنترل داخلی  چارچوب يكپارچه 


  ویژگیهای تعریف کازو ازکنترل داخلی

پاورپوینت انگل شناسی - 25 اسلاید

پاورپوینت انگل شناسی - 25 اسلاید

پاورپوینت انگل شناسی - 25 اسلاید

پاورپوینت انگل شناسی

پاورپوینت انگل شناسی

پاورپوینت انگل شناسی

اهميت انگل شناسي !!

 

در سالهای اخیر سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که شش بیماری مهم انسانی در جهان منتشر است. پنج بیماری از این شش بیماری انگلی است که عبارتند از :

شیستوزومیازیس ، مالاریا ، فیلاریازیس ، تریپانوزو میازیس آفریقایی و لیشمانیازیس.

بیماری ششم نیز جذام است که عامل باکتریایی دارد.

سیمبیوزیس :

ارتباط و هم نشيني دو گونه مختلف از موجودات زنده كه معمولاً در وهله اول به منظور دريافت غذا ، يكي از ديگري و يا هردو از يكديگر انجام مي گيرد، همزيستي يا  Symbiosis مي نامند . در اين ارتباط علاوه بر تغذيه محافظت و ساير مزاياي همزيستي نيز مطرح هستند.

 

پاورپوینت انگل شناسی

 

پارازیتیسم:  

پاورپوینت عظمت و مقام مادر - 10 اسلاید

پاورپوینت عظمت و مقام مادر - 10 اسلاید

پاورپوینت عظمت و مقام مادر - 10 اسلاید

پاورپوینت عظمت و مقام مادر 

پاورپوینت عظمت و مقام مادر 

پاورپوینت عظمت و مقام مادر 

ابياتي زيبا راجع به مقام و مرام مادر
تا تواني از پي او(مادر) كن ‍‍‍‍جــدّ و جهد
احترام هر كسي از احترام مادر است
مادر دانا كند فرزند دانا تربيت
هر كه بر هر جا رسد از اهتمام مادراست
افكند كي در خطر بهر كسي جان را كسي
اين گذشت و اين فداكاري مرام مادراست

پیامبر ( ص ) در خصوص مقام مادر فرمودند:
"إذا کنت فی صلوة التصوع فإنْ دعاک والدک فلا تقطعها و إن دعتک و الدتک فاقطعها؛
هنگامی که نماز مستحبی می خوانی، اگر پدرت تو را صدا کرد، نمازت را قطع نکن،‌ ولی اگر مادرت تو را صدا زد،‌نمازت را قطع کن و به او جواب بده".
المستدرک‌، ج 15، ص 181.

پاور

پاورپوینت عظمت و مقام مادر 

 

عظمت مقام مادر از دیدگاه آیت الله جوادی آملی
«یک سلسه مسؤولیت‏های پرورشی به عهده مادر است که مرد از آن محروم است. زن حداقل سی ماه یک‏سری مسؤولیت‏هایی دارد که مرد ندارد. در این سی ماه که کودک مستیقما از مادر تغذیه می‏کند، مادر مسؤول حفظ دو نفر است؛ یکی برای خود و دیگری برای کودک. آیا این عظمت زن نیست؟ این مسؤولیتی نیست که ذات اقدس الهی به زن داده است که به زن فرمود: مسؤولیتت در حفظ اندیشه‏ها، افکار و عقاید بیش از مرد است. تو مسؤول دو نفری. از این رو مواظب افکار و اندیشه هایت باش؛ زیرا که بسیاری از مسائل، از راه اندیشه به فرزند می‏رسد»

هيچ شغلي به شرافت مادري نيست
خدمت مادر به جامعه از خدمت معلم بالاتر است، و از خدمت همه كس بالاتر است.
اول مدرسه اي كه بچه دارد دامن مادر است.

قدر شناسی
خداوند متعال می فرماید«ان اشکر لی ولوالدیک‏»
«شکر مرا بجاآور [که خالق و منعم اصلی تو هستم] و از پدر و مادرت قدردانی کن .»
هنگامی که از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در مورد قدردانی از مادر سؤال شد، آن حضرت فرمود: «هیهات! هیهات! که بتوانی حق مادر را ادا کنی . هر آینه اگر به اندازه ریگهای بیابان عالج [صحرائی در عربستان] و دانه‏های باران به مادر خدمت کنی و از وی قدردانی کرده و بنده‏وار در پیش او بایستی، این همه خدمات تو به اندازه زحمات وی در هنگامی که در رحم او بودی و سنگینی تو را تحمل می‏کرد نخواهد بود

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :
سه گناه است كه كيفرشان در همين دنيا مى‏رسد و به آخرت نمى‏افتد :
آزردن پدر و مادر ،
زورگويى و ستم به مردم
و ناسپاسى نسبت به خوبيهاى ديگران .

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت عظمت و مقام مادر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت عظمت و مقام مادر از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت خودکشی - 60 سالاید

پاورپوینت خودکشی - 60 سالاید

پاورپوینت خودکشی - 60 سالاید

پاورپوسنت خودکشی

پاورپوسنت خودکشی

پاورپوسنت خودکشی

يكي از پديد ه هاي خطرناك كه جزء آسيبها، انحرافات و كجرو يهاي اجتماعي محسوب مي شود، خودكشي و بويژه خودكشي جوانان است. جوانان يكي از سرمايه هاي بي بديل هر جامعه اي بويژه خودكشي جوانان هستند و آسيب پذيري آنان از ناحية خودكشي خسارت هاي جبران ناپذير مادي و معنوي براي جامعه به دنبال دارد.

پاورپوسنت خودکشی

پاورپوینت آشنایی با انجمن حجتیه - 40 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با انجمن حجتیه - 40 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با انجمن حجتیه - 40 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با انجمن حجتیه

پاورپوینت آشنایی با انجمن حجتیه

پاورپوینت آشنایی با انجمن حجتیه

افکار و عقاید انجمن حجتیه2(قبل از انقلاب)

پاورپوینت خطای انسانی - 20 اسلاید

پاورپوینت خطای انسانی - 20 اسلاید

پاورپوینت خطای انسانی - 20 اسلاید

پاورپوینت خطای انسانی

پاورپوینت خطای انسانی

پاورپوینت خطای انسانی

فهرست مطالب

پاورپوینت آناتومی بدن انسان - 17 اسلاید

پاورپوینت آناتومی بدن انسان - 17 اسلاید

پاورپوینت آناتومی بدن انسان - 17 اسلاید

پاورپوینت  آناتومی بدن انسان

پاورپوینت  آناتومی بدن انسان

پاورپوینت  آناتومی بدن انسان

عضلات بدن

عضلات قفسه سينه

پاورپوینت مفاهیم اساسی در توسعه فضاها و رویدادهای ورزشی در دنیای امروز - 14 اسلاید

پاورپوینت مفاهیم اساسی در توسعه فضاها و رویدادهای ورزشی در دنیای امروز - 14 اسلاید

پاورپوینت مفاهیم اساسی در توسعه فضاها و رویدادهای ورزشی در دنیای امروز - 14 اسلاید

پاورپوینت مفاهیم اساسی در توسعه فضاها و رویدادهای ورزشی در دنیای امروز 

پاورپوینت مفاهیم اساسی در توسعه فضاها و رویدادهای ورزشی در دنیای امروز 

پاورپوینت مفاهیم اساسی در توسعه فضاها و رویدادهای ورزشی در دنیای امروز 

 • توسعه دانش و اطلاعات

تبادل اطلاعات باعث نزدیکی مفهومی ملت ها میشود، این تبادل اطلاعات در حوزه های ورزشی، موجب توسعه نواحی شهری از تک مرکزی به چند مرکزی، شهرهای جدید اقتصادی میشود.

 • توسعه فرهنگی و اجتماعی

آماده سازی کارمندان و افراد داوطلب برای برگزاری رویداد، تولید دانش مربوط به رویداد ، مزایای حاصل از بازاریابی، رشد هویت ملی یا هویت شهروندی، برنامه های متمرکز بررشد جوانان، برابری جنسیتی،ملیت چند فرهنگی و سلامت اجتماعی

چگونه یک شهر می تواند به عنوان جایگزین جذاب برای تمامی گروههای ذینفع شناخته شود؟

رویدادهای ورزشی به شکل فزاینده ای به عنوان استراتژی بازاریابی شهری به کاربرده می شوند .

این به آن دلیل است که رویدادهای ورزشی امکان گردآوری تمامی گردهمایی های ملی و بین المللی را فراهم می آورد .

همانگونه که شهردوم اسپانیا یعنی بارسلون به عنوان جایگزینی جذاب برای مادرید به حساب می آید.

با میزبانی موفق بازیهای المپیک 1992، بارسلون در حال حاضر به عنوان یکی از جذاب ترین شهرهای اروپا با سیستم حمل و نقل مدرن، هوای پاک، محیط های زندگی توسعه یافته و احیای ارزش های فرهنگی و اجتماعی ما بین شهروندان، شناخته شده است.

 

پاورپوینت مفاهیم اساسی در توسعه فضاها و رویدادهای ورزشی در دنیای امروز 

 

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت مفاهیم اساسی در توسعه فضاها و رویدادهای ورزشی در دنیای امروز است؛

پاورپوینت مفاهیم اساسی در توسعه فضاها و رویدادهای ورزشی در دنیای امروز 

 

برای دانلود کل پاورپوینت مفاهیم اساسی در توسعه فضاها و رویدادهای ورزشی در دنیای امروز از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت کارگاه ایمنی بیمار مبتنی بر حوزه نظام سلامت - 55 اسلاید

پاورپوینت کارگاه ایمنی بیمار مبتنی بر حوزه نظام سلامت - 55 اسلاید

پاورپوینت کارگاه ایمنی بیمار مبتنی بر حوزه نظام سلامت - 55 اسلاید

پاورپوینت کارگاه ایمنی بیمار مبتنی بر حوزه نظام سلامت

پاورپوینت کارگاه ایمنی بیمار مبتنی بر حوزه نظام سلامت

پاورپوینت کارگاه ایمنی بیمار مبتنی بر حوزه نظام سلامت

 شناسایی صحیح و تعیین هویت بیماران

دست کم دو شیوه در شناسایی بیمار (غیر از شماره اتاق بیمار یا جایگاه او در بیمارستان)

تعیین هویت بیماران پیش از گرفتن خون و سایر نمونه ها برای انجام آزمایش بالینی

تعیین هویت بیماران پیش از استفاده از داروها، خون و یا فرآورده های خونی برای او

تعیین هویت بیماران پیش از ارائه درمانها و روشها

24000 مورد تعیین هویت اشتباه طی یکسال طبق گزارش آژانس ایمنی بیمار

žکاهش خطر آسیب به بیمار ، ناشی از سقوط

پاورپوینت مهارت‌های مدیریت تیم - 10 اسلاید

پاورپوینت مهارت‌های مدیریت تیم - 10 اسلاید

پاورپوینت مهارت‌های مدیریت تیم - 10 اسلاید

پاورپوینت مهارت‌های مدیریت تیم 

پاورپوینت مهارت‌های مدیریت تیم 

پاورپوینت مهارت‌های مدیریت تیم

در اینجا به بررسي چند مسئله كليدي پرداخته شده كه مديران گروه مي بايست براي پيشرفت و موفقيت تيمشان انجام دهند. اين مسايل شامل انتخاب نفرات مناسب و تعيين وظايف هر يك از آنها و برقراري ارتباط با افراد، پرورش و انگيزه بخشي به آنهاست. همچنين بعضي از رايجترين معضلات پيش روي مديريت تيم كه مي بايست از آنها دوري كرد بيان مي شود. اما پيش از هرچيز چند تعريف لازم هستند. مديريت دقيقاً چيست؟ و چقدر با رهبري فرق دارد؟ يك نقطه شروع خوب مي تواند نظر وارن جي بنيس باشد كه گفت : "رهبران، كسانی هستند كه كارهاي درست را انجام مي دهند؛

 

مديران كساني هستند كه كارها را به درستي انجام ميدهند. فرايند رهبري شامل خلق چشم اندازي روشن از آينده، برقراري ارتباط با آنو كمك به افراد براي درك و تعهد به آن چشم انداز است. در سوي ديگر، مديران مسئول اطمينان يافتن از اجراي موفقيت آميز و موثر چشم انداز مي باشد."

البته اين دو نقش، با يكديگر همپوشاني دارند- و شما هم براي آنكه نقش مؤثري ايفا كنيد بايد هر دو نقش ايفا كنيد.  با اين همه، هيچ عاملي وجود ندارد كه كارمندان را به تلاش جهت رسيدن به يك چشم انداز شگفت آور تحريك كند مگر آنكه به مرحله اجرا كه مي رسد خود مدير اولين نفري باشد كه در اين راستا تلاش كرده و با اين كار در سايرين انگيزه اي مثبت ايجاد كند.

 

اهميت محول سازي

محول سازي براي مديران گروه در اوليت اول قرار دارد. صرف نظر از ميزان مهارتهايي كه داريد، تعداد محدودي از كارها هستند كه شما مي توانيد به تنهايي آنها را انجام دهيد. ولي با كمك تيمي كه داريد مي توانيد به دستاوردهاي بيشتري دست يابيد و به همين دليل است كه محول سازي موثر از اهميت بالايي برخوردار است!پاورپوینت مهارت‌های مدیریت تیم 

محول سازي موفق با تطبيق افراد و وظايف آغاز مي شود بنابراين مي بايست ابتدا نقش و اهداف تيم تان را تشريح كنيد. يك راه خوب براي انجام اين كار تدوين منشور تيم است كه در آن اهداف تيم و روش فعاليت آن مشخص مي شود. اين كار نه تنها به گروه شما كمك مي كند تا كار گروهي را بسيار خوب شروع كند بلكه مي تواند به گروه كمك كند تا اگر از مسير خود خارج شد دوباره به مسير اصلي كار برگردد. سپس شما در موقعيتي قرار خواهيد گرفت كه بايد به مهارتها، تجربه و توانايي هاي اعضاي گروه خود بينديشيد و افراد و وظايف را با يكديگر منطبق سازيد.

 

برقراري ارتباط

مهارتهاي ارتباطي تقريباً براي موفقيت در هر نقشي ضروري هستند ولي مهارتها و تكنيكهاي ويژه اي وجود دارند كه شما به عنوان يك مدير بيشتر از يك كارمند معمولي از آنها استفاده خواهيد كرد. اين روشها به دو سرفصل تقسيم مي شوند: برقرار ارتباط با اعضاي گروه و برقراري ارتباط با افراد خارج از گروه.

 

برقراري ارتباط با اعضاي گروه :

شما به عنوان يك مدير احتمالاً مرتباً جلسات و ملاقات هايي را برگزار مي كنيد. انواع جلسات مخصوصاً آنهايي كه بطور مرتب انجام مي شوند مي توانند وقتي كارمندان را تلف كنند و به همين دليل لزوماً بايد به مهارت برقراري جلسات مفيد دست يافت.پاورپوینت مهارت‌های مدیریت تیم 

بسياري از جلسات در جهت ايجاد طوفان فكري در گروه تشكيل مي شوند. شما به عنوان مدير گروه اغلب مي بايست انجام اين فرايند را تسهيل سازي كنيد.

گوش كردن موثر يك مهارت مهم ديگر براي مديران (وديگران) است كه بايد در آن تبحر يابند. وقتي شما مسئوليت داريد، اشتباه است كه فكر كنيد كه مي دانيد ديگران قصد دارند چه بگويند يا به گوش كردن نيازي نيست چون قبلاً راه حل را پيدا كرده ايد. در اين دام نيفتيد. اكثر مديران خوب، شنوندگان دقيقي هستند. اين به آنها كمك مي كند تا مشكلات را سريعتر شناسايي كنند ( و براحتي آنها را حل كنند) و با جلوگيري از ايجاد سوء تفاهم هايي پرهزينه، بين اعضاي گروه خود اعتماد ايجاد كنند.

برقراري ارتباط با كاركنان خارج از گروه خود

احتمالاً رييس شما مهمترين شخصي است كه نياز داريد با او ارتباط برقرار كنيد. زماني را به درك اين مطلب اختصاص دهيد كه رييس تان از شما و گروهتان چه انتظاري دارد- اگر دقيقاً مي دانيد كه او چه مي خواهد و ترجيح مي دهد اين كار را با چه روشي انجام دهيد، بهتر است تصديق و موافقت او را جلب كنيد.

از اينكه از رئيس خود بخواهيد كه شما را راهنمايي كند نترسيد: شما مي توانيد تجارب ارزشمندي از او فرا بگيريد كه البته ممكن است خيلي براي اينكار رقبت نشان ندهد. قبل از آنكه از رييس خود براي حل مسئله اي راهنمايي بخواهيد ابتدا تا جايي كه مي توانيد به حل آن مسئله فكر كنيد و اگر نتيجه نگرفتيد به رئيس خود مراجعه كنيد. خلاصه مسئله و نتيجه تفكرات خود را به رييس گزارش دهيد و سپس به او بگوييد در چه زمينه اي به كمك نياز داريد. ضمناً بخشي از شغل شما به عنوان يك مدير اين است كه از گروه خود مراقبت كرده و از وارد آمدن فشار كاري بيش از حد روي آنان جلوگيري كنيد. مهارتهايي مانند جرات و مذاكرات بُرد- بُرد را يادبگيريد تا بتوانيد شرايط كاري را متحول كرده يا درباره منابع بيشتر به مذاكره بپردازيد.

يك بخش ديگر از كارتان اين است كه نحوه تعامل گروه تان با ساير گروه ها را مديريت كنيد. از تجزيه و تحليل ذي نفعان براي شناسايي گروههايي كه بايد با آنها همكاري كنيد استفاده كنيد. سپس با اين افراد صحبت كنيد تا بدانيد از شما چه انتظاري دارند و چه كمكي مي توانند به شما بكنند.

 

مديريت نظم

اگرچه بسيار اميداوريد كه مجبور به انجام اين كار نباشيد ولي براي بسياري از مديران زمان آن مي رسد كه مي بايست يك كارمند را تاديب كنند. اگر با دقت و از روي موشكافي بخواهيم بررسي كنيم نظم و ترتيب دادن و بازخورد باهم متفاوتند تاديب يا منظم كردن افراد هميشه مشخصاً به كار افراد مربوط نمي شود. به عنوان مثال شما مي توانيد درباره نحوه صحبت با تلفن شخصي به او بازخورد دهيد ولي حل مشكلات زمان رفت و آمد كاركنان و نظافت شخصي نيازمند رويكردي متفاوت است. نقض آشكار قانون يا سياست هاي شركت را براحتي مي توان تشخيص داده و حل كرد. ولي در مورد موقعيتهاي ديگر چطور؟ از طرفي نمي خواهيد يك مدير سخت گير به نظر برسيد. از طرف ديگر هم نمي توانيد از كنار مسايلي كه بايد به آنها رسيدگي شود به سادگي بگذريد.

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت مهارت‌های مدیریت تیم است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت مهارت‌های مدیریت تیم از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


پاورپوینت نقش ورزش بر سلامت روان و اجتماعی زنان - 11 اسلاید

پاورپوینت نقش ورزش بر سلامت روان و اجتماعی زنان - 11 اسلاید

پاورپوینت نقش ورزش بر سلامت روان و اجتماعی زنان - 11 اسلاید

پاورپوینت نقش ورزش بر سلامت روان و اجتماعی زنان

پاورپوینت نقش ورزش بر سلامت روان و اجتماعی زنان

پاورپوینت نقش ورزش بر سلامت روان و اجتماعی زنانزنان نيمي از جامعه بشري را تشكيل مي دهند و اين موضوع از جهات مختلف داراي اهميت و در برنامه ريزي هاي گوناگون جامعه ، بايد در نظر گرفته شود . يكي از اين امور كه براي زنان مطرح است ورزش است . امروزه زنان زيادي در سطح جهان به ورزش هاي مختلف مشغولند .
بدون شك سلامت و شادابي افراد جامعه از طريق تقويت بنيه ي جسماني و روحي آنها ميسر مي شود و پرداختن به ورزش به صورت اصولي و علمي تحولاتي در افراد جامعه ايجاد مي كند كه دگرگوني هاي مثبتي بر شخصيت را نيز در بر دارد .در همین راستا سلامت زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه، جهت ایفای نقش های فردی، خانوادگی و اجتماعی حایز اهمیت بوده و انجام وظایف متعدد دیگر،یک نیاز اصلی و اساسی است.

تأثیر ورزش در اجتماعی شدن
پژوهش های اجتماعی شدن در ورزش با توسعه ی جامعه شناسی ورزش ارتباط مستقیم داشته است . داغلب مطالعات اجتماعی شدن در ورزش حول دو مسأله متمرکز بوده است .یکی پیشایندهای شرکت در ورزش یعنی اینکه چگونه و تحت چه شرایطی شخص به ورزش رو می آورد و دیگری پیامد های شرکت در ورزش .این دو فرایند را اجتماعی شدن در نقش اجتماعی و اجتماعی شدن از طریق نقش اجتماعی نیز نامیده اند . لذا در اغلب منابع دو عنوان اجتماعی شدن در ورزش و اجتماعی شدن از طریق ورزش به چشم می خورد .در اولی فرد در نقش ورزشی مانند «ورزشکار » اجتماعی می شود و در دومی به یاد گیری نگرش ها ، ارزشها ، مهارت ها و  گرایش هایی کلی – مانند جوانمردی ،انضباط – اشاره دارد که تصور می شود در فعالیت های ورزشی حاصل آید .اجتماعی شدن از طریق ورزش عبارت است از تأثیر ورزش بر باورها ، نگرش ها و … .

پاورپوینت نقش ورزش بر سلامت روان و اجتماعی زنان

 

پاورپوینت نقش ورزش بر سلامت روان و اجتماعی زنان


چنین پنداشته می شود که در درس هایی که از شرکت کردن در ورزش می آموزیم به سایر جنبه های اجتماعی انتقال پذیر است و از این طریق فرد را برای شرکت موفقیت آمیز در آن زمینه ها یاری می دهد .

استرس هنگامی رخ می دهد که فرد احساس کند بین قابلیت های فردی خود و آن چه در یک موقعیت خاص لازم است توازن وجود ندارد ،در عین حال پیامد عمل نیز مبهم باشد
در زمانی که احساس نگرانی و اضطراب پیش می آید انسان باید به کار و فعالیتی مشغول شود چون معمولاً ذهن انسان در یک لحظه نمی تواند به چند موضوع متفاوت فکر کند .دراین میان هر قدر کار و فعالیت حالت سرگرم کنندگی بیشتری داشته باشد موثر تر خواهد بود . این عمل باعث خواهد شد راحتتر با افکار اضطراب زا مبارزه کند . در واقع خواهیم توانست ذهن خود را از درگیر شدن با افکار منفی منحرف کنیم.در این خصوص ورزش کردن باعث خواهد شد فرد در مواجه با شرایط اضطراب زا  خونسردی و آرامش بیشتری داشته باشد . تحقیقات کارشناسان نشان میدهد  که ورزش تأثیرات فیزیولوژیکی بر بدن دارد که این تأثیرات فیزیو لوژیک فراهم کننده آرامش در افراد هستند در دنیای امروزه  دانستن راه و روش زندگی و پیشرفت عملاً بدون استرس امکان پذیر نیست و در بین جوامع بشر به صورت قانون در آمده است . نظام پیچیده ی کنونی ما چنان است که دستگاه عصبی ما در طی روز دائماً از سوی تکان های استرس زای کوچک و بزرگ بسیار زیاد ی بمباران می شود و دستگاه های عصبی- عضلانی ما دائماً در حالت تنش به سر می برند . در نتیجه استرس یکی از عمومی ترین مشکلاتی است که افراد با آن روبرو هستند . و از آنجایی که امروزه مسأله سالم زیستن و رابطه ی آن با فعالیت های بدنی اهمیتی اساسی یافته است ، تمرین و ورزش یکی از ساده ترین ابزار هایی است که استرس را کنترل می کند . ما می دانیم که ورزش مداوم بدنی در صورتی که به درستی انجام شود و با بیماری شخص در تضاد نباشد در نگهداری سلامت جسم و روان و بهزیستی فرد و پیشگیری از بسیاری از بیماری ها ، یکی از مهم ترین عوامل به شمار می رود . و این واقعیتی است که فعالیت بدنی ، استرس عاطفی را به طور موثر می نشاند و بسیاری از پیامدهای نا خوشایند آن را خنثی می کند اگر چه ورزش مشکلات کاری را حل نمی کند و یا وقتی در ترافیک قرار گرفته ایم  کار پلیس راهنمایی و رانندگی را انجام نمی دهد و راه را برای ما باز نمی کند مطمئناً به دلیل فعل و انفعالاتی که در بدن صورت می گیرد  به ما کمک می کند که از عهده فشار روحی بر آییم و از تبدیل آن به یک مسأله مزمن جلوگیری کنیم ( سایت

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت نقش ورزش بر سلامت روان و اجتماعی زنان است؛

برای دانلود کل پاورپوینت نقش ورزش بر سلامت روان و اجتماعی زنان از لینک زیر استفاده کنید:

پاورپوینت تولید و ساخت بتن گوگردی - 45 اسلاید

پاورپوینت تولید و ساخت بتن گوگردی - 45 اسلاید

پاورپوینت تولید و ساخت بتن گوگردی - 45 اسلاید

پاورپوینت تولید و ساخت بتن گوگردی

پاورپوینت تولید و ساخت بتن گوگردی

پاورپوینت تولید و ساخت بتن گوگردی

تکنولوژی توليد بتن گوگردی و ساخت

پاورپوینت معرفی بتن بدون قالب بندی - 40 اسلاید

پاورپوینت معرفی بتن بدون قالب بندی - 40 اسلاید

پاورپوینت معرفی بتن بدون قالب بندی - 40 اسلاید

پاورپوینت معرفی بتن بدون قالب بندی

پاورپوینت معرفی بتن بدون قالب بندی

پاورپوینت معرفی بتن بدون قالب بندی

1.1 مقاومتهای مکانیکی
میزان نسبت آب به سیمان(w/c) در شاتکریت مخلوط خشک بین 0.5-0.3 و در مخلوط تر بین 0.4-0.55 میباشد.
مقاومت فشاری در محدودهای بین 250-480 (kg/cm2) که با افزایش میکرو سیلیکا به بیش از 550(kg/cm2) هم میرسد.
برای انجام یک کار تعمیراتی نیازمند

1. درک خواص مواد تعمیراتی،
2.آماده سازی زیر کار
3. و روشهای مناسب
هستیم.
تاریخچه شاتکریت
تاریخچه شاتکریت به سال 1910 بر میگردد.در این سال کارل اکلی دستگاهی برای پاشیدن مخلوط ماسه و سیمان ساخت و آنرا گانایت نامید. و بعد نامهای چون گان گریت ،پنو کریت،بلاست کریت و جت کریت بکار برده شده است........
اما در سال 1930واژه شاتکریت از طرف انجمن مهندسین راه آمریکا بکار برده شد.وتا کنون مورد استفاده قرار میگیرد.
 

پاورپوینت معرفی بتن بدون قالب بندی

پاورپوینت معرفی بتن بدون قالب بندی

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت معرفی بتن بدون قالب بندی است؛

برای دانلود کل پاورپوینت معرفی بتن بدون قالب بندی از لینک زیر استفاده کنید:

پاورپوینت سیستم مانیتورینگ بیمار برپایه اینترنت اشیا - 13 اسلاید

پاورپوینت سیستم مانیتورینگ بیمار برپایه اینترنت اشیا - 13 اسلاید

پاورپوینت سیستم مانیتورینگ بیمار برپایه اینترنت اشیا - 13 اسلاید

پاورپوینت سیستم مانیتورینگ بیمار برپایه اینترنت اشیا

پاورپوینت سیستم مانیتورینگ بیمار برپایه اینترنت اشیا

پاورپوینت سیستم مانیتورینگ بیمار برپایه اینترنت اشیا

امروزه به دلیل عوامل مختلفی چون عادات غذایی ، نبود فعالیت بدنی و مصرف الکل تعداد افراد مبتلا به بیماری های مزمن افزایش پیدا کرده است.با توجه به آمار سازمان بهداشت جهانی 4.9 میلیون نفر بخاطر سرطان ریه ، 2.6 میلیون بخاطر اضافه وزن ، 4.4 میلیون بخاطر اضافه وزن و 7.1 میلیون نفر به خاطر فشار خون بالا جان خود را از دست می دهند.

بیماری های مزمن درعلائم خودشان حالت های بسیار متغیری دارند چنانچه این بیماران زودتر تحت نظر قرار نگیرندو درمان نشوند ممکن است به مرگ بیمار ختم شوند.

پاورپوینت سیستم مانیتورینگ بیمار برپایه اینترنت اشیا

پاورپوینت سیستم مانیتورینگ بیمار برپایه اینترنت اشیا


به لطف پیشرفت تکنولوژی امروزه تنوع وسیعی از حسگر های خوانش علائم حیاتی مانند کاف فشارخون ، گلوکومتر(دستگاه
اندازه گیری قند خون) وجود دارد که این اجازه را به بیماران میدهد که از علائم حیاتی خود آگاه باشند.این دلیل محکمی برای استفاده از این دستگاه هاست اما می توان با افزودن قابلیت هایی و تغییر معماری، نتایج های حاصل از این بررسی ها، روزانه و به طور مداوم در جایی ذخیره شود به طوری که می توانند موضوعی برای مطالعات پزشکی قلمداد شوند.

اینترنت اشیا به کار رفته برای مراقبت و مانیتورینگ بیماران به طور قابل توجهی در بخش سلامتی عمومیت دارد و به دنبال بهبود کیفیت زندگی مردم است.
اما اینترنت اشیا چیست؟
همه ی چیزهایی که در اطراف شما قرار دارندکه به شبکه اینترنت متصل شده وبتوان توسط برنامه های موجود در تلفن همراه وتبلت ها کنترل و مدیریت کرد و با کاربران تعامل کنند.اینترنت اشیا به طور قابل توجهی این اجازه را می دهد تاقابلیت دستگاه های متصل به اینترنت را ادغام نموده و اطلاعات در مورد سلامتی بیماران را اعلام نمود به خصوص برای بیماری های مزمنی چون دیابت ، مشکل قلبی و فشارخون ، که آمار لحظه ای بسیار اثر بخش است.

هدف این مقاله چیه؟
هدف این مقاله توسعه معماری که مبتنی بر آنتولوژی است و قابلیت نظارت بر وضعیت سلامتی بیماران را دارد.

متن فوق تنها سه اسلاید ازپاورپوینت سیستم مانیتورینگ بیمار برپایه اینترنت اشیا  است؛

برای دانلود کل پاورپوینت سیستم مانیتورینگ بیمار برپایه اینترنت اشیا از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ایمنی حفاری - 64 اسلاید

پاورپوینت ایمنی حفاری - 64 اسلاید

پاورپوینت ایمنی حفاری - 64 اسلاید

پاورپوینت ایمنی حفاری

پاورپوینت ایمنی حفاری

پاورپوینت ایمنی حفاری

از هر پنج نفر فوت شده در محیطهای کاری ، یـکی از آنها کارگران شاغل در زمان ساخت و ساز بوده اند.

مرگ ناشی از عملیات حفاری 112% بیشتر از میزان تلفاتی است که در عملیاتهای دیگر زمان ساخت و ساز وجود دارد.
حفاري :
يک برش مصنوعي ، گودال ، کانال يا گود شدگي ايجاد شده بوسيله کندن زمين .
کانال :
يک حفاري باريک . عمق آن بيشتر از عرضش مي‌باشد ولي پهن‌تر از 15 فوت نمي‌باشد .
حفاظ :
يک ساختار که قادر است در برابر ريزش مقاومت کند و از کارگر محافظت کند .
تخته کوبي :

پاورپوینت ایمنی حفاری

 

پاورپوینت ایمنی حفاری


يک ساختار که از ديواره‌هاي حفاري حمايت مي‌کند و از فروريختن‌ آنها جلوگيري مي‌کند .
شيب دار کردن :‌
روشي که شيب ديوارهاي حفاري را با يک زاويه مشخص حفر می کند. اين زاويه با توجه به تراکم خاک سايت متغير است .
خطر سقوط در کانال
نصب نرده و حفاظهای مناسب در محل عبور
نصب سیستمهای بازدارنده
محصور کردن محل با استفاده از نوار خطر
سیستمهای هشدار دهنده ایمنی ( چراغ گردان )
در صورت امکان استفاده از صفحات مشبک مقاوم و مناسب به نحو مطمئن

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت ایمنی حفاری  است؛

برای دانلود کل پاورپوینت ایمنی حفاری  از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت بستر جريان فعاليتهاي انسان - 46 اسلاید - چند اسلاید انگلیسی

پاورپوینت بستر جريان فعاليتهاي انسان - 46 اسلاید - چند اسلاید انگلیسی

پاورپوینت بستر جريان فعاليتهاي انسان - 46 اسلاید - چند اسلاید انگلیسی

پاورپوینت بستر جريان فعاليتهاي انسان

پاورپوینت بستر جريان فعاليتهاي انسان

پاورپوینت بستر جريان فعاليتهاي انسان

مرحوم دکتر عظيمي:

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار - 37 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار - 37 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار - 37 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار 

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار 

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار 

nکارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

پاورپوینت اصول صحیح تغذیه - 73 اسلاید

پاورپوینت اصول صحیح تغذیه - 73 اسلاید

پاورپوینت اصول صحیح تغذیه - 73 اسلاید

پاورپوینت  اصول صحیح تغذیه 

پاورپوینت  اصول صحیح تغذیه 

پاورپوینت  اصول صحیح تغذیه 

¢غذا چيست؟

پاورپوینت تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري در موسسات و مراكز ملي تحقيقاتي - 33 اسلاید

پاورپوینت تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري در موسسات و مراكز ملي تحقيقاتي - 33 اسلاید

پاورپوینت تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري در موسسات و مراكز ملي تحقيقاتي  - 33 اسلاید

پاورپوینت تفكيك وظايف  حاكميتي و تصدي گري در موسسات و مراكز ملي تحقيقاتي

پاورپوینت تفكيك وظايف  حاكميتي و تصدي گري در موسسات و مراكز ملي تحقيقاتي

پاورپوینت تفكيك وظايف  حاكميتي و تصدي گري در موسسات و مراكز ملي تحقيقاتي

lتصدیهای غیر قابل واگذاری

پاورپوینت ساختار دولت و ساختار اجرائي آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران - 22 اسباید

پاورپوینت ساختار دولت و ساختار اجرائي آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران - 22 اسباید

پاورپوینت ساختار دولت و ساختار اجرائي آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران - 22 اسباید

پاورپوینت ساختار دولت  و ساختار اجرائي آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

پاورپوینت ساختار دولت  و ساختار اجرائي آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

پاورپوینت ساختار دولت  و ساختار اجرائي آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

تعريف قانون

پاورپوینت حفاظت در برابر اشعه - 32 اسلاید

پاورپوینت حفاظت در برابر اشعه - 32 اسلاید

پاورپوینت حفاظت در برابر اشعه - 32 اسلاید

پاورپوینت حفاظت در برابر اشعه

پاورپوینت حفاظت در برابر اشعه

پاورپوینت حفاظت در برابر اشعه

پاورپوینت حفاظت در برابر اشعه

„

پاورپوینت مراحل امحاي اوراق قابل امحاء - 17 اسلاید

پاورپوینت مراحل امحاي اوراق قابل امحاء - 17 اسلاید

پاورپوینت مراحل امحاي اوراق قابل امحاء - 17 اسلاید

پاورپوینت مراحل امحاي اوراق قابل امحاء

پاورپوینت مراحل امحاي اوراق قابل امحاء

پاورپوینت مراحل امحاي اوراق قابل امحاء

پاورپوینت مراحل امحاي اوراق قابل امحاء

اوراق زائد :  هرگونه اوراق و نسخه هاي اضافی و مجلدات چاپی و نشریه و جزوه و مانند

آنها و همچنین اسناد و اوراق راکد که با رعایت مفاد قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران و مقررات این

آئین نامه، ارزش نگهداري نداشته باشد.

 

اسناد به منظور آزاد سازي فضا  براي امحاءارزشيابي مي شود.

¢اوراقي را كه قبلاً مجوز امحاي آنها از طرف شوراي اسناد ملي صادر شده، تفكيك و فهرست آنها را در فرم «فهرست اوراق داراي مجوز امحاء» درج و جهت تأييد به دفتر وزارتي ارسال ميشود.

پاورپوینت اختلالات اسکیزوفرنی - 30 اسلاید

پاورپوینت اختلالات اسکیزوفرنی - 30 اسلاید

پاورپوینت اختلالات اسکیزوفرنی - 30 اسلاید

پاورپوینت اختلالات اسکیزوفرنی

پاورپوینت اختلالات اسکیزوفرنی

پاورپوینت اختلالات اسکیزوفرنی

پاورپوینت اختلالات اسکیزوفرنی

اسکیزوفرنیا(schizophrenia)

پاورپوینت پرفشاری خون - 24 اسلاید

پاورپوینت پرفشاری خون - 24 اسلاید

پاورپوینت پرفشاری خون - 24 اسلاید

پاورپوینت پرفشاری خون

پاورپوینت پرفشاری خون

پاورپوینت پرفشاری خون

پاورپوینت پرفشاری خون

—بیماریهای غیرواگیر از جمله بیماریهای قلبی، سکته مغزی، دیابت، سرطان و بیماریهای مزمن تنفسی مهمترین علت مرگ در جهان است.

پاورپوینت مدیریت استراتژیک - 51 اسلاید

پاورپوینت مدیریت استراتژیک - 51 اسلاید

پاورپوینت مدیریت استراتژیک - 51 اسلاید

پاورپوینت مدیریت استراتژیک

پاورپوینت مدیریت استراتژیک

پاورپوینت مدیریت استراتژیک

پاورپوینت مدیریت استراتژیک

فهرست عناوین

صل اول :

ماهیت مدیریت استراتژیک

فصل دوم :

استراتژي ها در عمل

فصل سوم :

ماموریت سازمان

فصل چهارم :

بررسی عوامل خارجی

فصل پنجم :

پاورپوینت مدیریت استراتژیک

 

پاورپوینت مدیریت استراتژیک

 

فرایند بررسی داخلی سازمان

تدوین استراتژي ها
مقصود از تدوین استراتژي این است که ماموریت شرکت تعیین شود،شناسایی عواملی که در محیط خارجی سازمان راتهدید میکنند یا فرصتهایی رابه وجود می آورند ، شناسایی نقاط قوت وضعف داخلی سازمان ، تعیین هدفهایی بلند مدت،در نظرگرفتن استراتژیهاي گوناگون وانتخاب استراتژي خاص جهت ادامه فعالیت.

اجراي استراتژي ها
اجراي استراتژي ها رامرحله عملی مدیریت استراتژیک می نامند.منظور از اجراي استراتژي ها این است که کارکنان ومدیران بسیج شوند واستراتژي تدوین شده رابه مرحله عمل در آورند.در مدیریت استراتژي مرحله اجراي مشکل ترین مرحله بوده،وایجاب میکند که افراد خود را متعهد به سازمان نمایند،موفقیت مرحله اجرایی استراتژي هابدین امر بستگی دارد که مدیران بتوانند در کارکنان ایجاد انگیزه نمایند.

 ارزیابی استراتژي ها
آخرین مرحله در مدیریت استراتژیک ارزیابی استراتژیک بوده که سه فعالیت عمده به شرح زیر صورت می گیرد:
الف- بررسی عوامل داخلی وخارجی که پایه واساس استراتژیهاي کنونی قرارگرفته اند.
ب- محاسبه وسنجش عملکرد ها
ج- اقدامات اصلاحی

فصل اول :
        
 
ماهیت مدیریت استراتژیک

در این فصل چندین موضوع بر همه فصل های کتاب اثرات زیادی دارند  

1- رویدادهای جهانی :
 
بر همه تصمیمات استراتژیک اثرات واقعی دارند
 2- فن آوی اطلاعات :
بصورت یکی از ابزارهای حیاتی برای مدیریت استراتژیک درآمده است ( شبکه رایانه جهانی )
3- محیط طبیعی :
به صورت یک موضوع بسیار مهم مدیریت استراتژیک

 
رویدادهای جهانی ( مرز کشورها نمی تواند محدوده تصورات ما را تعیین کنند )

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت مدیریت استراتژیک است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت مدیریت استراتژیک از لینک زیر استفاده کنید:


 


پاورپوینت استراتژيهاي مطلوب - 112 اسلاید

پاورپوینت استراتژيهاي مطلوب - 112 اسلاید

پاورپوینت استراتژيهاي مطلوب - 112 اسلاید

پاورپوینت استراتژيهاي مطلوب

پاورپوینت استراتژيهاي مطلوب

پاورپوینت استراتژيهاي مطلوب

پاورپوینت استراتژيهاي مطلوب

˜چرا تفكر استراتژيك ؟؟

پاورپوینت نوشتن و دفاع یک تز کارشناسی ارشد - 12 اسلاید

پاورپوینت نوشتن و دفاع یک تز کارشناسی ارشد - 12 اسلاید

پاورپوینت نوشتن و دفاع یک تز کارشناسی ارشد - 12 اسلاید

پاورپوینت نوشتن و دفاع یک تز کارشناسی ارشد

پاورپوینت نوشتن و دفاع یک تز کارشناسی ارشد

پاورپوینت نوشتن و دفاع یک تز کارشناسی ارشد

پاورپوینت نوشتن و دفاع یک تز کارشناسی ارشد

•اهداف یک پایان نامه

پاورپوینت تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش - 28 اسلاید

پاورپوینت تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش - 28 اسلاید

پاورپوینت تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش - 28 اسلاید

پاورپوینت تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش

پاورپوینت تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش

پاورپوینت تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش

پاورپوینت تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش

 

مقدمه

در محیط تجارت جهانی امروز سازمانها با رقابت های گسترده ای در زمینه بهبود بهره وری و مزیت رقابتی روبرو هستند. تا به رضامندی مشتریان نائل آیند از جمله ابزارهای رسیدن به این هدف زنجیره ارزش می باشد که آنرا چنین تعریف کرده اند :

مایکل پورتر: تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش که شامل تجزیه عمیلیات شرکت به فعالیتهای استراتژیک، جهت تشخیص رفتار هزینه و منابع بالقوه تمایزات است ، می تواند موثرترین ابزار جهت بهینه سازی استفاده از منابع محدود باشد .

 

شانگ و گوینداراجان:

این تکنیک (زنجیره ارزش)، زنجیره فعالیتها را که از اقدام بر روی

 مواد خام آغاز شده و تا مصرف توسط مشتری نهایی ادامه

می یابد، به بخش های استراتژیک مختلف تفکیک کرده تا رفتار و

اثر هزینه و منابع مختلف در ارزش آفرینی درک شود .

 

پاورپوینت تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش

 

پاورپوینت تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش

 

 

مفهوم زنجیره ارزش :

 

                                            یک سلسله اقدامات تجاری است که باید انجام گیرد تا در هر مرحله به ارزش محصول که منجر به رضایت مشتری می گردد بیفزاید. زنجیره ارزش ابزاری برای درک بهتر مزیت رقابتی واحد تجاری، تشخیص محل های افزایش ارزش یا کاهش هزینه ها و شناخت کاملتر واحد تجاری با فروشندگان و مشتریان و سایر واحدهای تجاری در صنعت محسوب میگردد.

  

 

تفاوت سیستمهای سنتی تجزیه و تحلیل هزینه با سیستم تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش

در سیستم سنتی اطلاعات مورد نیاز و مفید برای تجزیه وتحلیل هزینه ها فراهم نبود و صرفاً مفهوم چرخه داخلی ارزش مد نظر بود و واحدهای تجاری و فرصت ها و فواید آن مدنظر قرار نگرفته بود .

 سیستم سنتی بر خلاف زنجیره ارزش

 دیر آغاز و زود تمام می شد . یعنی پس از خرید مواد اولیه آغاز و در نقطه فروش محصول، به اتمام می رسید.

ارتباط با تامین کنندگان مواد خام و ارتباط با مشتریان در آن نادیده گرفته می شود .

 

نتیجه : سیستم سنتی فقط برای حداکثر سازی تفاوت بین هزینه های خرید شرکت به قیمت فروش تاکید دارد و نمی تواند تجزیه و تحلیل لازم برای برنامه ریزی استراتژیک را فراهم سازد .

 

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش است؛

برای دانلود کل پاورپوینت تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش از لینک زیر استفاده کنید:

 

 

 


پاورپوینت مهارتهاي برقراري ارتباط موثر - 20 اسلاید

پاورپوینت مهارتهاي برقراري ارتباط موثر - 20 اسلاید

پاورپوینت مهارتهاي برقراري ارتباط موثر - 20 اسلاید

پاورپوینت مهارتهاي برقراري ارتباط موثر 

پاورپوینت مهارتهاي برقراري ارتباط موثر 

پاورپوینت مهارتهاي برقراري ارتباط موثر 

پاورپوینت مهارتهاي برقراري ارتباط موثر 

ارتباط چيست؟

فرآيندي است آگاهانه يا ناآگاهانه ، خواسته يا ناخواسته كه از طريق آن احساسات و نظرات، به شكل پيامهاي كلامي و يا غيركلامي بيان گرديده و سپس ارسال،دريافت وادراك مي شوند. اين فرآيند ممكن است ناگهاني ، عاطفي و يا بيانگر باشد.

 

lتعيين قصد و هدف از بر قراري ارتباط

پاورپوینت دستورالعمل انجام استاندارد (SOP) آزمایش آنالیز ادرار - 29 اسلاید

پاورپوینت دستورالعمل انجام استاندارد (SOP) آزمایش آنالیز ادرار - 29 اسلاید

پاورپوینت دستورالعمل انجام استاندارد (SOP) آزمایش آنالیز ادرار - 29 اسلاید

پاورپوینت دستورالعمل انجام استاندارد (SOP) آزمایش آنالیز ادرار

پاورپوینت دستورالعمل انجام استاندارد (SOP) آزمایش آنالیز ادرار

پاورپوینت دستورالعمل انجام استاندارد (SOP) آزمایش آنالیز ادرار

پاورپوینت دستورالعمل انجام استاندارد (SOP) آزمایش آنالیز ادرار

 

پاورپوینت آشنايي با مجموعه قوانین و مقررات مربوط به قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان - 46 اسلاید

پاورپوینت آشنايي با مجموعه قوانین و مقررات مربوط به قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان - 46 اسلاید

پاورپوینت آشنايي با مجموعه قوانین و مقررات مربوط به قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان - 46 اسلاید

پاورپوینت آشنايي با مجموعه قوانین و مقررات مربوط به قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان 

پاورپوینت آشنايي با مجموعه قوانین و مقررات مربوط به قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان 

پاورپوینت آشنايي با مجموعه قوانین و مقررات مربوط به قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان 

پاورپوینت آشنايي با مجموعه قوانین و مقررات مربوط به قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان 

تخلف اداري : عبارتست از ارتكاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعايت نظم و انضباط اداري كه‌منحصر به موارد مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي‌باشد و به دو دسته قصور و تقصير تقسيم مي‌شود:
الف‌) قصور: عبارتست از كوتاهي غير عمدي در انجام وظايف اداري محوله‌.
ب‌) تقصير: عبارتست از نقض عمدي قوانين و مقررات مربوط‌.

وظايف اداري : اموري است كه مستخدم ملزم به انجام يا رعايت آنها به موجب قوانين ومقررات ودستورات و الزامات شغلي يا شرح وظايف مي‌باشد.

}

متهم‌: كارمندي است كه ارتكاب يك يا چند تخلف اداري از جانب اشخاص حقيقي يا حقوقي به او نسبت داده شده‌و پرونده وي در هيأت مطرح و در جريان بررسي و رسيدگي باشد.

متخلف‌:كارمندي است كه پرونده وي به لحاظ ارتكاب يك يا چندتخلف در هيأت مورد رسيدگي قرار گرفته وتخلف يا تخلفات او توسط هيأت رسيدگي كننده احراز مي‌گردد.

شاكي‌: شخص حقيقي يا حقوقي است كه ارتكاب تخلف يا تخلفاتي را به كارمند نسبت داده و موضوع را كتباًبه هيأت‌يا دستگاه متبوع كارمند اعلام نموده باشد.

}

پاورپوینت آشنايي با مجموعه قوانین و مقررات مربوط به قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان 

پاورپوینت آشنايي با مجموعه قوانین و مقررات مربوط به قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان 

دلیل: عبارت از امری است که متهم یا اعلام کننده اتهام برای دفاع از خود یا اثبات تخلف بطور کتبی به آنان استناد می نماید.

شاهد : شخص حقیقی است که اظهارات یا گواهی وی برای اثبات یا رد اتهام یا کمک در رد یا اثبات آن ضرورت داشته باشد.

دفاعیه : عبارت است از دلایل و مدارکی که کارمند یا نماینده او در مقام دفاع از خود یا رد اتهام یا اتهامات انتسابی کتبا به هیات رسیدگی کننده ارائه می نماید.

}

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت آشنايي با مجموعه قوانین و مقررات مربوط به قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان  است؛

برای دانلود کل پاورپوینت آشنايي با مجموعه قوانین و مقررات مربوط به قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان  از لینک زیر استفاده کنید:

پاورپوینت اخلاق در حرفه هاي پزشکي - 50 اسلاید

پاورپوینت اخلاق در حرفه هاي پزشکي - 50 اسلاید

پاورپوینت اخلاق در حرفه هاي پزشکي - 50 اسلاید

پاورپوینت اخلاق در حرفه هاي پزشکي

پاورپوینت اخلاق در حرفه هاي پزشکي

پاورپوینت اخلاق در حرفه هاي پزشکي

پاورپوینت اخلاق در حرفه هاي پزشکي

nاخلاق پزشکي

پاورپوینت بیماری های شخصیت - 25 اسلاید

پاورپوینت بیماری های شخصیت - 25 اسلاید

پاورپوینت بیماری های شخصیت - 25 اسلاید

پاورپوینت بیماری های شخصیت

پاورپوینت بیماری های شخصیت

پاورپوینت بیماری های شخصیت

پاورپوینت بیماری های شخصیت

—تعریف و تقسیم بندی روانپزشکی

پاورپوینت نگاهی به ورزش و نقش آن در بهبود سازمان - 33 اسلاید

پاورپوینت نگاهی به ورزش و نقش آن در بهبود سازمان - 33 اسلاید

پاورپوینت نگاهی به ورزش و نقش آن در بهبود سازمان - 33 اسلاید

پاورپوینت نگاهی به ورزش و  نقش آن در بهبود سازمان

پاورپوینت نگاهی به ورزش و  نقش آن در بهبود سازمان

پاورپوینت نگاهی به ورزش و  نقش آن در بهبود سازمان

پاورپوینت نگاهی به ورزش و  نقش آن در بهبود سازمان

  هنر: این حقیقت که هنرارتباط بسیار نزدیکی با طبیعت ورزش  دارد غیر قابل انکار است . یک قابلیت ورزشی مانند پرش فقط ما را برای استفاده از روشهای مناسب برای پرش و اجتناب از موانع خوشحال و راضی نمی کند ، آن ما را بخاطر توانایی ، مهارت و سبکی که نشان داده می شود خوشحال و شاد می کند .

فناوری : فناوری نقش مهمی در ورزش دارد که به سلامت یک ورزشکار ، تکنیک های یک ورزشکار یا ویژگی های تجهیزاتی که از آنها استفاده می کند ، مربوط می شود.

تغذیه : امروز بیش از هر زمان دیگری ارزش فعالیتهای بدنی و نقش آن در سلامت شناخته شده است . یکی از مسائل مهم در ورزش تغذیه ورزشکاران است که اثرات بسیار مفیدی بر قلب ، ریه ، دستگاه گوارش و ... دارد.

 

           بنابراین:

            در برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی، ورزش به عنوان یک مقوله تربیتی و فرهنگی مورد تأکید واقع شده که البته چنین نگرشی ، علاوه بر مزایای بی شمار آن در ارتقای سطح بهداشت عمومی و کاهش هزینه های مراقبت های بهداشتی با نتایج اقتصادی مثبتی روبه رو بوده است .

•علوم ورزشی

پاورپوینت  نکات تأمل برانگیز - 12 اسلاید

پاورپوینت  نکات تأمل برانگیز - 12 اسلاید

پاورپوینت  نکات تأمل برانگیز - 12 اسلاید

پاورپوینت  نکات تأمل برانگیز

پاورپوینت  نکات تأمل برانگیز

پاورپوینت  نکات تأمل برانگیز

گستاخ بودن آسان است. به تلاش نیازی ندارد و نشانه ضعف و ناامنی است. مهربانی بیانگر تأدیب نفس و عزت نفسی عظیم است. مهربان بودن در هنگام برخورد با افراد گستاخ آسان نیست. مهربانی خصیصه کسی است که کارهای فکری مثبت زیادی انجام داده و به بینش عمیقی از خود فهمی و عقل دست یافته است. مهربانی نشانه قدرت است نه ضعف.

پاورپوینت  نکات تأمل برانگیز

پاورپوینت  نکات تأمل برانگیز

پاورپوینت  نکات تأمل برانگیز

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت  نکات تأمل برانگیز است

برای دانلود کل پاورپوینت  نکات تأمل برانگیز از لینک زیر استفاده کنید:

 


تحقیق درباره ایمان و عقل

تحقیق درباره ایمان و عقل

تحقیق درباره ایمان و عقل

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:11

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

ایمان و عقل

چهره‌ی تكیده‌ی "عبدالله نوری" نخستین چیزی بود كه در بدو ورود به منزلش، توجهم را جلب كرد. چند سالی بود كه او را از نزدیك ندیده بودم. غم سنگین جوانمرگی برادر، صورتش را فرو تراشیده بود. با خوشرویی تمام، پیش پای ما بلند شد و ورودمان را خوش‌آمد گفت. انصاری‌راد، رییس كمیسیون اصل نود مجلس ششم چند قدم آنسوتر نشسته بود. سالن، چندان شلوغ نبود. با فرا رسیدن ساعت 8 شامگاه، عبدالله نوری، خود، خواندن دعای كمیل را آغاز كرد. چنان سوز و گدازی در زمزمه‌اش نهفته بود كه آه از نهاد هر پاكدلی برمی‌آورد. هنگامی كه بدانجا رسید كه «خدایا! و آنگاه كه مرا به زندان انداختی ...»، بغضش تركید و اشك از چشمانش جاری شد. بی‌اختیار به یاد امام چهارم شیعیان، امام سجاد، افتادم. چهره‌های مختلف سیاسی، یكی‌یكی از راه می‌رسیدند و در گوشه‌ای از مجلس جا می‌گرفتند. یوسفی اشكوری، عطریانفر و قُبه، صفدر حسینی، مهندس توسلی، آقاجری، نعمت احمدی و برخی دیگر در جلسه حضور به هم رساندند. زیدآبادی هم تنها چند دقیقه ایستاد و جلسه را ترك كرد. كم‌كم فضای اندك سالن پر می‌شد تا اینكه علیزاده از دكتر آقاجری دعوت كرد خطابه‌ی خود را آغاز كند.
آقاجری قرار بود دنباله‌ی مبحث جلسه‌ی یك ماه پیش را دنبال كند اما تحولات پشت پرده‌ی چند هفته‌ی اخیر، مسیر سخنان او را دگرگون كرد. زمزمه‌ای در گوشم بود كه تعجب‌زده، از ارتباط مباحث این جلسه و جلسه‌ی پیشین می‌پرسید. جلسه، بجای بررسیدن موضوعی علمی-فكری به یك سمفونی سیاسی تبدیل شده بود. گویی قرار بود كه خطابه‌ی سخنران و تركیب شركت‌كنندگان، پیامی را منتقل كند، هدفی كه با موفقیت تمام به سرانجام رسید. عكس‌های گرفته شده از این مراسم فردا در پیام ایرانیان منتشر خواهد شد.

 

 


● احكام تأسیسی، احكام تأییدی
دكتر آقاجری در تشریح موقعیت عقل و دین نسبت به یكدیگر، به تاریخی بودن برخی از احكام دینی اشاره كرد: احكامی كه در اسلام وجود دارد به دو گروه تقسیم می شود، احكام "تأسیسی" و احكام "تأییدی" یا "امضایی". بدین معنا كه در پاره‌ای احكام شرعی، همان سنتِ جاری در میان جامعه‌ی عرب جاهل بدوی، تأیید شده و به صورت حكمی دینی در آمده است، این احكام، تاییدی یا امضایی هستند اما در مورد پاره‌ای دیگر از احكام، حكمی تازه و نوظهور عرضه شده است، چنین احكامی تأسیسی هستند. از سوی دیگر علت وضع احكام نیز یكسان نیست. پاره‌ای احكام، "علت‌محور" هستند و پاره‌ی دیگر "مصلحت‌محور". مثلاً اگر علت ممنوع ساختن نوشیدن شراب، مستی و سُكرآوری آن دانسته شود پس اگر كسی با نوشیدن شراب، دچار چنین حالتی نشود اجرای این حكم از دوش او برداشته می‌شود، این وضعیت "علت‌محور" در وضع یك حكم است اما اگر علت وضع این حكم، وجود "مصلحت" باشد، اجرا یا توقف اجرای یك حكم به وجود آن مصلحت باز می‌گردد. فزون بر این، می‌توان اجرای پاره‌ای احكام را به حاكمیت پیامبر یا امام معصوم، موكول كرد چنان كه برخی از فرقه‌های مذهبی و شیعی چنین اعتقادی دارند. چنین رویكردی البته راه را برای نوعی سكولاریزم باز می‌كند.
● سیالیت رابطه‌ی عقل‌تاریخی و دین‌تاریخی
دكتر آقاجری، وجود احكام امضایی را نشانه‌ای از تأثیر زمان و مكان ظهور اسلام در تعریف احكام دینی بر شمرد و افزود: در همان زمان كه اسلام در میان جامعه‌ی بدوی اعراب ظهور كرد، این جامعه قرن‌ها از تمدن‌های ایران و هند و چین عقب بود. پس طبیعی‌ست كه اگر اسلام در سرزمین‌های چون ایران و هند ظهور می‌كرد ما با احكامی متفاوت روبرو بودیم. مثلاً اینكه زنده-به-گور كردن دختران در اسلام نكوهش شده، حكایت از رواج چنین رفتاری در جامعه‌ی آن روزگار عرب دارد در حالیكه اگر اسلام در ایران پدید آمده بود اصولاً چنین مسأله‌ای موضوعیت نداشت كه حكمی در مورد آن شكل بگیرد.

و...


پاورپوینت موتورهاي الكتريكي - 40 اسلاید

پاورپوینت موتورهاي الكتريكي - 40 اسلاید

پاورپوینت موتورهاي الكتريكي - 40 اسلاید

پاورپوینت موتورهاي الكتريكي

پاورپوینت موتورهاي الكتريكي

پاورپوینت موتورهاي الكتريكي

پاورپوینت موتورهاي الكتريكي

nموتور هاي خازني

پاورپوینت معماری فناوری اطلاعات در سازمان - 13 اسلاید

پاورپوینت معماری فناوری اطلاعات در سازمان - 13 اسلاید

پاورپوینت معماری فناوری اطلاعات در سازمان - 13 اسلاید

پاورپوینت معماری فناوری اطلاعات در سازمان

پاورپوینت معماری فناوری اطلاعات در سازمان

پاورپوینت معماری فناوری اطلاعات در سازمان

پاورپوینت معماری فناوری اطلاعات در سازمان

در سال 1996 قانونی با عنوان کلینگر کوهن توسط کنگره آمریکا تصویب و به سازمان ها ابلاغ گردید. به موجب این قانون همه وزارتخانه ها و سازمانهای فدرال موظف گردیدند تا معماری فناوری اطلاعات خود را تهیه نمایند.

مسئولیت تدوین، اصلاح، و اجرای معماری فناوری اطلاعات در سازمان بر عهده مدیر ارشد اطلاعاتی CIO آن سازمان است.

پاورپوینت معماری فناوری اطلاعات در سازمان

پاورپوینت معماری فناوری اطلاعات در سازمان

ضرورت وجودی معماری فناوری اطلاعات

1- سازمانهای بزرگ و به ویژه سازمانهای دولتی به دلیل گستردگی خود ناگزیرند از منابع خارجی برای پیشبرد اهداف خود استفاده نمایند که به آن Outsourcing گویند. در چنین شرایطی با وجود پیمانکارهای خارجی شرایط متشنجی در سازمان ایجاد می گردد. به همین جهت لازم است الگو مشخصی تعریف گردد.

2-تنوع فناوری های جدید که در سازمان به کار گرفته می شود.این تنوع فناوری جدید طرح ایده معماری فناوری اطلاعات در سازمان را به وجود می آورد که چارچوبی برای توسعه فناوری اطلاعات در سازمان می باشد

 

ضرورت وجودی معماری فناوری اطلاعات

3- تحول سریع محیط های سخت افزاری  و نرم افزاری به گونه ای که در سنوات گذشته، محیط ها و فناوری های اطلاعاتی با سرعت چشم گیری در حال تغییر و تحول بوده اند

4- محدودیت های مالی که در سازمانهای دولتی وجود دارد. در نتیجه برای هر هزینه ای، دلایل و توجیهات اقتصادی محکمی مورد نیاز است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت معماری فناوری اطلاعات در سازمان است

برای دانلود کل پاورپوینت معماری فناوری اطلاعات در سازمان از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جنبه های قانونی مدارک پزشکی - 28 اسلاید

پاورپوینت جنبه های قانونی مدارک پزشکی - 28 اسلاید

پاورپوینت جنبه های قانونی مدارک پزشکی - 28 اسلاید

پاورپوینت جنبه های قانونی مدارک پزشکی

پاورپوینت جنبه های قانونی مدارک پزشکی

پاورپوینت جنبه های قانونی مدارک پزشکی

پاورپوینت جنبه های قانونی مدارک پزشکی

-تعریف گواهی پزشکی قانونی:

سند معتبری که توسط پزشک قانونی در پاسخ به سوالات قضایی صادر می گردد

 

-گواهی فوت- جهت سالن تشویق (گواهی فوت و شرح معاینه و کالبد گشایی)

-گواهی معاینات- برای افراد زنده صادر می شود.

 

Øسایر استعلامات قضایی و...

پاورپوینت مسائل با ارضاي محدوديت - 43 اسلاید

پاورپوینت مسائل با ارضاي محدوديت - 43 اسلاید

پاورپوینت مسائل با ارضاي محدوديت - 43 اسلاید

پاورپوینت مسائل با ارضاي محدوديت 

پاورپوینت مسائل با ارضاي محدوديت 

پاورپوینت مسائل با ارضاي محدوديت 

پاورپوینت مسائل با ارضاي محدوديت 

þ انتسابي که هيچ محدوديتي را نقض نکند، انتساب سازگار نام دارد

پاورپوینت ایدز - 114 اسلاید

پاورپوینت ایدز - 114 اسلاید

پاورپوینت ایدز - 114 اسلاید

پاورپوینت ایدز

پاورپوینت ایدز

پاورپوینت ایدز

پاورپوینت ایدز

lدر حالي كه كشورهاي پيشرفته جهان در طي چند دهه اخير مشكل بيماريهاي واگيردار  را تا حد زيادي حل كرده و تمامي توان و امكانات خود را براي مبارزه با بيماريهاي غير واگير منجمله بيمارهاي قلبي – عروقي و سرطانها متمركز كرده بودند ، ناگهان در سال 1981 ميلادي (1360 شمسي ) نوعي بيماري عفوني در دنيا پيدا شد كه به سرعت درهمه نقاط جهان گسترش پيدا كرد و اميد به ريشه كني بيماريهاي واگيردار را حتي در كشورهاي پيشرفته تبديل به ياس نمود. اين بيماري كه بصورت يك مشكل عمده بهداشتي  خود را نشان داد ايدز نام دارد .

پاورپوینت تکنیک های آرام سازی - 25 اسلاید

پاورپوینت تکنیک های آرام سازی - 25 اسلاید

پاورپوینت تکنیک های آرام سازی - 25 اسلاید

پاورپوینت تکنیک های  آرام سازی

پاورپوینت تکنیک های  آرام سازی

پاورپوینت تکنیک های  آرام سازی

پاورپوینت تکنیک های  آرام سازی

راههای کسب آرامش

1- جلوی گریه خود را نگیرید.

 

2- افراد آرام دائم به خود می گویند که برای تغییر گذشته کاری نمی توان انجام داد پس باید از ادامه زندگی لذت برد.

 

3- حداقل روزی 15 دقیقه را سکوت کامل بگذرانید و به آنچه که می خواهید در زندگی به دست آورید فکر کنید.

 

پاورپوینت تکنیک های  آرام سازی

 

پاورپوینت تکنیک های  آرام سازی

 

4-هنگامی که احساس می کنید ذهنتان پر از افکار گوناگون است و هیچ جای خالی در ان وجود ندارد با قدم زدن سعی کنید ذهن

خودتان را خالی کنید

 

18-سعی کنید به موقع غذا بخورید و از غذا خوردن لذت ببرید.زیرا غذا خوردن باعث آرامش سیستم عصبی می شود.

 

19-زمانی را برای تمدد اعصاب در نظر بگیرید.(جلوگیری از حمله قلبی،اضطراب و خستگی مفرط).

 

20- همیشه یک دفتر یادداشت کوچک همراه خود داشته باشید.هر زمان کاری به نظرتان رسیدکه باید آن را انجام دهید فوراً یادداشت کنید،هراز گاهی لیست را چک کنید،کارهای غیر ضروری را خط بزنید و با این کار حجم حجم کارتان را سبک کنید.

 

21-راحت بخوابید.خواندن کتاب،رایحه گل مورد علاقه یا سوزاندن شمع یا عودی که بوی سنبل می دهد،درجه حرارت وسایل گرمایشی را کاهش دهید.    

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت تکنیک های  آرام سازی است

 

برای دانلود کل پاورپوینت تکنیک های  آرام سازی از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


پاورپوینت سيستمهای بايومتريک - 17 اسلاید

پاورپوینت سيستمهای بايومتريک - 17 اسلاید

پاورپوینت سيستمهای بايومتريک - 17 اسلاید

پاورپوینت سيستمهای بايومتريک

پاورپوینت سيستمهای بايومتريک

پاورپوینت سيستمهای بايومتريک

پاورپوینت سيستمهای بايومتريک

مقدمه

پاورپوینت مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داري - 28 اسلاید

پاورپوینت مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داري - 28 اسلاید

پاورپوینت مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داري - 28 اسلاید

پاورپوینت مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داري 

پاورپوینت مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داري 

پاورپوینت مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داري 

پاورپوینت مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داري 

بررسي مقايسه اي ادله هاي طرفداران نظام سرمايه داري با اسلام

اسميت‌ تأكيد دارد كه‌ كار براي‌ منافع‌ اجتماعي، غيرمفيد است. البته‌ از فضايي‌ سخن‌ مي‌گويد كه‌ ضوابط‌ حقوقي، اخلاقي‌ و اجتماعي‌ آن‌ نسبت‌ به‌ عملكرد سيستم‌ آزادي‌ طبيعي‌ سازگار باشد. كه‌ تنها در چنين‌ شرايط‌ و فضاي‌ سازگاري‌ است‌ كه‌ نظريات‌ خود را داراي‌ كاربردي‌ مطلوب‌ مي‌داند

در نظام‌ اقتصادي‌ اسلام، انسان، اعم‌ از مصرف‌كننده‌ يا توليدكننده، از هر نوع‌ قيد و محدوديتي‌ آزاد مي‌باشد و فقط‌ مقيد به‌ ضوابط‌ و قواعدي‌ است‌ كه‌ او را به‌ خداوند مي‌پيوندد. انسان‌ اقتصادي‌ اسلام، داراي‌ اين‌ آزادي‌ است‌ كه‌ درآمد حاصل‌ از عرضه‌ منابع‌ توليدي‌ خوبش‌ كه‌ بصورت‌ فرد و يا اجاره‌ و يا سود بدست‌ مي‌آورد و يا ساير درآمدها و ثروتي‌ را كه‌ دارد، بعد از آنكه‌ حقوق‌ شرعي‌ آن‌ را پرداخت‌ صرف‌ كليه‌ مواردي‌ كه‌ بنظر او لازم‌ و يا ضروري‌ است‌ و يا به‌ نوعي‌ موجب‌ ايجاد مطلوبيت‌ براي‌ او مي‌شود بنمايد ودر اين‌ ارتباط، هيچ‌ محدوديتي‌ كه‌ مخل‌ آزادي‌ او باشد جز محدوديتهاي‌ شرعي‌ و اخلاقي‌ و احياناً‌ محدوديتهايي‌ كه‌ حاكم‌ اسلامي‌ بنا به‌ مصالح‌ عمومي، وضع‌ مي‌كند، متصور نيست.

پاورپوینت مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داري 

 

پاورپوینت مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داري 

 

بررسي مقايسه اي ادله هاي طرفداران نظام سرمايه داري با اسلام

بديهي‌ است‌ انسان‌ مومن‌ كه‌ در فضايي‌ از انديشه‌ و قلمرو ديني، زندگي‌ خود را سامان‌ مي‌دهد و به‌ اصل‌ وحدت‌ و يكپارچگي‌ هستي‌ و همچين‌ مسئوليت‌ متقابل‌ موجودات، ايمان‌ دارد، مصاديق‌ هزينه‌ خويش‌ را ناسازگار با باورها و عقايد خود گزينش‌ نمي‌نمايد و لذا در عين‌ آزادگي‌ و حريت، نحوة‌ هزينة‌ درآمدهايش‌ جهت‌ دارو در راستاي‌ تحقق‌ آرمان‌ها و انديشه‌هاي‌ ديني‌اش‌ خواهد بود.

 

بررسي مقايسه اي ادله هاي طرفداران نظام سرمايه داري با اسلام

دليل‌ دوم: آزادي‌ اقتصادي‌ با ايجاد انگيزه‌ فردي‌ و رقابت‌ آزاد، رشد توليد و رفاه‌ جامعه‌ را بارمغان‌ مي‌آورد. آزادي‌ اقتصادي، نه‌ تنها همچون‌ نظام‌ اقتصاد سوسياليستي‌ انگيزه‌هاي‌ فردي‌ را در عرصه‌هاي‌ مختلف‌ اقتصادي‌ از بين‌ نمي‌برد بلكه‌ با ارج‌ نهادن‌ به‌ آنها بر بالندگي‌ تلاش‌ انسانها و رقابت‌ آزاد آنها در كسب‌ حداكثر سود با كمترين‌ هزينه‌ تأكيد مي‌ورزد. نتيجه‌ چنين‌ فرآيندي، افزايش‌ كيفي‌ و كمي‌ توليد و كاهش‌ سطح‌ قيمتها بدنبال‌ فزوني‌ توليد و در نتيجه‌ افزايش‌ رفاه‌ عمومي‌ است.

«هر فرد مادامي‌ كه‌ قوانين‌ عدالت‌ را نقض‌ كند، كاملاً‌ آزاد است‌ تا منافع‌ خويش‌ را به‌ روش‌ خويش‌ دنبال‌ كند و صنعت‌ و سرمايه‌اش‌ را به‌ رقابت‌ يا صنعت‌ و سرمايه‌ هر فرد ديگر با مجموعه‌اي‌ از افراد ديگر وارد كند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داري است

برای دانلود کل پاورپوینت مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داري از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت معماري مصر - 25 اسلاید

پاورپوینت معماري مصر - 25 اسلاید

پاورپوینت معماري مصر - 25 اسلاید

پاورپوینت معماري مصر

پاورپوینت معماري مصر

پاورپوینت معماري مصر

پاورپوینت معماري مصر

lخوفو يا خئوپوس

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی - 40 اسلاید

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی - 40 اسلاید

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی - 40 اسلاید

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی

Øد : روش دلفی

پاورپوینت داروهای ضد تهوع و استفراغ - 16 اسلاید

پاورپوینت داروهای ضد تهوع و استفراغ - 16 اسلاید

پاورپوینت داروهای ضد تهوع و استفراغ - 16 اسلاید

پاورپوینت داروهای ضد تهوع و استفراغ

پاورپوینت داروهای ضد تهوع و استفراغ

پاورپوینت داروهای ضد تهوع و استفراغ

پاورپوینت داروهای ضد تهوع و استفراغ

—ریسک فاکتورها

پاورپوینت مهارتهاي زندگي - 50 اسلاید

پاورپوینت مهارتهاي زندگي - 50 اسلاید

پاورپوینت مهارتهاي زندگي - 50 اسلاید

پاورپوینت مهارتهاي زندگي

پاورپوینت مهارتهاي زندگي

پاورپوینت مهارتهاي زندگي

پاورپوینت مهارتهاي زندگي

Øخشم وعصبانيت احساسي است كه ميزان آن از تحريك خفيف و احساس رنجش تا خشمي شديد و جنون آميز در نوسان است.

پاورپوینت استفاده ازآنالو در آموزش شیمی - 24 اسلاید

پاورپوینت استفاده ازآنالو در آموزش شیمی - 24 اسلاید

پاورپوینت استفاده ازآنالو در آموزش شیمی - 24 اسلاید

پاورپوینت استفاده ازآنالو در آموزش شیمی

پاورپوینت استفاده ازآنالو در آموزش شیمی

پاورپوینت استفاده ازآنالو در آموزش شیمی

پاورپوینت استفاده ازآنالو در آموزش شیمی

4- مول

žيك مول تيله داخل زمين( یا اقيانوس ها) را تا عمق سه مايل پر مي كند.

پاورپوینت لنزهای چشمی - 35 اسلاید

پاورپوینت لنزهای چشمی - 35 اسلاید

پاورپوینت لنزهای چشمی - 35 اسلاید

پاورپوینت لنزهای چشمی

پاورپوینت لنزهای چشمی

پاورپوینت لنزهای چشمی

پاورپوینت لنزهای چشمی

تغذیه چشم

پاورپوینت با موضوع تکنولوژيهای کاهش انتشار آلاينده های هوا و گازهای گلخانه ای - 67 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تکنولوژيهای کاهش انتشار آلاينده های هوا و گازهای گلخانه ای - 67 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تکنولوژيهای کاهش انتشار آلاينده های هوا و گازهای گلخانه ای - 67 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تکنولوژيهای کاهش انتشار آلاينده های هوا  و گازهای گلخانه ای

پاورپوینت با موضوع تکنولوژيهای کاهش انتشار آلاينده های هوا  و گازهای گلخانه ای

پاورپوینت با موضوع تکنولوژيهای کاهش انتشار آلاينده های هوا  و گازهای گلخانه ای

پاورپوینت با موضوع تکنولوژيهای کاهش انتشار آلاينده های هوا  و گازهای گلخانه ای

مقدمه ای بر آلودگی هوا و پديده گلخانه ای ...

انواع آلاينده های هوا

 

 آلاینده های اولیه: آلاینده هایی که مستقیماً وارد اتمسفر شده و به شکلی که انتشار یافته اند وجود خواهند داشت مثل اکسیدهای گوگرد، مونوکسید کربن و ...

پاورپوینت با موضوع آموزش نرم افزار Matlab - صد و سی اسلاید

پاورپوینت با موضوع آموزش نرم افزار Matlab - صد و سی اسلاید

پاورپوینت با موضوع آموزش نرم افزار Matlab - صد و سی اسلاید

پاورپوینت با موضوع آموزش نرم افزار Matlab

پاورپوینت با موضوع آموزش نرم افزار Matlab

پاورپوینت با موضوع آموزش نرم افزار Matlab

پاورپوینت با موضوع آموزش نرم افزار Matlab

این زبان autocomplete است. یعنی با تایپ قسمتی از دستور و استفاده از کلید tab می‌توان دستور مورد نظر را انتخاب و کامل نمود.

توابع را در این زبان به دو طریق Script و  Function می‌توان نوشت.

edit test1.m

دقت کنید با قرار دادن مقدار جدید در یک متغیر مقدار قبلی پاک خواهد شد.

دقت کنید در یک خط می‌توان چندین فرمان را با هم اجرا کرد. فقط کافی است فرمان‌ها را با کاما یا با سمیکلن از هم جدا کرد.

دقت کنید هرگاه نتیجه‌ی محاسبات در متغیری قرار داده نشود، نتیجه در متغیر ans قرار می‌گیرد.  

 

 

از کلیدهای جهت‌نمای بالا و پایین می‌توان دستورات بعدی و قبلی را آورد.

اگر بر روی یک دستور در قسمت History  کلیک کنید آن دستور مجددا اجرا می‌شود.

برای توقف اجرای یک برنامه می‌توان از کلید ترکیبی CTRL+C یا در بعضی کامپیوترها از CTRL+BREAK استفاده کرد.

 

پاورپوینت با موضوع آموزش نرم افزار Matlab

 

پاورپوینت با موضوع آموزش نرم افزار Matlab

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع آموزش نرم افزار Matlab است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع آموزش نرم افزار Matlab از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت با موضوع فرهنگ و جامعه - 15 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فرهنگ و جامعه - 15 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فرهنگ و جامعه - 15 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فرهنگ و جامعه

پاورپوینت با موضوع فرهنگ و جامعه

پاورپوینت با موضوع فرهنگ و جامعه

پاورپوینت با موضوع فرهنگ و جامعه

فرهنگ و شيوه هاي ارتباط انسان ها با يكديگر

شيوه هاي ارتباط انسان ها با يكديگر      

1- زبان گفتاري  2- زبان نوشتاري   3- زبان جسماني                                                          

زبان گفتاري عبارت است از الگوهاي صوتي و معاني پيوسته به آن

زبان نوشتاري عبارت است از ثبت تصويري واژگان زبان

زبان جسماني عبارت است از حركات دست و صورت ويا به اصطلاح ايما واشاره کتاب         

 نوآوری فرهنگی

1- نوآوري فرهنگي عموما از طريق كشف واختراع صورت مي گيرد

-كشف آشكار چيزي است كه پيش ازآن كسي نمي دانست

پاورپوینت با موضوع حسابداری پیشرفته - 312 اسلاید

پاورپوینت با موضوع حسابداری پیشرفته - 312 اسلاید

پاورپوینت با موضوع حسابداری پیشرفته - 312 اسلاید

پاورپوینت با موضوع حسابداری پیشرفته

پاورپوینت با موضوع حسابداری پیشرفته

پاورپوینت با موضوع حسابداری پیشرفته

پاورپوینت با موضوع حسابداری پیشرفته

•فهرست فصول

پاورپوینت با موضوع حسابداری پیشرفته - 312 اسلاید

پاورپوینت با موضوع حسابداری پیشرفته - 312 اسلاید

پاورپوینت با موضوع حسابداری پیشرفته - 312 اسلاید

پاورپوینت با موضوع حسابداری پیشرفته

پاورپوینت با موضوع حسابداری پیشرفته

پاورپوینت با موضوع حسابداری پیشرفته

پاورپوینت با موضوع حسابداری پیشرفته

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

•فهرست فصول

پاورپوینت به موضوع فرهنگ سازمانی - 15 اسلاید

پاورپوینت به موضوع فرهنگ سازمانی - 15 اسلاید

پاورپوینت به موضوع فرهنگ سازمانی - 15 اسلاید

پاورپوینت به موضوع فرهنگ سازمانی

پاورپوینت به موضوع فرهنگ سازمانی

پاورپوینت به موضوع فرهنگ سازمانی

پاورپوینت به موضوع فرهنگ سازمانی

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

تعریف جامع فرهنگ

پاورپوینت با موضوع الگوی توسعه متوازن بیمارستان - 55 اسلاید

پاورپوینت با موضوع الگوی توسعه متوازن بیمارستان - 55 اسلاید

پاورپوینت با موضوع الگوی توسعه متوازن بیمارستان - 55 اسلاید

پاورپوینت با موضوع الگوی توسعه متوازن بیمارستان

پاورپوینت با موضوع الگوی توسعه متوازن بیمارستان

پاورپوینت با موضوع الگوی توسعه متوازن بیمارستان

پاورپوینت با موضوع الگوی توسعه متوازن بیمارستان

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

محور3) :توسعه نیروی انسانی

پاورپوینت با موضوع امضاء رقمي و پروتكلهاي احراز اصالت - 35 اسلاید

پاورپوینت با موضوع امضاء رقمي و پروتكلهاي احراز اصالت - 35 اسلاید

پاورپوینت با موضوع امضاء رقمي و پروتكلهاي احراز اصالت - 35 اسلاید

پاورپوینت با موضوع  امضاء رقمي و پروتكلهاي احراز اصالت 

پاورپوینت با موضوع  امضاء رقمي و پروتكلهاي احراز اصالت 

پاورپوینت با موضوع  امضاء رقمي و پروتكلهاي احراز اصالت 

پاورپوینت با موضوع  امضاء رقمي و پروتكلهاي احراز اصالت 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

امضاء رقمي

پاورپوینت با موضوع معماري دوره صفویه - 145 اسلاید

پاورپوینت با موضوع معماري دوره صفویه - 145 اسلاید

پاورپوینت با موضوع معماري دوره صفویه - 145 اسلاید

پاورپوینت با موضوع معماري دوره صفویه

پاورپوینت با موضوع معماري دوره صفویه

پاورپوینت با موضوع معماري دوره صفویه

پاورپوینت با موضوع معماري دوره صفویه

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

هشت بهشت

از ساختمان هاي مشهور دوران صفوي مي توان کاخ هشت بهشت و مدرسه کاروانسراي مادرشاه را نام برد.

هشت بهشت يک ساختمان هشت ضلعي با گنبدي زيباست که در ميان باغ بلبلان قرار گرفته .اين کاخ کوشک مانند در دوطبقه با تزيينات بسيار زيبا ,مانند تزيينات عالي قاپو مي باشد.که ملکي شخصي است.و کمتر در گزارش هاي تاريخي ساخته شده است.اين ساختمان چهار ايوان دو طبقه با آب نماها و آبشارهايي از مرمر دارد و خود بنا هم بر پايه اي مرمرين ساخته شده است.هشتي هاي ضلع شمالي و جنوبي آن سقف هايي بلند متکي بر ستون هاي گرد بسيار بلند(به ارتفاع 20 متر)است.يک تالار مرکزي هشت گوش بزرگ دارد که در ميان آن حوضي است که در اصل نقره کاري بوده است و گنبدي کوچک  با مقرنس هاي بسيار زيبا و ظريف و رنگارنگ آن را مي پوشاند.

 

پاورپوینت با موضوع معماري دوره صفویه

 

پاورپوینت با موضوع معماري دوره صفویه

 

مسجد و مدرسه شاه سلطان حسين

 از بناهاي مهم ديگر مسجد و مدرسه اي است که شاه سلطان حسين,آخرين پادشاه  صفوي,بنا کرده است.که از نظر ساختماني با مدرسه مادرشاه شباهت هاي زيادي دارد.در اطراف آن يک رديف از حجره هاي دو اتاقه ي تودرتو قرار گرفته است.ايوان جنوبي از ايوان شمالي بزرگتر است.و در پشت آن تالاار چهارگوش گنبدار قرار دارد.حياط آن تقريبا چهار گوش  است.که از ميان آن نهر آبي مي گذرد.اين نهر از زير ايوان شرقي عبور کرده و در وسط حياط کاروانسرا ادامه مي يابد.کاروانسرا نيز که پيوسته به مدرسه است ولي با کوچه اي از هم جدا شده اند,

مدرسه و مسجد شاه سلطان حسين بنايي برازنده تر و موقر است.نماي صحن را تاق نماهاي دو طبقه تشکيل مي دهند,که همه ي آنها کاشي کاري شده اند.چهار ايوان بلند و تاق دار در چهار طرف قرار دارند.

 

کاروانسرا

تعداد کاروانسراها يي که از دوران صفويان بر جامانده است زياد است.بسياري از آنها مرمت شده اند و بسياري نيمه ويرانه اند ويا استفاده اي نمي شود.اين کاروانسراها عموما در مسير راههاي اصلي و محورهاي تجاري کشور قرار گرفته اند.مثلا ,در مسير جاده ي ابريشم,از کرمانشاه تا مرزهاي خراسان کنوني ,بيش از 30 کاروانسرا مشاهده مي شود که برخي از آنها از زمان ساسانيان است.نمونه ي بسيار مشهور اين کاروانسراها,کاروانسرای قصر نادر در ورامین را میتوان نام برد.

—

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع معماري دوره صفویه است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع معماري دوره صفویه از لینک زیر استفاده کنید:

پاورپوینت با موضوع شيوه معماري پارسي - 20 اسلاید

پاورپوینت با موضوع شيوه معماري پارسي - 20 اسلاید

پاورپوینت با موضوع شيوه معماري پارسي - 20 اسلاید

پاورپوینت با موضوع شيوه معماري پارسي

پاورپوینت با موضوع شيوه معماري پارسي

پاورپوینت با موضوع شيوه معماري پارسي

پاورپوینت با موضوع شيوه معماري پارسي

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

lمردمواري: مردمواري به معناي رعايت تناسب ميان اندامهاي ساختماني با اندامهاي انسان و توجه به نيازهاي او در كار ساختمانسازي است.

پاورپوینت با موضوع شرکت اپل - 30 اسلاید

پاورپوینت با موضوع شرکت اپل - 30 اسلاید

پاورپوینت با موضوع شرکت اپل - 30 اسلاید

پاورپوینت با موضوع  شرکت اپل

پاورپوینت با موضوع  شرکت اپل

پاورپوینت با موضوع  شرکت اپل

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

مقدمه
(به انگلیسی: Apple Inc) یک شرکت چند ملیتی آمریکایی است که در زمینه ی طراحی و ساخت لوازم الکترونیکی مصرفی و نرم‌افزار کامپیوتر فعالیت می‌کند. این شرکت ابتدا با نام شرکت کامپیوتری اپل (Apple Computer Inc) در شهر کوپرتینو در ایالت کالیفورنیا، واقع در دره سیلیکون کشور آمریکا تأسیس شد.
 -1      آیفون (نسل اول) (۲جی
-2       آیفون ۳جی
    -3  آیفون ۳جی‌اس
     -4 آیفون ۴
      -5آیفون ۴اس
      -6آیفون ۵
      -7آیفون ۵سی
      -8 آیفون ۵اس
      9-آیفون 6ارائه مدل جدیدی از کامپیوترهای قابل حمل توسط اپل در سال ۱۹۸۹ به نام Macintosh Portable کلید خورد و بعد از آن نوت بوک PowerBook وارد بازار شد. نوت بوکی که با همکاری کمپانی سونی و به کارگیری باتری‌های دو ساعته، صفحه مانیتور ۹ اینچی و هارد درایو ۲۰ مگابایتی به فرمی کاملاً ارگونومیک طراحی شده بود توانست در سال ۱۹۹۱ سود زیادی را نصیب این کمپانی کند. این دوران به قدری در دوران کاری اپل سودآور و درخشان به شمار می‌آید که از آن به عنوان              «دوران طلایی» یاد می‌کنند.

پاورپوینت با موضوع  شرکت اپل

 

پاورپوینت با موضوع  شرکت اپل

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع  شرکت اپل است

 

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع  شرکت اپل از لینک زیر استفاده کنید: 


پاورپوینت با موضوع مهارتهای زندگی - 17 اسلاید

پاورپوینت با موضوع مهارتهای زندگی - 17 اسلاید

پاورپوینت با موضوع مهارتهای زندگی - 17 اسلاید

پاورپوینت با موضوع  مهارتهای زندگی

پاورپوینت با موضوع  مهارتهای زندگی

پاورپوینت با موضوع  مهارتهای زندگی

پاورپوینت با موضوع  مهارتهای زندگی

پاورپوینت با موضوع مهمترین برنامه های آموزشی مورد نیاز در استقرار استانداردهای اعتباربخشی ملی - 30 اسلاید

پاورپوینت با موضوع مهمترین برنامه های آموزشی مورد نیاز در استقرار استانداردهای اعتباربخشی ملی - 30 اسلاید

پاورپوینت با موضوع مهمترین برنامه های آموزشی مورد نیاز در استقرار استانداردهای اعتباربخشی ملی - 30 اسلاید

پاورپوینت با موضوع  مهمترین برنامه های آموزشی مورد نیاز در استقرار استانداردهای اعتباربخشی ملی

پاورپوینت با موضوع  مهمترین برنامه های آموزشی مورد نیاز در استقرار استانداردهای اعتباربخشی ملی

پاورپوینت با موضوع  مهمترین برنامه های آموزشی مورد نیاز در استقرار استانداردهای اعتباربخشی ملی

پاورپوینت با موضوع  مهمترین برنامه های آموزشی مورد نیاز در استقرار استانداردهای اعتباربخشی ملی

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

برنامه استراتژیک

پاورپوینت با موضوع لیشمانیوزیس - 92 اسلاید

پاورپوینت با موضوع لیشمانیوزیس - 92 اسلاید

پاورپوینت با موضوع لیشمانیوزیس - 92 اسلاید

پاورپوینت با موضوع لیشمانیوزیس

پاورپوینت با موضوع لیشمانیوزیس

پاورپوینت با موضوع لیشمانیوزیس

پاورپوینت با موضوع لیشمانیوزیس

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

اصطلاح لیشمانیوزیس به سندرمهای گوناگونی که توسط تک یاخته داخل سلولی اجباری ایجاد می شود اطلاق می شود .

 

انواع آن :

لیشمانیوز احشایی یا کالاآزار

لیشمانیوز پوستی مخاطی

لیشمانیوز پوست

پاورپوینت با موضوع لیشمانیوزیس

 

پاورپوینت با موضوع لیشمانیوزیس

 

لیشمانیوزها

پاورپوینت با موضوع گازهای محافظ - 11 اسلاید

پاورپوینت با موضوع گازهای محافظ - 11 اسلاید

پاورپوینت با موضوع گازهای محافظ - 11 اسلاید

پاورپوینت با موضوع گازهای محافظ 

پاورپوینت با موضوع گازهای محافظ 

پاورپوینت با موضوع گازهای محافظ 

پاورپوینت با موضوع گازهای محافظ 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

oکاربرد گازهای محافظ

پاورپوینت با موضوع فيزيولوژی قلب - 56 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فيزيولوژی قلب - 56 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فيزيولوژی قلب - 56 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فيزيولوژی قلب

پاورپوینت با موضوع فيزيولوژی قلب

پاورپوینت با موضوع فيزيولوژی قلب

پاورپوینت با موضوع فيزيولوژی قلب

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

نکات کليدی

پاورپوینت با موضوع آشنايي با معماري اسلامي - 32 اسلاید

پاورپوینت با موضوع آشنايي با معماري اسلامي - 32 اسلاید

پاورپوینت با موضوع آشنايي با معماري اسلامي - 32 اسلاید

پاورپوینت با موضوع آشنايي با معماري اسلامي

پاورپوینت با موضوع آشنايي با معماري اسلامي

پاورپوینت با موضوع آشنايي با معماري اسلامي

پاورپوینت با موضوع آشنايي با معماري اسلامي

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

کاخ و پادگان عشرت آباد

پاورپوینت با موضوع فوریتهای پزشکی در کودکان - 15 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فوریتهای پزشکی در کودکان - 15 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فوریتهای پزشکی در کودکان - 15 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فوریتهای پزشکی در کودکان

پاورپوینت با موضوع فوریتهای پزشکی در کودکان

پاورپوینت با موضوع فوریتهای پزشکی در کودکان

پاورپوینت با موضوع فوریتهای پزشکی در کودکان

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

nعلل مرگ و میر

پاورپوینت با موضوع معماري اسلامي و ایرانی - 57 اسلاید

پاورپوینت با موضوع معماري اسلامي و ایرانی - 57 اسلاید

پاورپوینت با موضوع معماري اسلامي و ایرانی - 57 اسلاید

پاورپوینت با موضوع معماري اسلامي و ایرانی

پاورپوینت با موضوع معماري اسلامي و ایرانی

پاورپوینت با موضوع معماري اسلامي و ایرانی

پاورپوینت با موضوع معماري اسلامي و ایرانی

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

oروند شكلگيري مجموعه بناهاي مذهبي و غيرمذهبي

پاورپوینت با موضوع رمزنگاري متقارن - 74 اسلاید

پاورپوینت با موضوع رمزنگاري متقارن - 74 اسلاید

پاورپوینت با موضوع رمزنگاري متقارن - 74 اسلاید

پاورپوینت با موضوع  رمزنگاري متقارن

پاورپوینت با موضوع  رمزنگاري متقارن

پاورپوینت با موضوع  رمزنگاري متقارن

پاورپوینت با موضوع  رمزنگاري متقارن

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

فهرست مطالب

پاورپوینت با موضوع معماری فولدینگ - 14 اسلاید

پاورپوینت با موضوع معماری فولدینگ - 14 اسلاید

پاورپوینت با موضوع معماری فولدینگ - 14 اسلاید

پاورپوینت با موضوع معماری فولدینگ

پاورپوینت با موضوع معماری فولدینگ

پاورپوینت با موضوع معماری فولدینگ

پاورپوینت با موضوع معماری فولدینگ

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

معماری فولدینگ
فولدینگ یکی از سبک های مطرح در دهه پایانی قرن گذشته بود . فولدینگ در معماری از اوایل دهه 1990 مطرح شد .

اولین نظریه پرداز: فیلسوف فقید فرانسوی ، ژیل دلوز .

فلسفه دلوز ، یک فلسفه افلاطون ستیز و دکارت ستیز است و عمودگرایی ، طبقه بندی و سلسله مراتب مردود می داند .از نظر دلوز ، هستی از زیر بناهای عقل ریاضی استخراج نشده است . وی در کتاب معروف خود ، ضد ادیپ سرمایه داری و اسکیزوفرنی ( 1972) خرد مدرن را مورد پرسش قرار داد . از نظر دلوز ، خرد هر جایی است. زیر بنا و روبنا وجود ندارد.دلوز در کتاب خود به نام ، فولد ، لایبنیتز و باروک ( 1982 ) جهان را چنین تبیین می کند : " جهان به عنوان کالبدی از فولدها و سطوح بی نهایت که از طریق فضا ، زمان فشرده شده ، در هم پیچ و تاب خورده و پیچیده شده است . " دلوز هستی و اجزاء آن را همواره در حال شدن می بیند .

معمار سبک فولدینگ: پیتر آیزنمن

 

 

پاورپوینت با موضوع معماری فولدینگ

 

پاورپوینت با موضوع معماری فولدینگ

 

پیتر آیزنمن به عنوان بانی طرح فلسفه فولدینگ در حوزه معماری واژه " Weak Form " یا " فرم ضعیف " را مطرح کرده است . فرمی که قابل انعطاف است و خود را با شرایط محیطی وفق دهد .همانطور که ژله با شکل ظرف خود تطبیق می یابد . لذا فرم ها یا لایه های معماری فولدینگ ، در مجاور و همتراز یکدیگر به صورت انعطاف پذیر و در انطباق با شرایط کالبدی ، اجتماعی و تاریخی محیط در سایت قرار می گیرند .

مرکز گردهمایی کلمبوس واقع در شمال مرکز شهر کلمبوس ،در سمت غرب ساختمان ، خیابان اصلی شهر است عبور می کند .از سه طرف دیگر سایت ، بزرگراههای سرتاسری و خطوط راه آهن عبور می کنند و پل های چند طبقه متعدد در اطراف سایت این خطوط را به یکدیگر متصل کرده است . آیزنمن این جند لایگی خطوط اطلاعاتی و راه های ارتباطی در عصر ابر رسانه ها را در لایه های ساختمان خود به صورت کالبدی به نمایش گذارده است . لایه های مختلف ساختمان در حالت افقی ، به صورت همتراز و با موقعیت همسان در کنار یکدیگر قرار گرفته اند . ساختمان دارای یک دوگانگی در مقیاس است که به هر دو آنها بدون ارجحیت یکی بر دیگری توجه شده است . یکی مقیاس بزرگ شهر است و از دید داخل برج های مرتفع مرکز شهر ، این ساختمان مقیاسی در حد بزرگراههای اطراف خود دارد . همچنین از دید عابر پیاده در مجاور خیابان اصلی شهر ، مقیاس ساختمان خرد شده و مقیاس آن در حد مقیاس نسبتا کوچک ساختمان های محلی اطراف خیابان است .

معمار  سبک فولدینگ: گرگ لین

 

 

گرگ لین در تعریف معماری فولدینگ می گوید : " فولدینگ یعنی تلفیق نمودن عوامل نامربوط در یک مخلوط به هم پیوسته . " مانند  لایه های رسوبی در کوه ها که در اثر فشارهای درونی زمین روی یکدیگر خم شده و پیچ و تاب خورده اند . در عین این که هر لایه خصوصیات درونی خود را حفظ کرده است ، ولی با لایه مجاور خود درگیر شده و لایه ها به صورت انعطاف پذیری در کنار یکدیگر انحناء پیدا کرده اند .

از پروژه های جالب توجه در این سبک ، سرنگون ساختن برج سیرز در شهر شیکاگو توسط گرگ لین است . برج سیرز ، 110 طبقه مرتفع ترین ساختمان ساخته شده به سبک مدرن است . توسط شرکت معتبر S.O.M بین سالهای 74-1970 ساخته شد . مهندس معمار آن بروس گراهام بود .این ساختمان نماد و نمودی کامل از سبک مدرن و اندیشه مدرن است . نمای خارجی برج تماما با شیشه هایی به رنگ برنز و آلومینیوم سیاه رنگ پوشش شده است و می توان آنرا دنباله شیوه میس وندروهه و شعار کمتر بیشتر است دانست . این برج از نه مکعب مستطیل چسبیده به هم تشکیل شده که به صورت سلسله وار هر کدام تا ارتفاع معینی بالا می روند . دو مکعب مستطیل آخر به ارتفاع 443 متر می رسند . گرگ لین در پروژه خود - به صورت نمادین - با تبر ، تیشه به ریشه این نماد مدرنیته و معماری مدرن زد و عمود گرایی را به افقی گرایی تبدیل کرد . پس ازسرنگونی برج ، لین لایه های هندسی طویل و قائم الزاویه آن را برطبق شرایط سایت در بین رودخانه ، خیابان و ساختمان های مجاور ، همانند نوارهای خمیری شکل ، در کنار هم قرار داد . این لایه ها در سایت به حالت نرم و انعطاف پذیر ، به صورت  افقی و بدون هیچ گونه ارجحیتی در بین عوامل موجود در سایت قرار گرفتند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع معماری فولدینگ است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع معماری فولدینگ از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع مدلسازي سيستمهاي ديناميكي - 80 اسلاید

پاورپوینت با موضوع مدلسازي سيستمهاي ديناميكي - 80 اسلاید

پاورپوینت با موضوع مدلسازي سيستمهاي ديناميكي - 80 اسلاید

پاورپوینت با موضوع مدلسازي سيستمهاي ديناميكي

پاورپوینت با موضوع مدلسازي سيستمهاي ديناميكي

پاورپوینت با موضوع مدلسازي سيستمهاي ديناميكي

پاورپوینت با موضوع مدلسازي سيستمهاي ديناميكي

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

nروشهاي مدلسازي:

پاورپوینت با موضوع تاریخ ادبیات 2 - 165 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تاریخ ادبیات 2 - 165 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تاریخ ادبیات 2 - 165 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تاریخ ادبیات 2

پاورپوینت با موضوع تاریخ ادبیات 2

پاورپوینت با موضوع تاریخ ادبیات 2

پاورپوینت با موضوع تاریخ ادبیات 2

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

nویژگی های شعر فارسی در عهد غزنویان 2

پاورپوینت با موضوع تاملی در اسرار نماز - 25 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تاملی در اسرار نماز - 25 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تاملی در اسرار نماز - 25 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تاملی در اسرار نماز 

پاورپوینت با موضوع تاملی در اسرار نماز 

پاورپوینت با موضوع تاملی در اسرار نماز 

پاورپوینت با موضوع تاملی در اسرار نماز 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

اسرار نماز

کیفیت اذان، وضو و تحصیل طهارت، در معراج به پیامبر آموزش داده شده است

هر کس  دعاهای وضو را بخواند ، خداوند در برابر هر قطره آب برای او فرشته ای می آفریندکه تقدیس وتسبیح و تکبیر گوید و ثوابش را تا قیامت برای او می نویسند 

یهودیان علت شستشوی چهار عضو در وضو را از پیامبر پرسیدند آن حضرت در جواب اشاره به داستان نزدیک شدن حضرت آدم به شجره ی ممنوعه و خوردن از آن نمود.

 

هدف از وضو وغسل تطهیر باطن و ظاهراست .

گناه، شکننده ی وضو و طهارت باطنی است.

 

« و ما یومن أکثرهم بالله إلّا وهم مشرکون »

 یعنی بیشتر مؤمنان مشرکند

 

پاورپوینت با موضوع تاملی در اسرار نماز 

 

پاورپوینت با موضوع تاملی در اسرار نماز 

 

« إنّما المشرکون نجَسٌ»  

پس بیشتر مؤمنان به نجاست باطنی آلوده اند.       رازهای نماز ص36

تیمم ؛ فروتنی ، بندگی وخشوع در پیشگاه قدرت مطلق خداوندی وتطهیر از هر نوع آلودگی باطنی است

 

« ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم و لیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون » مائده/6

 

راز طهارت لباس ، بدن ، سجده گاه و...  عاری شدن از هر نوع دل مشغولی و وابستگی و حقوق غیر خدا است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع تاملی در اسرار نماز است

 

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع تاملی در اسرار نماز از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت با موضوع آشنايي با بيماري لپتوسپيروسيس - 17 اسلاید

پاورپوینت با موضوع آشنايي با بيماري لپتوسپيروسيس - 17 اسلاید

پاورپوینت با موضوع آشنايي با بيماري لپتوسپيروسيس - 17 اسلاید

پاورپوینت با موضوع آشنايي با بيماري لپتوسپيروسيس

پاورپوینت با موضوع آشنايي با بيماري لپتوسپيروسيس

پاورپوینت با موضوع آشنايي با بيماري لپتوسپيروسيس

پاورپوینت با موضوع آشنايي با بيماري لپتوسپيروسيس

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

علائم باليني

پاورپوینت با موضوع تاريخ تربيت بدنی - 90 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تاريخ تربيت بدنی - 90 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تاريخ تربيت بدنی - 90 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تاريخ تربيت بدنی

پاورپوینت با موضوع تاريخ تربيت بدنی

پاورپوینت با موضوع تاريخ تربيت بدنی

پاورپوینت با موضوع تاريخ تربيت بدنی

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

wآگاهي از سرگذشت انسانها در برخورد با تربيت جسم وروح.

پاورپوینت با موضوع فیبوناچی - 30 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فیبوناچی - 30 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فیبوناچی - 30 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فیبوناچی

پاورپوینت با موضوع فیبوناچی

پاورپوینت با موضوع فیبوناچی

پاورپوینت با موضوع فیبوناچی

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

دنباله فيبوناچي  و دنباله لوكاس نوع ديگري از رشد و تصاعد را نشان مي دهند. بيادآوريد كه در تصاعد حسابي ، جمله بعدي از جمع  يك مقدار ثابت به جمله، كنوني  بدست مي آيد و در تصاعد هندسي، جمله بعدي از ضرب يك مقدار ثابت در جمله كنوني بدست مي آيد  و
اما
در دنباله فيبوناچي  و دنباله لوكاس  و امثال اينها، جمله بعدي از ضرب مقدار ثابت  1.618033988 در جمله كنوني بدست مي آيد كه  عددي اسرارآميز است.    بررسي اين عدد شگفت انگيز صدهاسال قبل از ميلاد در هند و 1200 سال بعد از ميلاد  توسط  فيبوناچي، شيربچه يِ پيزا در ايتاليا وارد رياضيات شد و نسبت مقدس و نسبت طلائي نام گرفت

پاورپوینت با موضوع فیبوناچی

پاورپوینت با موضوع فیبوناچی

پاورپوینت با موضوع فیبوناچی

پاورپوینت با موضوع فیبوناچی

دنباله  فيبوناچي

روش بدست آوردن دنباله فيبوناچي نيز مانند دنباله  لوكاس است با اين تفاوت كه مقدار فروش روز اول و دوم بترتيب 0 و 1 مي باشد.  في الواقع  دو مقدار اوليه مي توانندهر عددي باشند بشرطي كه مجموعشان صفر نباشد.
بين  
Φ و φ اين رابطه بر قرار است:
Φ  - φ  =  1

كل هر چيزي را ، ومثلا پاره خط بالا را ‌چگونه  به دو بخش كوچك (b) و بزرگ (a) تقسيم  مي كنيد كه نسبت  بخش كوچك به بخش بزرگ برابر باشد با نسبت بخش بزرگ به كل هر دو بخش؟  اين مساله را مي توانيد به بيان رياضي  برگردانيد:
بخش كوچكتر را برابر با 1  و بخش بزرگتر را  برابر با
x   مي گيريم. در اينصورت :


نسبت مقدس از فرمولي با كسرهاي متداوم
 و راديكالهاي تودرتو  و توابع مثلثاتي هم  بدست مي آيد

 

تساوی هنگامی و فقط هنگامی برقرار می‌شود که این چهار نقطه همدایره ( یا همخط ) باشند و به ترتیب الفبایی ( ساعتسو یا پاد ساعتسو ) قرار گرفته باشند.
حالت تساوی توسط ک. بطلیموس ( حدود 85 – 165 ب.م ) کشف گردید، در صورتی که حالت کلی متجاوز از هزار سال بعد توسط ل. اویلر (1707 – 1783) پیدا شد. ولی با استفاده از اعداد مختلط نتایج آن را می‌توان فقط در یک سطر به دست آورد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع فیبوناچی است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع فیبوناچی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع پيس ميكر - 25 اسلاید

پاورپوینت با موضوع پيس ميكر - 25 اسلاید

پاورپوینت با موضوع پيس ميكر - 25 اسلاید

پاورپوینت با موضوع پيس ميكر

پاورپوینت با موضوع پيس ميكر

پاورپوینت با موضوع پيس ميكر

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

l فوائد داشتن يك پيس ميكر

پاورپوینت با موضوع مفاهیم قانونی بهداشت در عمل - 22 اسلاید

پاورپوینت با موضوع مفاهیم قانونی بهداشت در عمل - 22 اسلاید

پاورپوینت با موضوع مفاهیم قانونی بهداشت در عمل - 22 اسلاید

پاورپوینت با موضوع مفاهیم قانونی بهداشت در عمل

پاورپوینت با موضوع مفاهیم قانونی بهداشت در عمل

پاورپوینت با موضوع مفاهیم قانونی بهداشت در عمل

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

مراجعه بیمار به یک موسسه،خود دلیلی بر تقبل اجازه دسترسی آن موسسه به اطلاعات وی می باشد.
این اجازه شامل دسترسی هر کسی به اطلاعات بهداشتی بیمار نیست
در صورتی که در داخل موسسه اطلاعات بیمار جهت درمان یا کمک به تشخیص مورد نیاز باشد، دیگر نیازی به کسب اجازه مجدد از بیمار نیست
در صورت نیاز دیگر موسسات به اطلاعات مراقبتی مستقیم بیمار مثل موسسات پرستاری یا یک بیمارستان دیگرکه معمولاً بین بیمار و آن موسسه موافقتنامه ای جهت انتقال وجود دارد جهت انتقال اطلاعات کسب اجازه از بیمار لازم نیست. پاورپوینت با موضوع مفاهیم قانونی بهداشت در عمل
در صورت عدم توافقنامه اجازه مکتوب بیمار جهت واگذاری اطلاعات به سایر موسسات ضروری است مگر اینک بیمار در حالت اورژانس باشد(سطح پائین هوشیاری)
از آنجائیکه پرونده ابزاری مناسب جهت این کار هستند مساله واگذاری اطلاعات در این حیطه مطرح است
مدیریت کیفیت یک استفاده غیرشخصی از اطلاعات است پاورپوینت با موضوع مفاهیم قانونی بهداشت در عمل
اعضا کمیته علاقمند به دانستن اینکه کدام بیمار؟ نیستند بلکه به کیفیت خدمت ارائه شده می اندیشند
پذیرش تمامی درخواستهای مدیران کیفیت پذیرفته شده نیست و فقط آن درخواستهایی که در چهارچوب وظایفشان در قبال پاسخگویی به تضمین کیفیت است، محدود می شود.
فعالیتهای داخلی که عملکرد روزانه موسسه را ساپورت می کند و از طرف دیگر با مراقبت مستقیم بیمار، حسابداری و مدیریت کیفیت ارتباط دارد را شامل می شود
به عوان مثال ممکن است اطلاعات خاصی از یک بیمار برای رسیدگی به یک شکایت لازم باشد یا وکلای قانونی موسسه برای دفاع از موسسه نیاز به یک پرونده داشته باشند، دسترسی به این موارد بدون اجازه بیمار مشکلی ندارد پاورپوینت با موضوع مفاهیم قانونی بهداشت در عمل
تمامی این درخواستها باید از کنال بخش HIM انجام و پیگیری گردد
در موارد استفاده تجاری از اطلاعات بیماران بایستی تمهیداتی توسط متخصصین HIM اندیشیده شود تا از افشای اطلاعات از این طریق جلوگیری به عمل آید

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع مفاهیم قانونی بهداشت در عمل است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع مفاهیم قانونی بهداشت در عمل از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع زبان مصنوعی - 10 اسلاید

پاورپوینت با موضوع زبان مصنوعی - 10 اسلاید

پاورپوینت با موضوع زبان مصنوعی - 10 اسلاید

پاورپوینت با موضوع زبان مصنوعی

پاورپوینت با موضوع زبان مصنوعی

پاورپوینت با موضوع زبان مصنوعی

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

فهرست

ساختار زبان و مزه ها
ساختار سلول های چشایی
سنسور مزه پاورپوینت با موضوع زبان مصنوعی
ساختار سنسور مزه
پاسخ انواع سنسور ها
دیاگرام تشخیص مزه پاورپوینت با موضوع زبان مصنوعی
نتیجه گیری

پروتئین‌ها برای تشخیص طعم شیرینی و تلخی و اومامی در سلولهای چشایی نقش اساسی دارند. مواد شیمیایی ناشی از غذا که در بزاق حل می‌شوند؛ از طریق روزنه‌های چشایی با سلولهای چشایی مرتبط می‌شوند. ارتباط می‌تواند از طریق پروتئین‌های سطحی (رسپتور) سلولهای چشایی یا پروتئین‌های ایجاد کننده کانال یونی برقرار شود. تماس فوق باعث تغییرات الکتریکی در سلولهای چشایی شده که از طریق فیبرهای عصبی ایمپالس به مغز فرستاده می‌شود. پاورپوینت با موضوع زبان مصنوعی

بر اساس میزان تغییر شارژ الکتریکی اتم‌ها یا یون‌ها تغییرات الکتریکی در سلولها ایجاد شده و در نتیجه ایمپالس‌ها به مغز فرستاده می‌شود. سلولهای چشایی مثل نورونها یک شارژ منفی طبیعی داخل سلولی و یک شارژ مثبت خارجی دارد. مواد محلول در بزاق موجب افزایش ورود یون مثبت به داخل سلول چشایی شده؛ که موجب کاهش اختلاف شارژ داخل و خارج می‌شود.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع زبان مصنوعی است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع زبان مصنوعی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع تاثیرمحیط بر فعالیت های ورزشی - 18 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تاثیرمحیط بر فعالیت های ورزشی - 18 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تاثیرمحیط بر فعالیت های ورزشی - 18 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تاثیرمحیط بر فعالیت های ورزشی

پاورپوینت با موضوع تاثیرمحیط بر فعالیت های ورزشی

پاورپوینت با موضوع تاثیرمحیط بر فعالیت های ورزشی

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

رابطه بین عمق آب و حجم هوا در ششها

فشار اتمسفر: هوا دارای وزن است و در سطح دریا فشاری معادل 760 میلیمتر جیوه (یک اتمسفر) بر بدن اعمال می نماید.وقتی از سطح آب دریا پایین تر رویم علاوه بر فشار اتمسفر، وزن آب بالای سر ما نیز به آن افزوده می گردد.

 

قانون بویل: با افزایش فشار، روی حجم معینی از گاز، حجم آن گاز کاهش پیدا می کند.

 

قانون چارلز: با افزایش درجه حرارت یک گاز حجم آن گاز افزایش پیدا می کند.

پاسخ قلبي  ـ  عروقي به غوطه وري در آب

غوطه وري در آب فشار وارد بر دستگاه قلبي عروقي را كاهش مي دهد.

غوطه وري بدن تا ناحيه گردن، فشار را بر قسمتهاي پائين بدن اعمال كرده، برگشت خون را به قلب تسهيل مي كند. در نتيجه ضربان قلب در حالت استراحت به ميزان 5 تا 8 ضربه در دقيقه فقط از طريق غوطه ور شدن قسمتي از بدن در آب كاهش مي يابد.

پاورپوینت با موضوع تاثیرمحیط بر فعالیت های ورزشی

پاورپوینت با موضوع تاثیرمحیط بر فعالیت های ورزشی

پاورپوینت با موضوع تاثیرمحیط بر فعالیت های ورزشی

غواصی به روش حبس نفس

نتایج مطالعات لین و هنگ(1996)  محدودیت های اجرای فعالیت به روش حبس نفس را برای افراد غیر ورزیده نشان می دهد که عبارتند از:

v مدت زمان پایین رفتن در هر غواصی 7 تا 10 ثانیه

پاورپوینت با موضوع فروش موفق و فروشنده موفق - 56 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فروش موفق و فروشنده موفق - 56 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فروش موفق و فروشنده موفق - 56 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فروش موفق و فروشنده موفق

پاورپوینت با موضوع فروش موفق و فروشنده موفق

پاورپوینت با موضوع فروش موفق و فروشنده موفق

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

فروش موفق ، فروشنده موفق

حرفه فروش :

با اکثر مشاغل متفاوت اما از یک نظر شبیه است.

خیلی ها بر حسب اتفاق وارد این حرفه شده اند.

این حرفه نیازمند افرادی توفیق طلب،چالشگر،مثبت نگر، دارای ذهن باز، تلاشگر و برون گرا است.

فعالیتی سخت،جذاب،انرژی بر، نتیجه گرا و پولساز است.

پاورپوینت با موضوع فروش موفق و فروشنده موفق

 

پاورپوینت با موضوع فروش موفق و فروشنده موفق

 

پاورپوینت با موضوع فروش موفق و فروشنده موفق

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع فروش موفق و فروشنده موفق است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع فروش موفق و فروشنده موفق از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت با موضوع تاریخ معماري ايران - 70 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تاریخ معماري ايران - 70 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تاریخ معماري ايران - 70 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تاریخ معماري ايران

پاورپوینت با موضوع تاریخ معماري ايران

پاورپوینت با موضوع تاریخ معماري ايران

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

خلاصه ویژگی های شیوه معماری اصفهان (اول)

                      (معماری قرون نیمه 10،11،12- هجری قمری)

 

1) سادگی در پلان و طرح ها ( مربع ، مستطیل یا هندسی شکسته )

2) استفاده از انواع پوشش ها ( طاق و تویزه ، کاربندی ، طاق بندی، تخت، گنبدهای دو پوسته پیوسته و گسسته و پوشش های دوپوسته و...)

3) هشت وگیر کردن زبره و نما ، استفاده از چوب قواره بری به عنوان کش دربنا، قواره بری وآبساب کردن آجر

4) استفاد از کاشی کاری های گسترده به ویژه خشت هفت رنگ

5) استفاده از گچبری ، نقاشی ، شیشه های رنگی در تزئینات داخلی بنا

6) توجه به معماری درون شهری با عناصر شهرسازی مانند: میدان ، مسجد، مدرسه ، بازار، حمام ، آب انبار ، خیابان ، باغ و...

7) توجه به معماری برون شهری مانند: جاده ، پل ، کاروانسرا ، آب انبار و...

8) کثرت در ساخت بناهای مذهبی مانند مسجد ، حسینیه ، سقاخانه و...

 

پاورپوینت با موضوع تاریخ معماري ايران

 

پاورپوینت با موضوع تاریخ معماري ايران

 

پاورپوینت با موضوع تاریخ معماري ايران

 

خلاصه ویژگی های شیوه معماری اصفهانی دوم (شیوه شیراز )

             (معماری قرون اواخر قرن 12،13- هجری قمری )

 

1) سادگی بیشتر در پلان و طرح ها ( مربع ، مستطیل یا هندسی شکسته )

2) استفاده از انواع پوشش ها ( طاق و تویزه ، کاربندی ، تخت ، گنبد، کلمبوهای دو پوسته و...)

3) استفاده از چوب قواره بری به عنوان کش در بنا ، قواره بری وآبساب کردن آجر

4) استفاده از نقاشی ، گچبری ، حجاری ، شیشه های رنگی وبعدا آئینه در تزئینات داخلی بنا

5) استفاده ازستونهای سنگی حجاری شده در سازه شبستانهای مساجد وبعضا فضاهای مسکونی

6) توجه به معماری درون شهری یا عناصر شهر سازی مانند: میدان ، مسجد ، مدرسه ، بازار ، حمام ، آب انبار ، خیابان ، باغ و...

7) توجه به معماری برون شهری مانند: جاده ، پل ، آّ ب انبارو...

پاورپوینت در ارتباط با انواع نما ونحوه ی اجرای آن - 52 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با انواع نما ونحوه ی اجرای آن - 52 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با انواع نما ونحوه ی اجرای آن - 52 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با انواع نما ونحوه ی اجرای آن

پاورپوینت در ارتباط با انواع نما ونحوه ی اجرای آن

پاورپوینت در ارتباط با انواع نما ونحوه ی اجرای آن

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

فلسفه نما:

 

از جمله کارهای نهایی وتکمیلی در ساختمان به منظور به تصویر کشیدن چهری واقعی و زیبای آن نماسازی است .

 

نما سازی مبین شخصیت ساختمان و زیبایی محیط مورد توجه است.

 

در کنار هم قرار گرفتن ساختمان ها و چسپيدن آنها به يکديگر باعث شده ساختمانهاي ما کمتر داراي چهار وجه مشخص بوده و آنچه از اين بنا به ديد و منظر اصلي بدل مي شود تنها يک نما مي باشد.

کشور ايران يکي از کهن ترين تمدن هاي بشري را داراست از دير باز مورد توجه جهانگردان داخلي و خارجي قرار داشته بناها و ساختمانهايي با معماري و نماي چشمگير و عظيم را در خود جاي داده است که سبک هاي زيبا را به جهانيان عرضه کرده است از ارگ بم ،تخت جمشيد ، پاسارگاد گرفته تا ميدان نقش جهان  و سي و سه پل و منار جنبان و جاي بسي خوشحالي است که تشکيلاتي چون ميراث فرهنگي متولي بخشي از اين بناهاستاما در کنار اين افتخارات يک سوال ديگر در ذهن مطرح مي شود که بناهاي امروزين چگونه مايه مباحت ايندگان خواهد شد.

پارامترهای انتخاب یک نما :

تا اینجا دریافتیم که نما ضرورت دارد پس پارامترهای زیر درانتخاب نوع نما تاثیر گذاراست

1_سنخیت نما با بافت مجموعه ی بافت شهری

2_ترکیبات موزون و مطبوع معماری ایرانی

3_در نظر گیری نشانه های بشری والگوهای عرف جامعه

4_هزینی ساخت نما

5_موقعیت نما ونوع کاربری ساختمان و...پاورپوینت در ارتباط با انواع نما ونحوه ی اجرای آن

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با انواع نما ونحوه ی اجرای آن است

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با انواع نما ونحوه ی اجرای آن از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع برنامه‌ريزي براي رشد و توسعه شهرها - 27 اسلاید

پاورپوینت با موضوع برنامه‌ريزي براي رشد و توسعه شهرها - 27 اسلاید

پاورپوینت با موضوع  برنامه‌ريزي براي رشد و توسعه شهرها - 27 اسلاید

پاورپوینت با موضوع   برنامه‌ريزي براي رشد و توسعه شهرها 

پاورپوینت با موضوع   برنامه‌ريزي براي رشد و توسعه شهرها 

پاورپوینت با موضوع   برنامه‌ريزي براي رشد و توسعه شهرها 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

دو- جمع‌بندي ريشه‌يابي رشد و توسعه ناپيوسته شهري

 

  از بررسي‌هاي دو فصل گذشته نتايج زير قابل جمع‌بندي است:

-در تمامي شهرهاي مورد بررسي ايران، ساخت و سازهاي بيرون از محدوده‌هاي شهري، (رشد ناپيوسته، تا حد 20 درصد سطح شهر) اجتناب‌ناپذير بوده است.

پاورپوینت با موضوع بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهـری - 20 اسلاید

پاورپوینت با موضوع بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهـری - 20 اسلاید

پاورپوینت با موضوع بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهـری - 20 اسلاید

پاورپوینت با موضوع بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهـری

پاورپوینت با موضوع بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهـری

پاورپوینت با موضوع بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهـری

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

« پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهری »
که توسط وزارت کشور تنظیم و طی نامه شماره 73734 مورخ 93/06/17  تقدیم دولت گردیده بود به دلیل وجود برخی از اشکالات، توسط کمیسیون خاصّ امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها بررسی و به وزارت کشور عودت داده شده است تا پس از اصلاح، مجدداً در مسیر قانونگذاری قرار گیرد.

 

انتقادات وارد بر رویکرد سازمان شهرداری ها
و دهیاری های کشور در تنظیم پیش نویس

1- عدم رعایت الزامات اساسی مندرج در ماده 173 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر : 

پاورپوینت با موضوع بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهـری

 

پاورپوینت با موضوع بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهـری

 

پاورپوینت با موضوع بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهـری

 

       1-1- خودداری از بازنگری قوانین موجود

      2-1- خودداری از به روز رسانی قوانین موجود

      3-1- عدم توجه به ضرورت احیاء و تأسیس

                اتحادیه شهرداری های کشور

 

....

2- توسعه ساختار اداری و افزایش نیروی انسانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور که افزایش هزینه های دولت را بدنبال خواهد داشت.

3- افزایش اختیارات و وظایف سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با تکلیف ( و در واقع اختیار )، تدوین بیش از 50 آیین نامه و دستورالعمل مرتبط به آن.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهـری است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهـری از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهـری - 20 اسلاید

پاورپوینت با موضوع بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهـری - 20 اسلاید

پاورپوینت با موضوع بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهـری - 20 اسلاید

پاورپوینت با موضوع بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهـری

پاورپوینت با موضوع بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهـری

پاورپوینت با موضوع بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهـری

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

« پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهری »
که توسط وزارت کشور تنظیم و طی نامه شماره 73734 مورخ 93/06/17  تقدیم دولت گردیده بود به دلیل وجود برخی از اشکالات، توسط کمیسیون خاصّ امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها بررسی و به وزارت کشور عودت داده شده است تا پس از اصلاح، مجدداً در مسیر قانونگذاری قرار گیرد.

 

انتقادات وارد بر رویکرد سازمان شهرداری ها
و دهیاری های کشور در تنظیم پیش نویس

1- عدم رعایت الزامات اساسی مندرج در ماده 173 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر : 

پاورپوینت با موضوع بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهـری

 

پاورپوینت با موضوع بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهـری

 

پاورپوینت با موضوع بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهـری

 

       1-1- خودداری از بازنگری قوانین موجود

      2-1- خودداری از به روز رسانی قوانین موجود

      3-1- عدم توجه به ضرورت احیاء و تأسیس

                اتحادیه شهرداری های کشور

 

....

2- توسعه ساختار اداری و افزایش نیروی انسانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور که افزایش هزینه های دولت را بدنبال خواهد داشت.

3- افزایش اختیارات و وظایف سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با تکلیف ( و در واقع اختیار )، تدوین بیش از 50 آیین نامه و دستورالعمل مرتبط به آن.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهـری است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع بررسی پیش نویس لایحه قانون جامع مدیریت شهـری از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع قطبش - 50 اسلاید

پاورپوینت با موضوع قطبش - 50 اسلاید

پاورپوینت با موضوع قطبش - 50 اسلاید

پاورپوینت با موضوع قطبش

پاورپوینت با موضوع قطبش

پاورپوینت با موضوع قطبش

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

Òدر چشمه های معمولی مانند خورشید، اتم ها مستقل عمل می کنند و صفحه قطبش موجی که هر اتم می گسیلد، حول محور انتشار سمتگیری اتفاقی (کاتوره ای ) دارد.

پاورپوینت با موضوع سرب - 33 اسلاید

پاورپوینت با موضوع سرب - 33 اسلاید

پاورپوینت با موضوع سرب - 33 اسلاید

پاورپوینت با موضوع سرب

پاورپوینت با موضوع سرب

پاورپوینت با موضوع سرب

v

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

فلز آبي خاكستري

پاورپوینت با موضوع تاریخچه ی پول - 30 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تاریخچه ی پول - 30 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تاریخچه ی پول - 30 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تاریخچه ی پول

پاورپوینت با موضوع تاریخچه ی پول

پاورپوینت با موضوع تاریخچه ی پول

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

در گذشته دیرین برای تداوم حیات، نیاز هر فرد با تلاش فردی (شکار- تولید و ...) تامین می‌شد، ولی با گذشت زمان هرگز به تولید شخصی قانع نبود و اگر در آن روز بشر نمی‌توانست با زور هرچه می‌خواهد به چنگ آورد، ناگزیر حاضر می‌شد از راه معاوضه جنس با جنس (معاوضه مستقیم کالا با کالا) نیازهای عادی زندگی را فراهم کرده و از این راه امرار معاش کند. 

پس از اینکه بانک ها فعالیت خود را گسترش دادند خدمات مختلفی را در اختیار مشتری ها قرار دادند از جمله این خدمات چک بود.بانک ها با وام دادن بخشی از پول هایی که متعلق به دیگران ولی نزد آنان است پول جدیدی را در اقتصاد خلق می کنند که به آن پول ثبتی یا تحریری می گویند.

پاورپوینت با موضوع تاریخچه ی پول

پاورپوینت با موضوع تاریخچه ی پول

پاورپوینت با موضوع تاریخچه ی پول

بشر دریافت این کالا ها وسیله ی مناسبی برای معامله نیستند و به جای انها می توان از بعضی فلزات مانند طلا و نقره استفاده کرد که نه تنها فساد ناپذیرند بلکه حجم کمی دارند و حمل و نقل انها بسیار اسان است به همین سبب انسان این فلزات را به عنوان پول برگزید و بابه کار گیری پول فلزی از مشکلات ناشی از به کار گیری کالاها در مبادلات رهایی یافت

پاورپوینت با موضوع تاریخچه ی پول

 

پاورپوینت با موضوع تاریخچه ی پول

 

پاورپوینت با موضوع تاریخچه ی پول

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع تاریخچه ی پول است

 

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع تاریخچه ی پول از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


پاورپوینت با موضوع راهنمائی تحصیلی و شغلی - 203 اسلاید

پاورپوینت با موضوع راهنمائی تحصیلی و شغلی - 203 اسلاید

پاورپوینت با موضوع راهنمائی تحصیلی و شغلی - 203 اسلاید

پاورپوینت با موضوع راهنمائی تحصیلی و شغلی

پاورپوینت با موضوع راهنمائی تحصیلی و شغلی

پاورپوینت با موضوع راهنمائی تحصیلی و شغلی

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

•از دیدگاه سرمایه داری کار از قانون بازار کار رابطه بین عرضه و تقاضا تبعیت می کند.

پاورپوینت با موضوع نماز - 22 اسلاید

پاورپوینت با موضوع نماز - 22 اسلاید

پاورپوینت با موضوع نماز - 22 اسلاید

پاورپوینت با موضوع نماز

پاورپوینت با موضوع نماز

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

احکام قبله

à کسی که باید نشسته نماز بخواند ، اگر نمی تواند به طوری معمول بنشیند و در موقع نشستن ، کف پاها را به زمین می گذارد ، باید در موقع نماز صورت و سینه و شکم او رو به قبله باشد و لازم نیست ساق پای او رو به قبله باشد.

پاورپوینت با موضوع معماري اسلامي قرن هفتم تا دهم سبك آذري - 35 اسلاید

پاورپوینت با موضوع معماري اسلامي قرن هفتم تا دهم سبك آذري - 35 اسلاید

پاورپوینت با موضوع معماري اسلامي قرن هفتم تا دهم سبك آذري - 35 اسلاید

پاورپوینت با موضوع  معماري اسلامي قرن هفتم تا دهم سبك آذري

پاورپوینت با موضوع  معماري اسلامي قرن هفتم تا دهم سبك آذري

پاورپوینت با موضوع  معماري اسلامي قرن هفتم تا دهم سبك آذري

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

سبک آذری:
با ورود مغولان (ایلخانی) این شیوه معماری آغاز گردید و تا زمان صفویه ادامه داشته است.
 چون اولین بناها درتبریز احداث گردید به سبک آذری معروف است. دوره‌ی حکومت غازان خان را آغاز سبک آذری می‌دانند.
سبک آذری خود به دو شیوه قابل تفکیک می‌باشد:

الف: شیوه‌ی اول سبک آذری مربوط به دوره‌ی ایلخانی به مرکزیت تبریز با ویژگی‌های زیر:
-1. ساخت بناهای سترگ و عظیم
-2. توجه به تناسبات عمودی بنا
-3. ساخت ایوان با پلان مستطیل شکل
-4. تنوع در ایوان سازی
-5. استفاده از تزئیناتی چون گچ‌بری، کاشی زرین فام و کاشی نقش برجسته.

ب: شیوه ی دوم سبک آذری مربوط به دوره‌ی تیموری به مرکزیت سمرقند با ویژگی‌های زیر:

-1. ساخت ساقه (گلوگاه) بین فضای گنبد و گنبد خانه.
-2. ایجاد سطوح ناصاف در تمامی بنا.
3. استفاده از تزئینات کاشی -معرق -موزاییک کاری

دوره‌ی تیموری اوج معماری سبک آذری می‌باشد.

n

پاورپوینت با موضوع میادین مشترک - 16 اسلاید

پاورپوینت با موضوع میادین مشترک - 16 اسلاید

پاورپوینت با موضوع میادین مشترک - 16 اسلاید

پاورپوینت با موضوع میادین مشترک

پاورپوینت با موضوع میادین مشترک

پاورپوینت با موضوع میادین مشترک

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

حقوق میادین مشترک در نظام داخلی (حقوق و فقه) :

  

1-در قوانین و مقررات ، مالکیت بر نفت و گاز برای حکومت اسلامی هم به عنوان انفال شناسایی شده و هم این منابع جزء مشترکات عامه تلقی شده است .

 

 

2-در بحث حقوق داخلی اجمالا مخازن نفت و گاز ملک اشخاص نیست بلکه یا انفال بوده و در اختیار امام مسلمین است و یا جزء مشترکات عامه بوده که در زمان حکومت اسلامی حاکمیت به نمایندگی از عموم مردم بر آن تصرف نموده و منافع آن را پس از کسر هزینه ها به مسلمین باز میگرداند.

 

 

پاورپوینت با موضوع میادین مشترک

 

پاورپوینت با موضوع میادین مشترک

 

پاورپوینت با موضوع میادین مشترک

 

ظرفیت سازی وتوسعه فرصت ها

 

ظرفیت سازی و توسعه فرصت های همکاری های انرژی در چهارچوب حقوقی مستدل نه تنها محور توسعه کشور است ، بلکه از آنجا که موجب افزایش چانه زنی ما در محیط بین المللی میشود....

رقابت نابرابر برداشت ، از میادین مشترک نفت وگاز

 

ایران در چهار حوزه با همسایگان خود میادین مشترک نفت وگاز دارد ،

 

پاورپوینت با موضوع میادین مشترک

 

پاورپوینت با موضوع میادین مشترک

 

پاورپوینت با موضوع میادین مشترک

 

 

1-حوزه نخست ، میدان های هیدروکربونی در خلیج فارس هستند

2-دسته بعدی ، میادین مشترک جنوب وغرب ایران با عراق هستند

3-حوزه سوم ، میادین دریای خزرند که مهمترین آنها میدان مشترک البرز میان ایران و آذربایجان است

4-حوزه چهارم ، منابع شرق ایران هستند که میدان گنبدلی میان ایران و ترکمنستان مهمترین آن به شمار میرود.

پاورپوینت با موضوع میادین مشترک

پاورپوینت با موضوع میادین مشترک

پاورپوینت با موضوع میادین مشترک

نتیجه گیری و پیشنهاد:

آنچه مسلم هست عواملی همچون ؛

 

1-تنوع کم در قراردادها نسبت به نوع قراردادهای که دیگر کشورها ی همسایه در آن بهره میبرند

 

2-ساختار دولتی تصمیم سازی و تصمیم گیری ها و شکل گیری بوروکراسی پیچیده

 

3- بسته بودن دایره آزادسازی و خصوصی سازی

 

4- تحریم های سیاسی علیه نفت و گاز ایران

 

در مقابل میتوان اطمینان داشت با تقویت روابط انرژی محور با کشور های همسایه و حضور در توسعه میادین و احداث خطوط لوله نفت و گاز آن ها با مشارکت شرکت های معتبر بین المللی زمینه ارتقای سطح فناوری و توانمندی های شرکت های داخلی ، مشارکت در تولید نفت و گاز کشور های همسایه و همچنین لزوم رعایت منافع ملی در انعقاد قرارداد های بالادستی از نکات قابل توجه میباشد...

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع میادین مشترک است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع میادین مشترک از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع معماري قرون وسطي - 44 اسلاید

پاورپوینت با موضوع معماري قرون وسطي - 44 اسلاید

پاورپوینت با موضوع معماري قرون وسطي - 44 اسلاید

پاورپوینت با موضوع معماري قرون وسطي

پاورپوینت با موضوع معماري قرون وسطي

پول شما و زندگی ما

 http://norway.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

—قرون وسطی

پاورپوینت با موضوع انسان و ايمان - 14 اسلاید

پاورپوینت با موضوع انسان و ايمان - 14 اسلاید

پاورپوینت با موضوع انسان و ايمان - 14 اسلاید

پاورپوینت با موضوع انسان و ايمان

پاورپوینت با موضوع انسان و ايمان

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

دین با تاکید بر یاد خدا انسان را از بحران هویت و احساس تنهایی نجات می بخشد. قرآن مجید می فرماید: الا بذکر الله تطمئن القلوب دل آرام گیرد به یاد خدا. (سوره رعد آيه 28)

 

 

 

و نيز مي فرمايد: و من اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا هرکس از یاد من رویگردانی نماید برای او زندگی تاریکی خواهد بود.(سوره طه آيه 124)

پاورپوینت با موضوع انسان و ايمان

پاورپوینت با موضوع انسان و ايمان

 

خود شناسي پيش درآمدي بر جهان شناسي است زیرا:

شناخت جهان عبارت است از تعامل انسان با جهان خارج از خود كه همين تعامل مقدمه ديدن ، شنيدن، درك كردن و شناخت است.امير المومنين (ع) مي فرمايد: «كيف يعرف غيره من يجهل نفسه»کسی که خود را نمی شناسد چگونه غیر خود را تواند شناخت؟

بحران روانی

 

پاورپوینت با موضوع انسان و ايمان

 

پاورپوینت با موضوع انسان و ايمان

 

انسان معاصر به رغم پیشرفت

 های شگفت آوری که در علوم

تجربی و بویژه روانشناسی و روانکاوی رقم خورده ، نتوانسته اند مشکلات روحی و روانی انسان مانند اضطراب ، فشارهای روانی ، افسردگی و پوچ گرایی را درمان نمایند و به آرامش برسد . انساني كه خدا را كنار بگذارد از جهت روحي و معنوي دچاركمبود و بحران مي شود.نتیجه خدافراموشی خود فراموشی است . خداوند تعالی می‌فرماید: «وَلَا تَکونُوا کالَّذِینَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِک هُمُ الْفَاسِقُونَ؛ (سوره حشر/  آیه۱۹) 

هم چون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آن‌ها را به خود فراموشی گرفتار کرد، آن‌ها فاسقانند».

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع انسان و ايمان است

 

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع انسان و ايمان از لینک زیر استفاده کنید:

 

 

 

 


پاورپوینت با موضوع تالسمی - 10 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تالسمی - 10 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تالسمی - 10 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تالسمی

پاورپوینت با موضوع تالسمی

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

علایم تالسمی ماژور

پاورپوینت با موضوع تحقق پذيري معماري ايراني- اسلامي با تأکيد بر ايجاد هويت در شهرهاي جديد - 17 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تحقق پذيري معماري ايراني- اسلامي با تأکيد بر ايجاد هويت در شهرهاي جديد - 17 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تحقق پذيري معماري ايراني- اسلامي با تأکيد بر ايجاد هويت در شهرهاي جديد - 17 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تحقق پذيري معماري ايراني- اسلامي با تأکيد بر ايجاد هويت در شهرهاي جديد

پاورپوینت با موضوع تحقق پذيري معماري ايراني- اسلامي با تأکيد بر ايجاد هويت در شهرهاي جديد

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

8/2- مهمترین مزیت های مسجد محوری

(از بعد ارکان چهارگانه هویت اسلامی شهروندان)

1- انتخاب امام جماعت از طریق ولی فقیه، ضامن انتخاب اصلح و قابل

 دسترس عالم ره یافته و متقی می باشد.

2- از بعد ولایتمداری

(عالم محوری)

2- انتخاب سایر مدرسین و سخنرانان و موعظه گران توسط امام جماعت

 منتخب، ضامن انتخاب اصلح و قابل دسترس آنان می باشد.

3 - حضور چندبار در هر روزِ  امام جماعت در مسجد (و توصیه به نزدیکی

خانه امام جماعت به مسجد و محله)، بهترین شرایط دسترسی شهروندان را به

عالم ره یافته را فراهم خواهد آورد.

 

1- توصيه‌هايي براي ساختار و استخوان­بندي هموار، دور از مزاحمت، خطر و آرامش‌بخش ارتباطات پياده.

2- توصيه‌هايي براي مرکزيت کالبدي مسجد و مصلي در شهر، براي فعاليت‌هاي ديني،اجتماعي، فرهنگي.

3- توصيه‌هايي براي يکپارچگي ساختار كلي شهر.

4- توصيه‌هايي براي مكان يابي و جانمايي مراکز خدمات عمومي شهري در جهت دسترسي‌هاي متناسب و مطلوب.

5- توصيه هايي براي رعايت مقياس انساني.

پاورپوینت با موضوع تحقق پذيري معماري ايراني- اسلامي با تأکيد بر ايجاد هويت در شهرهاي جديد

 

پاورپوینت با موضوع تحقق پذيري معماري ايراني- اسلامي با تأکيد بر ايجاد هويت در شهرهاي جديد

 

6- توصيه‌هايي براي بهره‌گيري از هندسه‌هاي سيال و مواج با انحناهاي مناسب در طراحي خيابان‌ها و مسيرهاي عبوري؛ و متقابلاً هندسه‌هاي مرکزدار،و محور دار براي عملکردهاي عبادي و آموزشي.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع تحقق پذيري معماري ايراني- اسلامي با تأکيد بر ايجاد هويت در شهرهاي جديد است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع تحقق پذيري معماري ايراني- اسلامي با تأکيد بر ايجاد هويت در شهرهاي جديد از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع اصول ایمنی در جوشکاری - 25 اسلاید

پاورپوینت با موضوع اصول ایمنی در جوشکاری - 25 اسلاید

پاورپوینت با موضوع اصول ایمنی در جوشکاری - 25 اسلاید

پاورپوینت با موضوع اصول ایمنی در جوشکاری

پاورپوینت با موضوع اصول ایمنی در جوشکاری

پاورپوینت با موضوع اصول ایمنی در جوشکاری

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

کابل باید یک تکه باشد ولی در صورتیکه چند کابل برای ازدیاد طول به هم وصل می کنند باید محل های اتصال ، چه در مورد کابل الکترود و چه در مورد کابل زمین ، به خوبی عایق پوش شود  پاورپوینت با موضوع اصول ایمنی در جوشکاری
در کارگاههای بزرگ کابل باید به گونه ای در محیط قرار گیرد که نه سبب ایجاد حادثه گردد و نه در مسیری باشد که آسیب ببیند. در صورتیکه این مسئله میسر نمی باشد سطح کابل باید توسط ورق های لاستیکی پوشیده شود  پاورپوینت با موضوع اصول ایمنی در جوشکاری
در صورت آسیب دیدن کابل سریعا اقدام به تعمیر و تعویض آن نماید
در مکانهایی که بطور دائم کار جوشکاری صورت می گیرد بهتر است کابل بصورت دائم کشیده شده و از آن بصورت شبکه استفاده گردد
کابل ها باید خشک و تمیز نگهداری شود . آلوده به گریس و روغن نباشد
ماشین های جوشکاری در مقایسه با سایر ماشین های الکتریکی در شرایط سخت تری کار می کند و کمتر بر عملکرد آن نظارت می گردد لذا باید درجه حفاظت کارگر نسبت به سایر ماشین ها بالاتر باشد پاورپوینت با موضوع اصول ایمنی در جوشکاری
به هیچ عنوان نباید کار تعمیر ماشین جوشکاری بدون نظر متخصص آن انجام گیرد
در اغلب موارد ماشین جوشکاری در مکانی ثابت قرار ندارد لذا باید سعی گردد در مکانهای مختلف امکانات لازم تهیه گردد
در مکانهایی که موتور جوش کار می کند مسائل تهویه باید مدنظر قرار گیرد
ترانسفورماتورهای جوش معمولا توسط هوا خنک می شوند ولی اگر با مایع خنک می شود نباید مایع آن قابل احتراق باشد
ترانسفورماتور نباید به مدار روشنایی متصل شود
جو شکاری باید در جایی انجام گیرد که مصالح آتش گیر در آنجا نباشد
قبل از شروع جوشکاری باید محیط بطور کامل بازرسی گردد که خطر حریق در آن وجود نداشته باشد
لوله و مخازن مواد آتش گیر باید قبل از جوشکاری بطور کامل تخلیه وتمیز گردد و حداقل امکان از آب پر شود
در حالتی که در نزدیکی مواد آتش زا جوشکاری صورت می گیرد باید دقت نمود که فلز ذوب شده با این مواد تماس پیدا نکند
کف های چوبی بایک بطور کامل تمیز شده و سطح آن توسط مواد غیر قابل اشتعال پوشیده شود
یک کارگر مجهز به آتش خاموش کن باید در محل جوشکاری وجود داشته باشد
حداقل تا 1 ساعت بعد از جوشکاری باید از محل بازدید بعمل آورد تا اطمینان پیدا نمود که در نقطه ای آتش پنهان در اثر جوشکاری ایجاد نگردیده است
کمک جوشکار باید سر باره های ذوب را با چشم دنبال نماید تا اطمینان پیدا کند که سبب ایجاد آتش سوزی نمی شود

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع اصول ایمنی در جوشکاری است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع اصول ایمنی در جوشکاری از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع سیصد اصل در مدیریت اسلامی - 234 اسلاید

پاورپوینت با موضوع سیصد اصل در مدیریت اسلامی - 234 اسلاید

پاورپوینت با موضوع سیصد اصل در مدیریت اسلامی - 234 اسلاید

پاورپوینت با موضوع سیصد اصل در مدیریت اسلامی

پاورپوینت با موضوع سیصد اصل در مدیریت اسلامی

پاورپوینت با موضوع سیصد اصل در مدیریت اسلامی

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

در این پژوهش تلاش بر این است تا با مراجعه به تفسیر قرآن کریم که پل ارتباطی
میان ذهنهای خسته ما و آیات نورانی کلام‌الله است، دستورات و ارشادات آن
منشور ربّانی که نگاهی به حوزه علوم مدیریتی دارد، استخراج گردد.
هدف از جمع‌آوری این مجموعه، فراهم آمدن نسخه‌ای کارآمد و آسان فهم برای عموم
علاقه‌مندان به مباحث مدیریت اسلامی بوده است، لذا تفسیری که مورد استناد و بازبینی قرار گرفته، «تفسیر نور» اثر حجت‌الاسلام ‌والمسلمین قرائتی‌ می‌باشد که در شیوایی و روانی، از معدود آثار منتشره در میان تفاسیر قرآن کریم است و در نگارش آن، تفاسیر مشهور مورد رجوع بوده و از این لحاظ از جامعیت نسبی برخوردار می‌باشد. موضوع و عنوان هر یک از آیات به صورت تیتر بیان گردیده تا علاقمندان بتوانند در پژوهشهای خود از آنها به عنوان مواد خام، استفاده نمایند، اگر چه پردازش و تکمیل این فضای علمی، خود حرکتی دشوار و خلاقیت مدار است. پاورپوینت با موضوع سیصد اصل در مدیریت اسلامی

علم و توانایی، شفاف سازی
قالَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفاهُ عَلَیكُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ... (بقره، 247)
قوم بنی اسرائیل به پیامبرشان گفتند: فرمانده ای برای ما مشخص كن تا به جنگ حاكم ستمگر برویم. پیامبرشان گفت: خداوند، طالوت را به فرماندهی شما برگزید زیرا توان علمی و جسمی لازم برای این مسؤولیت را دارد. پاورپوینت با موضوع سیصد اصل در مدیریت اسلامی
13) قدرت علمی و توانایی جسمی برای انجام مأموریت، دو شرط لازم برای مدیران است.
14) داشتن توانایی علمی مهم تر از توانایی جسمی است. (ابتدا كلمه علم آمده سپس جسم)
15) اعلم بودن، در گزینش مدیران یك اولویت مهم است.
16) رهبر و مدیر باید زیر دستان خود را توجیه كند و ابهامات را برطرف سازد.
(چنانچه پیامبر بنی‌اسرائیل دلیل انتخاب طالوت به فرماندهی را به وضوح بیان كرد.)

انسجام رویه پاورپوینت با موضوع سیصد اصل در مدیریت اسلامی
ما مُحَمَّدٌ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلی‏ أَعْقابِكُمْ... (آل‌عمران، 144)
خداوند در بیان ضعف‌های جنگ احد و توبیخ كسانی كه شایعه شهادت حضرت رسول صلی الله علیه و آله را انتشار دادند فرمود: محمد پیامبری است كه قبل از او هم پیامبرانی آمده و رفته،
پس آیا اگر او بمیرد یا كشته شود، شما به وضعیت گذشته خود برمی‌گردید؟
37) رویه‌های سازمانی باید چنان تشكّل و انسجامی داشته باشند كه حتی نبودن مدیر و رهبر در برهه ای از زمان، ضربه ای به سازمان و جریان امور آن نزند.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع سیصد اصل در مدیریت اسلامی است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع سیصد اصل در مدیریت اسلامی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع تصاویری از هنر درخت آرایی - 25 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تصاویری از هنر درخت آرایی - 25 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تصاویری از هنر درخت آرایی - 25 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تصاویری از هنر درخت آرایی

پاورپوینت با موضوع تصاویری از هنر درخت آرایی

پاورپوینت با موضوع تصاویری از هنر درخت آرایی

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

فقط تصویر موجود است پاورپوینت با موضوع تصاویری از هنر درخت آرایی

پاورپوینت با موضوع تصاویری از هنر درخت آرایی

پاورپوینت با موضوع تصاویری از هنر درخت آرایی

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع تصاویری از هنر درخت آرایی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع کاربرد ارگونومی در دندانپزشکی - 38 اسلاید

پاورپوینت با موضوع کاربرد ارگونومی در دندانپزشکی - 38 اسلاید

پاورپوینت با موضوع کاربرد ارگونومی در دندانپزشکی - 38 اسلاید

پاورپوینت با موضوع  کاربرد ارگونومی در دندانپزشکی

پاورپوینت با موضوع  کاربرد ارگونومی در دندانپزشکی

پاورپوینت با موضوع  کاربرد ارگونومی در دندانپزشکی

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

در حرفه دندانپزشکی همانند سایر مشاغل یک سري عوامل زیان آور در محیط کار وجود دارد که در صورت عدم رعایت موازین بهداشت شغلی ، سلامتی شاغلین در این حرفه را به خطر می اندازند.  پاورپوینت با موضوع  کاربرد ارگونومی در دندانپزشکی
ارگونومی در دندانپزشکی بر روي دو موضوع عمده تأکید دارد :
فشارهاي فیزیکی و فشار هاي روحی روانی . پاورپوینت با موضوع  کاربرد ارگونومی در دندانپزشکی

مطالعات انجام شده در حرفه دندانپزشکی نشان می دهد دندانپزشکان بیش از سایر شاغلین حرفه پزشکی در معرض ابتلا به مشکلات اسکلتی و عضلانی قرار دارند.
از آنجا که دندانپزشکان در معرض مشکلات اسکلتی و عضلانی قرار دارند ، شناخت عوامل خطر ارگونومیکی مرتبط در محیط کار آنها بسیار حایز اهمیت است .
در مطالعه اي که توسط Sunell و Rucker در سال 2002 بر روي تعداد 421 دندانپزشک کانادایی در زمینه بروز درد در اعضاي مختلف بدن انجام شد نتایج بدست آمده مشخص کرد که چرخش بالا تنه، بالا بردن یک شانه و در نتیجه خارج شدن شانه ها از محور افقی ، بلند کردن آرنج و دور کردن آن از تنه در حین کار، فاصله زاویه تابش نور از محور دید دندانپزشک در هنگام کار بر روي فک بالا درحالیکه دست ها نزدیک به صورت باشند و افزایش مدت زمان کارکردن در وضعیت ساعت هاي3.30الی5 و 7 الی 8.30 از جمله عواملی است که می تواند در ایجاد مشکلات اسکلتی و عضلانی در میان دندانپزشکان نقش مؤثري داشته باشد . در نتیجه معلوم شد کاربرد صحیح وسایل دندانپزشکی و قراردادن آنها در محل مناسب و حفظ موقعیت مناسب قرار گرفتن بدن در حین کار، با کاهش علائم اسکلتی و عضلانی مرتبط است.
محل کار باید به گونه اي طراحی شود که دندانپزشک بتواند وضعیت بدنی خود را به طور مناسب تغییر دهد . حتی در بعضی مواقع موقعیت نامناسب قرارگیري وسایل و تجهیزات نیز موجب می شود تا دندانپزشک در وضعیت نامناسب بدنی قرار گیرد . بیشترین مشکل دندانپزشکان زمانی است که این دو مورد هم زمان و توأم با هم دیده می شوند. موقعیت قرارگیري نامناسب، ثابت و منحرف شده بدن روي عضلات، لیگامان ها، تاندون ها، ستون فقرات و مفاصل فشار زیادي وارد می کند. التهاب تاندون عضلات ، درد گردن و شانه با موقعیت قرارگیري نامناسب بدن هنگام کار مرتبط است . پاورپوینت با موضوع  کاربرد ارگونومی در دندانپزشکی
یک عامل اساسی در سلامت فیزیکی دندانپزشکان انجام کار درحالت نشسته است .
نشستن داراي فواید بسیاري است ، زیرا با نشستن میزان فشار کار وارده به عضلات کاهش می یابد و گردش خون بهتر می شود . مطالعات نشان می دهد 54.29 % از دندانپزشکان در اثر بیماري هاي قلبی عروقی فوت می کنند و بسیاري از آنان نیز به علت واریس وریدي و سایر اختلالات عروقی دست از کار می کشند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع  کاربرد ارگونومی در دندانپزشکی است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع  کاربرد ارگونومی در دندانپزشکی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع جنایات آمریکا در 100سال گذشته - پنجاه و چهار اسلاید

پاورپوینت با موضوع جنایات آمریکا در 100سال گذشته - پنجاه و چهار اسلاید

پاورپوینت با موضوع جنایات آمریکا در 100سال گذشته - پنجاه و چهار اسلاید

پاورپوینت با موضوع جنایات آمریکا در 100سال گذشته

پاورپوینت با موضوع جنایات آمریکا در 100سال گذشته

پاورپوینت با موضوع جنایات آمریکا در 100سال گذشته

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

دیوان بین المللی کیفری،اولین دادگاه دائمی بین المللی برای رسیدگی به جرایم نسل کشی،جنایت علیه حقوق بشر،جنایت جنگی وتجاوز است،مقر آن در لاهه،هلند است
کنوانسیون ژنِو (به فرانسوی: Convention de Genève)‏ یا پیمان ژنو، پیمانی است که بین کشورهای امضا کننده بسته شده‌است و پراهمیت‌ترین ماده حقوق بین الملل بشر دوستانه است. کنوانسیون ژنو مفادی را برای زمان جنگ وضع کرده‌است که از افرادی که دیگر در جنگ نیستند حفاظت و حمایت می‌کند. بنیان‌گذاری و گسترش کنوانسیون ژنو بر اساس تجربه‌هایی است که حکومت‌ها در دوران جنگ‌هایشان گرد آورده بودند
کشتارسرخ پوستان پاورپوینت با موضوع جنایات آمریکا در 100سال گذشته
کشتار زانوی زخمی
در 29دسامبر 1890 (8دی 1269خورشیدی) گردان هفتم سواره نظام ایالات متحده در محل زانوی زخمی در داکوتای جنوبی ۴۰۰ تن از مردان، زنان و کودکان سرخ پوستان آمریکایی را قتل عام کرد.
جنگ جهانی دوم پاورپوینت با موضوع جنایات آمریکا در 100سال گذشته
با توجه به اینکه متفقین در جنگ جهانی دوم پیروز شده بودند، هیچ کدام از جنایات جنگی ایالات متحده در جنگ جهانی دوم توسط دادگاهی بررسی نشد. اما برخی اتهامات عنوان شده جنایات جنگی آمریکا عبارتند از: پاورپوینت با موضوع جنایات آمریکا در 100سال گذشته
یک محقق بنام ریچارد ویگرز آمریکا را متهم کرده که نیروهایش در آلمان به طور مستقیم یا غیر مستقیم باعث نرسیدن غذای کافی به اسرای جنگی آلمانی و همچنین غیر نظامیان حاضر در منطقه تحت تسلط خود شده که این باعث کشته شدن هزاران آلمانی بر اثر گرسنگی شد.
کشتار داخائو: نیروهای آمریکایی تمام آلمانی‌های عضو وافن اس اس را که در داخائو در سال ۱۹۴۵ به اسارت گرفته بودند در دم تیرباران کردنددربمباران درسدن در جنگ جهانی دوم ۵۵۰۰ بمب‌افکن نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا و نیروی هوایی ارتش آمریکا ۳٫۹۰۰ تن بمب انفجاری قوی و بمب‌های آتش‌زا را طی ۴ یورش، در کمتر از ۱۵ ساعت بر روی درسدن ریختند و ۳۴ کیلومتر مربع از شهر را ویران کردند. در آتش‌سوزی بزرگی که در نتیجه بمباران رخ داد بقایای شهر نیز نابود شد. به ادعای ارتش آمریکا درسدن یک مرکز مهم نظامی بود که ۱۱۰ کارخانه و ۵۰۰۰۰ شاغل در آن در حمایت از دولت نازی مشغول به فعالیت بودند. دربرابر این، چند پژوهشگر استدلال کرده‌اند که فقط زیرساختهای مخابراتی، پلها و مناطق وسیع صنعتی خارج از شهر نبودند که بمباران شدند، و حملات بمباران مناطق بدون هیچ فرقی بین نظامی بودن یا نبودن آنها و بی هیچ تناسبی با اهداف نظامی بود. در تعداد کشته شدگان حاصل از این بمباران اختلاف نظر هست که از ۳۴۰۰۰ نفر تا ۱۳۴۰۰۰ نفر گفته شده است که اکثر قریب به اتفاق غیر نظامی بودند

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع جنایات آمریکا در 100سال گذشته است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع جنایات آمریکا در 100سال گذشته از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع آرایه های ادبی ویژه دانش آموزان کنکوری - 46 اسلاید

پاورپوینت با موضوع آرایه های ادبی ویژه دانش آموزان کنکوری - 46 اسلاید

پاورپوینت با موضوع آرایه های ادبی ویژه دانش آموزان کنکوری - 46 اسلاید

پاورپوینت با موضوع آرایه های ادبی ویژه دانش آموزان کنکوری

پاورپوینت با موضوع آرایه های ادبی ویژه دانش آموزان کنکوری

پاورپوینت با موضوع آرایه های ادبی ویژه دانش آموزان کنکوری

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

آرايه تشبيه از مهم ترين اركان صور خيال است و علي الظاهر آسان ترين آن ها. تشبيه در سبك خراساني غالباً تشبيه كامل است وبه تدريج از اجزاي آن كاسته مي شود ودر دوره هاي بعد به صورت تشبيه بليغ و استعاره در مي آيد .
تشبيه مصدر باب تفعيل به معني ماننده كردن چيزي به چيز.
در تشبیه دو مورد بر پایه ی اشتراکی که در صفت دارند به هم مانند می شوند . مورد اصلی مشبه و موردی که مشبه به آن تشبیه می شود مشبه به نامیده می شود . وجه شبه صفت مشترک بین آن دو و واژه هاییچون « مثل ، مانند ، بسان ، بکردار ، مانستی و ... » ادات تشبیه می باشد .
چند نکته درباره تشبیه :  پاورپوینت با موضوع آرایه های ادبی ویژه دانش آموزان کنکوری
نکته اول :هیچ تشبیهی بدون ذکر مشبه و مشبه به شکل نمی گیرد.
نکته دوم : حذف ادات تشبیه باعث تاکید بر همانندی مشبه ومشبه به می شود .مادرم درمهربانی مثل فرشته است . مادرم فرشته است .
نکته سوم : حذف وجه شبه ذهن آدمی را به تکاپو وامی دارد و بر ارزش هنری کلام می فزاید . تاکیمیای عشق بیابی وزر شوی .وجه شبه قلب ماهیت و تعالی بخشی .
نکته چهارم : گاهی درزبان ادبی مشبه ومشبه به به کمک کسره اضافه به هم پیوند داده می شود واضافه تشبیهی رابه وجود می آورد .
قد سرو ، تیرمژگان، بیابان گمراهی ، نوردانش ، ماه رخسار ، زنجیر گیسو
استعاره در لغت به معنی عاریت گرفتن و عاریت خواستن است امّا در اصطلاح استعاره نوعی تشبیه است که درآن یکی از طرفین تشبیه ( مشبه یا مشبه به ) را ذکر و طرف دیگر را اراده کرده باشند .  پاورپوینت با موضوع آرایه های ادبی ویژه دانش آموزان کنکوری
نکته : اصل استعاره بر تشبیه استوار است و به دلیل اینکه در استعاره فقط یک رکن از تشبیه ذکر می شـود و خواننده را به تلاش ذهنی بیشتری وا می دارد ، لذا استعاره از تشبیه رساتر ، زیباتر و خیال انگیز تر است .
استعاره حالتی خاص ازمجاز است که در آن رابطه از نوع شباهت می باشد از سوی دیگر تشبیهی است که در آن مشبه به به جای مشبه نشسته است در واقع استعاره از به هم آمیختن مجاز وتشبیه پدید می آید .

پاورپوینت با موضوع آرایه های ادبی ویژه دانش آموزان کنکوری
ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم یک ساعتم بگنجان در سایه ی عنایت
آفتاب استعاره ازمعشوق است . آفتاب چون درمعنی غیرحقیقی به کار رفته است = مجاز
معشوق چون آفتاب است = تشبیه
نکته مهم : در آزمون ها برای آن که مجازو استعاره را پیدا کنید نخست به دنبال واژه هایی بگردید که در غیر معنی حقیقی خود به کار رفته باشد .
نسبت دادن حالات و رفتار آدمی به دیگر پدیده های خلقت است . ( دادن شخصیت انسانی به موجوداتی غیر از انسان
نکته : هر موجودی غیر از انسان در کلام « منادا » قرار گیرد آن کلام دارای تشخیص است .
مثال : ای دیو سپید پای در بند ای گنبد گیتی ای دماوند
نکته : همانطور که اشاره شد استعاره مکنیه ای که ، مشبه به آن « انسان » باشد ، تشخیص خواهد بود چه به صورت ترکیب اضافی باشد یا غیر اضافی .
مثال : ابر می گرید و می خندد از آن گریه چمن .
نکته : همه ی تشخیص ها استعاره ی مکنیه می باشند ، اما استعاره مکنیه زمانی تشخیص است که « مشبه به » آن انسان باشد .

مثال ۱ : اختر شب در کنار کوهساران ، سر خم می کند .
مثال ۲ : دیده ی عقل مست توچرخه ی چرخ پست تو .
مثال ۳ : به صحرا شدم عشق باریده بود .

تذکر : همان طور که گفته شد چون مثال(۱) و (۲) « مشبه به» آن ها انسان بوده دارای استعاره مکنیه و تشخیص است اما در مثال (۳) « مشبه به » باران است ، لذا فقط استعاره ی مکنیه داریم .

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع آرایه های ادبی ویژه دانش آموزان کنکوری است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع آرایه های ادبی ویژه دانش آموزان کنکوری از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع قواعد عربی سال دوم راهنمایی - 7 اسلاید

پاورپوینت با موضوع قواعد عربی سال دوم راهنمایی - 7 اسلاید

پاورپوینت با موضوع قواعد عربی سال دوم راهنمایی - 7 اسلاید

پاورپوینت با موضوع قواعد عربی سال دوم راهنمایی

پاورپوینت با موضوع قواعد عربی سال دوم راهنمایی

پاورپوینت با موضوع قواعد عربی سال دوم راهنمایی

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

صيغه هاي ماضي(غايب) پاورپوینت با موضوع قواعد عربی سال دوم راهنمایی
صيغه هاي ماضي(مخاطب) پاورپوینت با موضوع قواعد عربی سال دوم راهنمایی
صيغه هاي مضارع(مخاطب)  پاورپوینت با موضوع قواعد عربی سال دوم راهنمایی

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع قواعد عربی سال دوم راهنمایی است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع قواعد عربی سال دوم راهنمایی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع شاخص هاي مهم بهداشتي جامعه - 79 اسلاید

پاورپوینت با موضوع شاخص هاي مهم بهداشتي جامعه - 79 اسلاید

پاورپوینت با موضوع شاخص هاي مهم بهداشتي جامعه - 79 اسلاید

پاورپوینت با موضوع شاخص هاي  مهم بهداشتي جامعه

پاورپوینت با موضوع شاخص هاي  مهم بهداشتي جامعه

پاورپوینت با موضوع شاخص هاي  مهم بهداشتي جامعه

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

اندازه گیری سطح سلامتی یک جامعه مشکل است و لذا یک نشانگر خاص را نمی توان برای این منظور در نظر گرفت.
همانطور که سلامت شامل ابعاد گوناگون است، نشانگرهای گوناگونی نیز برای اندازه گیری سطح سلامت لازم است.
تعداد اندکی از نشانگرها واجد تمام ویژگیهای لازم برای یک نشانگر هستند.
لذا برای بررسی سطح سلامت یک جامعه باید چندین نشانگر را در نظر گرفت و در مجموع تصمیم گیری نمود.
انواع نشانگر سلامت:(1) پاورپوینت با موضوع شاخص هاي  مهم بهداشتي جامعه
نشانگرهای مرگ و میر (mortality)
نشانگرهای ابتلا (morbidity)
نشانگرهای ناتوانی (disability) پاورپوینت با موضوع شاخص هاي  مهم بهداشتي جامعه
نشانگرهای تغذیه (nutrition)
نشانگرهای کیفیت زندگی (quality of life)
اين شاخص معلوم مي كند كه در يك منطقه در سال به ازاي هر 1000جمعيت چند بچه زنده به دنيا مي آيد
برنامه هاي تنظيم خانواده در كاهش اين شاخص تاثير فراواني دارد
عوامل موثر ديگر در اين ميزان:تحصيلات؛وضعيت اقتصادي؛ساختار سني :اگر افراد زیر 15 سال یا سالمند زیاد باشند CBR پایین خواهد بود

میزان باروری اختصاصی سنی پاورپوینت با موضوع شاخص هاي  مهم بهداشتي جامعه
(Age Specific Fertility Rate=ASFR):
(تعداد موالید زنده یک سال در هر گروه سنی تقسیم بر تعداد زنان همان گروه سنی در وسط سال) ضربدر 1000
به صورت تک سال یا گروههای سنی 5 ساله
نشاندهنده الگوی باروری جامعه است(باروري در كدام گروه سني بيشتر انجام شده است)
با داشتن اين ميزان آموزش تنظيم خانواده آسان تر مي شود

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع شاخص هاي  مهم بهداشتي جامعه است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع شاخص هاي  مهم بهداشتي جامعه از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع کاربرد آمار در آزمایشگاه - 24 اسلاید

پاورپوینت با موضوع کاربرد آمار در آزمایشگاه - 24 اسلاید

پاورپوینت با موضوع کاربرد آمار در آزمایشگاه - 24 اسلاید

پاورپوینت با موضوع کاربرد آمار در آزمایشگاه

پاورپوینت با موضوع کاربرد آمار در آزمایشگاه

پاورپوینت با موضوع کاربرد آمار در آزمایشگاه

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

جهت انجام کنترل کیفی در آزمایشگاه غالبا از یک نمونه با مقادیر مشخص از آنالیتهای مورد نیاز (نمونه کنترل) استفاده می شود:

1- سرم کنترل: Randox و ...
_ بصورت تجاری موجود هستند
_ مقادیر هر آنالیت بصورت میانگین و انحراف معیار مشخص شده اند
_ با اطمینان بیشتری می توان با آنها کار کرد
_ براحتی تهیه شده و معمولا قیمت مناسبی دارند
2- Pooled Serum:
_ بایستی توسط آزمایشگاه تهیه شود
_ مقادیر آنالیتهای مختلف توسط آزمایشگاه محاسبه شده و لذا ممکن است دقت کافی نداشته باشد
_ تهیه آن مشکل است پپاورپوینت با موضوع کاربرد آمار در آزمایشگاه
3- محدوده نرمال (Average of Normal, Normal Range):
_ در صورت زیاد بودن نمونه معمولا میانگین نتایج برابر مقدار نرمال است
_ می توان از میانگین و انحراف معیار محدوده نرمال بعنوان معیار استفاده کرد و میانگین روزهای ماه جاری را (بعنوان مقدار کنترل) با آن مقایسه نمود
4- میانگین بیماران (Patient Mean): پاورپوینت با موضوع کاربرد آمار در آزمایشگاه
_ در صورت زیاد بودن نمونه معمولا میانگین نتایج برابر مقدار نرمال است
_ می توان از میانگین و انحراف معیار آنالیت مورد نظردر بیماران ماه گذشته بعنوان معیار استفاده کرد و میانگین روزهای ماه جاری را (بعنوان مقدار کنترل) با آن مقایسه نمود
روشهای مورد استفاده: پاپاورپوینت با موضوع کاربرد آمار در آزمایشگاه
1- مقدار خطای دقت معمولا با محاسبه شاخصهای پراکندگی بدست می آید
_ هر چه پراکندگی بدست آمده بیشتر باشد دقت آزمایش کمتر است
_ با توجه به فاقد واحد بودن %CV معمولا از این شاخص استفاده می شود

2- استفاده از آزمون آماری Paired T-test:
_ این آزمون فرضیه مساوی نبودن میانگین در دو گروه مختلف را بررسی می کند
_ این دو گروه زوج (Paired) می باشند، یعنی هر دو گروه از موارد (Case های) مشابه تشکیل شده اند که در دو حالت مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند
_ در صورتیکه P value بدست آمده بزرگتر از 0.05 باشد فرضیه رد شده و دو گروه دارای اختلاف معنی داری از نظر میانگین نیستند
_ مورد استفاده این روش بیشتر در بررسی دقت دستگاههای Cell Counter است

3- استفاده از منحنی های Control Chart (Levey-Jenning): پ
_ این منحنی ها علاوه بر بررسی دقت، نوع خطای ایجاد شده (Random or Systematic) را نیز بررسی می کنند
الف) استفاده از خون کنترل و محاسبه ضریب تصحیح برای هر شاخص

ب) استفاده از دستگاه قابل اعتماد و محاسبه ضریب تصحیح بر اساس جوابهای آن برای هر شاخص

ج) استفاده از روشهای دستی:
در این روش مبنا بر ثابت بودن MCV است

محاسبات بر روی چندین نمونه خون، ترجیحا نرمال انجام می شود و از میانگین نتایج برای کالیبراسیون استفاده می شود. می توان یک نمونه خون نرمال را چندین بار مورد بررسی قرار داد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت کاربرد آمار در آزمایشگاه است

برای دانلود کل پاورپوینت کاربرد آمار در آزمایشگاه از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع عربی سوم - 10 اسلاید

پاورپوینت با موضوع عربی سوم - 10 اسلاید

پاورپوینت با موضوع عربی سوم - 10 اسلاید

پاورپوینت با موضوع عربی سوم

پاورپوینت با موضوع عربی سوم

پاورپوینت با موضوع عربی سوم

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

 درس دوم 
یادآوری(2)
در این درس نیز به شرح و یادآوری بعضی از نکات وقواعدی که قبلاً مطالعه کرده اید درسال های گذشته می پردازیم.
1 – اعراب فعل مضارع،  : می دانید که فعل مضارع در حالت عادی مرفوع است اما با آمدن حروف ناصبه و جازمه تغییراتی در اعراب آن ایجاد می شود. حروف ناصبه عبارتند از «اَنْ – لَنْ – کی – حتّی – لِ» که فعل مضارع به دنبال این حروف منصوب شده و حروف جازمه عبارتند از «لَمْ – لمّا – لا – لِی – ان – مَنْ – ما – اینما »و فعل مضارع به دنبال این حروف مجزوم می شوند .
فعل معلوم و فعل مجهول: فعل مجهول فعلی است که فاعل آن مشخص نیست یا برای گوینده اهمیت ندارد. در زبان فارسی برای ساختن فعل مجهول از فعل کمکی شدن استفاده می کنیم.اما در زبان عربی چگونه فعل مجهول می سازیم؟ شما قبلآً با ساخت فعل مجهول آشنا شده اید .
1-فاعل را حذف می کنیم 2- مفعول را بجای فاعل قرار می دهیم(نائب فاعل) 3- حرکات وصیغه فعل رامتناسب با نائب فاعل تغییر می دهیم مانند: کَتَب التلمیذُ الدرس (فعل معلوم است چون فاعل معلوم است
اما درجمله کُتِبَ الدرسُ (فعل مجهول است چون فاعل مشخص ومعلوم نیست)
به فعل های زیر توجه کنید.
معلوم : قتَلَ : کشت
مجهول : قُتِلَ :‌کشته شد
معلوم : یَعْرِفُ : می شناسد
مجهول : یُعْرَفُ :‌شناخته می شود پاورپوینت با موضوع عربی سوم

5– احکام عدد و معدود
1-اعداد 1و2 درحکم صفت بوده تابع اسم ماقبل خود می باشند
اعداد 3تا10 بامعدود خود ازنظر کاربرد  رابطه عکس دارند برای اسم مذکر عدد مونث وبرای اسم مونث عددمذکر بکار می رود ومعدود آن ها جمع ومجرور است
3-اعداد 10 به بالا تا99 اسم بعداز آن به صورت مفرد ومنصوب بکار میروند که اسم بعد ازدارای  نقش تمییز ومنصوب است واعداد بالاترنیزدارای احکام خاص بوده که فعلا نیازی به توضیح نیست.
علی پور دبیر عربی
تمرین
1 – ترجمه کنید :
مَنْ خافَ العِقابَ ، انْصرَفَ عنِ السیئات.
هر کس از کیفر بترسد(مضارع التزامی)، از بدی ها روی می گرداند(مضارع اخباری).
و اذا قرِیَ القرآنُ فاسْتمعوا لَه : و هر گاه قرآن خوانده شود، به آن گوش بسپارید.
مَنْ یَجْتهِدْ ، یَنْجَحْ : هر که تلاش کند(مضارع التزامی)، موفق می شود(مضارع اخباری)
2 – نواسخ ، اسم آن ها، خبر آن ها و اعرابشان را مشخص کنید.
لا خُلقَ اقبَحُ منَ الکذبِ. : هیچ اخلاقی زشت تر از دروغ گویی نیست.
لا: لای نفی جنس
خُلقَ : اسم لا منصوب پاورپوینت با موضوع عربی سوم
اقبَحُ : خبر لا مرفوع
انّ المُجتهدَ ناجحٌ . همانا شخص کوشا، موفق است.
انَ : حرف مشبهة بالفعل
المجتهد : اسم انّ منصوب
ناجح : خبر انّ مرفوع

تمرین : پاورپوینت با موضوع عربی سوم
1 – فعل «ورث» را برای تمام صیغه ها در زمان مضارع صرف کنید.
غایب : یرثُ - یرثانِ - یرثونَ - تَرثُ - تَرثانِ - یَرثْنَ )
مخاطب : ترثُ- تَرثانِ- ترثونَ- ترثینَ- تَرثانِ- ترثْنَ)
متکلم : ارثُ- نَرَثُ
2 –فعل «یَصِفُ» را برای تمام صیغه های مخاطب امری صرف کنید.
امری مذکر :
مفرد : صِفْ مثنی : صِفا جمع : صِفوا
امری مؤنث :
مفرد : صِفی مثنی : صفا جمع : صِفْنَ
- مصدر از باب افعال(وَجَدَ- وَرَدَ- وَقَف) به ترتیب:
ایجاد ایراد ایقاف
4 – صیغه مناسب را بنویسید.
انّما یُریدُ الشیطانَ انّ ..........بینکُمْ العداوَةَ و البَغضاءَ . ( مضارع از «وقع» در باب افعال)
پاسخ : یوقِعَ
فعل وقَعَ یک مثال واوی است و در ساخت ثلاثی مزید آن از باب افعال حرف علّه حذف نمی شود.
مضارع آن یوقَعُ است که چون حرف ناصبه أَنْ بر سر آن آمده است به مضارع منسوب تبدیل شده است و به صورت «أَن یوقِعَ» درآمده است. 

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع عربی سوم است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع عربی سوم از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع عربی اول دبیرستان درس ششم مبحث ضمیر - 20 اسلاید

پاورپوینت با موضوع عربی اول دبیرستان درس ششم مبحث ضمیر - 20 اسلاید

پاورپوینت با موضوع عربی اول دبیرستان درس ششم مبحث ضمیر - 20 اسلاید

پاورپوینت با موضوع عربی اول دبیرستان درس ششم مبحث ضمیر

پاورپوینت با موضوع عربی اول دبیرستان درس ششم مبحث ضمیر

پاورپوینت با موضوع عربی اول دبیرستان درس ششم مبحث ضمیر

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

این ضمایر به هر سه قسم کلمه(یعنی متصل به اسم، فعل، حرف) متصل می شوند . در صورتی که این ضمایر به فعل متصل شوند از نظر ترکیب مفعول هستند .
و اگر به اسم متصل شوند مضاف الیه می باشدند بنابراین اسمی که به ضمایر متصل منصوب و مجرور وصل شود در این صورت اسم «ال» و تنوین قبول نمی کند .
و چناچه به حروف جرّ متصل شوند مجرور به حرف جرّ هستند . پاورپوینت با موضوع عربی اول دبیرستان درس ششم مبحث ضمیر
وقایه در عربی به معنی «پیشگیری کردن » است. زمانی از «نون »وقایه استفاده می کنیم که بخواهیم ضمیر متّصل «ی» که در نقش مفعول است را به فعل متّصل کنیم «نون» وقایه باعث می شود تا در تشخیص ضمیر متصل فاعلی «ی» از ضمیر متصل منصوبی«ی» دچار اشتباه نشویم .
«نون »وقایه به اسم و حرف متّصل نمی شود.  پاورپوینت با موضوع عربی اول دبیرستان درس ششم مبحث ضمیر
1-«نَ»در جمع مونث ضمیر می باشد.  پاورپوینت با موضوع عربی اول دبیرستان درس ششم مبحث ضمیر
2-درافعال ماضی درصیغه للغائبۀ (مفرد مؤنث غائب)«ت» ضمیرمتصل مرفوع نمی باشد بلکه نشانه جنسیت است.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع عربی اول دبیرستان درس ششم مبحث ضمیر است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع عربی اول دبیرستان درس ششم مبحث ضمیر از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع راهبرد خاورميانه آمريكا - 20 اسلاید

پاورپوینت با موضوع راهبرد خاورميانه آمريكا - 20 اسلاید

پاورپوینت با موضوع راهبرد خاورميانه آمريكا - 20 اسلاید

پاورپوینت با موضوع راهبرد خاورميانه آمريكا

پاورپوینت با موضوع راهبرد خاورميانه آمريكا

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

§ريشه هاي راهبرد خاورميانه آمريكا

پاورپوینت با موضوع بررسی معماری شبکه امن و امنیت در دورکاری - 20 اسلاید

پاورپوینت با موضوع بررسی معماری شبکه امن و امنیت در دورکاری - 20 اسلاید

پاورپوینت با موضوع بررسی معماری شبکه امن و امنیت در دورکاری - 20 اسلاید

پاورپوینت با موضوع بررسی معماری شبکه امن و امنیت در دورکاری

پاورپوینت با موضوع بررسی معماری شبکه امن و امنیت در دورکاری

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

تکنولوژی های لازم برای مدل امنیتی پیشنهادی

پاورپوینت با موضوع گازها - 40 اسلاید

پاورپوینت با موضوع گازها - 40 اسلاید

پاورپوینت با موضوع گازها - 40 اسلاید

پاورپوینت با موضوع گازها

پاورپوینت با موضوع گازها

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

فشار

پاورپوینت با موضوع کاربرد رايانه در مدلسازي پروتئين ها به دو زبان انگلیسی و فارسی - 134 اسلاید

پاورپوینت با موضوع کاربرد رايانه در مدلسازي پروتئين ها به دو زبان انگلیسی و فارسی - 134 اسلاید

پاورپوینت با موضوع کاربرد رايانه در مدلسازي پروتئين ها به دو زبان انگلیسی و فارسی - 134 اسلاید

پاورپوینت با موضوع کاربرد رايانه در مدلسازي پروتئين ها به دو زبان انگلیسی و فارسی

پاورپوینت با موضوع کاربرد رايانه در مدلسازي پروتئين ها به دو زبان انگلیسی و فارسی

پاورپوینت با موضوع کاربرد رايانه در مدلسازي پروتئين ها به دو زبان انگلیسی و فارسی

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

فهرست مطالب
مقدمه
ميدان نيرو پاورپوینت با موضوع کاربرد رايانه در مدلسازي پروتئين ها به دو زبان انگلیسی و فارسی
حداقل سازي (MM) يا بهينه سازي هندسي
شبيه سازي ديناميک مولکولي(MD)
کاربردها و چالش هاي شبيه سازي ديناميک مولکولي
آشنايي با برنامه گرومکس
شبيه سازي مونت کارلو(MC)
هومولوژي مدلينگ
آشنايي با روش هاي مدل سازي داکينگ(Docking)
متناظر : دما ، فشار، تعداد متغير ها 

پاورپوینت با موضوع کاربرد رايانه در مدلسازي پروتئين ها به دو زبان انگلیسی و فارسی
اطلاعات حاصل از شبيه سازي هم از لحاظ تحقيقاتي و هم از لحاظ صنعتي سودمند اند زيرا انجام آزمايش هاي تجربي در
آن شرايط شبيه سازي شده يا غير ممکن است يا هزينه بر است.
تعداد بسيار زيادي از پديده ها را از مقياس اتمي تا مقياس کهکشان مي توان با شبيه سازي مطالعه کرد.

براي شبيه سازي مولکولي سيستم مورد مطالعه ابتدا براي آن مدلي پيشنهاد مي کنيم و مشاهده پذير هاي آن انتخاب مي شود
سپس شبيه سازي انجام مي شود تا پيکر بندی های مختلف از يک سيستم يا مولکول را توليد مي کنيم و ويژگي هاي
ميکروسکوپي يک سامانه ( مثل جرم اتم ها ، برهم کنش هاي اتم ها ، ساختار هندسي مولکول و ... ) را به خواص
ماکروسکوپي سامانه ( مثل دما ، فشار ، حجم وانرژي دروني ...) ارتباط مي دهيم.

مراحل کلي يک شبيه سازي :
1- تعيين يا ساختن مدل  پاورپوینت با موضوع کاربرد رايانه در مدلسازي پروتئين ها به دو زبان انگلیسی و فارسی
2- محاسبه مسير هاي مولکولي يا پيکر بندي هاي مختلف از مولکول
3- تجزيه و تحليل مسير ها و محاسبه خواص ترموديناميکي
انواع شبيه سازي ها از نظر قطعيت :
تعييني تصادفي يا کاتوره اي
ديناميک مولکولي ديناميک لانژويني ديناميک براواني مونت کارلوي نيروي جهت يافته مونت کارلوي متروپوليس


شيمي محاسباتي :
استفاده از روشهاي رياضي، آماري، محاسبات عددي و رايانه‌اي در حل معادلات تعادلي و معادلات حركتي مربوط به پديده‌هاي فيزيكي و شيميايي
ابزار شيمی محاسباتی را مي توان به چهار دسته کلی تقسيم کرد که عبارتند از :

1- روشهای مکانيک مولکولی (MM) : فقط هسته اتم ها را در نظر مي گيريم و هدفمان پيدا کردن صورتبندي است که کمترين انرژي پتانسيل را دارد مثلا به کمک برنامه Hyperchem

2- روش مونت کارلو(MC): انتخاب محتملترين توزيع ها از بين توزيع کاتوره اي ذرات در فضا

3-روشهای ديناميک مولکولی (MD): فقط هسته اتم ها را در نظر مي گيريم و هدف بررسی تغييرات هندسه سيستم در طول زمان و بر اساس مکانيک کلاسيک وحل عددی قانون دوم نيوتن می باشد.

4- روشهای ساختار الکترونی: هر دوي الکترون ها و هسته اتم ها در نظر مي گيريم به بررسی توزيع الکترونها را در يک مولکول می پردازد و متکی بر حل معادله شرودينگر است و سه بخش آن عبارتند از : روشهای از آغاز (ab inititio)، روشهای نيمه تجربی((Semiemperical و نظريه تابعيتي چگالی Density function theory))
مثلا به کمک برنامه گوسين يا برنامه Games يا برنامه Orca يا ...

5- روشهای هيبريدی مکانيک مولکولی-کوانتوم مکانيک(Molecular Mechanic- Quntum Mechanic )

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع کاربرد رايانه در مدلسازي پروتئين ها به دو زبان انگلیسی و فارسی است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع کاربرد رايانه در مدلسازي پروتئين ها به دو زبان انگلیسی و فارسی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع طراحی و ساخت یک سیستم کنترل ورود و خروج - 30 اسلاید

پاورپوینت با موضوع طراحی و ساخت یک سیستم کنترل ورود و خروج - 30 اسلاید

پاورپوینت با موضوع طراحی و ساخت یک سیستم کنترل ورود و خروج - 30 اسلاید

پاورپوینت با موضوع طراحی و ساخت یک سیستم کنترل ورود و خروج

پاورپوینت با موضوع طراحی و ساخت یک سیستم کنترل ورود و خروج

پاورپوینت با موضوع طراحی و ساخت یک سیستم کنترل ورود و خروج

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

سیستم های دیجیتال و دنیای امروز
Embedded Systems
سیستمهای کنترل و نظارت بر ورود و خروج
معرفی کارت های هوشمند (Smart Cards)
انواع دستگاه های کارت خوان
معرفی میکروکنترلرهای AVR پاورپوینت با موضوع طراحی و ساخت یک سیستم کنترل ورود و خروج
طراحی سیستم - اهداف و امکانات اولیه
طراحی و ایده اولیه
طراحی نهایی
طراحی شبکه انتقال داده و کنترلرها
دعوت به همکاری پاورپوینت با موضوع طراحی و ساخت یک سیستم کنترل ورود و خروج
گونه ای خاص از سیستم های پیچیده امنیتی الکترونیکی / مکانیکی / کامپیوتری می باشند که با هدف نظارت بر دسترسی افراد به یک محیط یا سیستم خاص در محیطی سخت افزاری-نرم افزاری تحت سیاست های مدیریتی خاص ایجاد می شوند.

استفاده از دوربین های مدار بسته و مادون قرمز، سیستم های تشخیص حرکت لیزر، دستگاه های کارت خوان با تکنولوژی های گوناگون، تشخیص دهنده های هویت توسط اثر انگشت و الگوی عنبیه چشم اشخاص و ... نمونه هایی از این گونه سیستم ها می باشند.
در این پروژه از دستگاه های کارت خوان ساخت شرکت مهندسی دنا به مدل p-3500 استفاده شده است که قابلیت خواندن انواع کارت های هوشمند را دارند. این دستگاه به واسطه ارتباط سریال به پورت RS-232 کامپیوتر متصل شده و به راحتی به کمک توابع کتابخانه ای از پیش تعریف شده (API ها) با نرم افزاری که به یک زبان سطح بالا مانند C، C++، C#، Java و ... نوشته شده است، تبادل اطلاعات می کند.

تنها یک کامپیوتر برای مدیریت وجود دارد و آن هم با یک یا دو پورت سریال پاورپوینت با موضوع طراحی و ساخت یک سیستم کنترل ورود و خروج

تعداد درها و در نتیجه سیستمهای توزیع شده می توانست هر تعدادی باشد و در طرح باید قابلیت افزودن یک در جدید به سیستم را می داشت

سیستم ارتباطی و شبکه­ی انتقال داده می بایست توانایی پشتیبانی از تعداد زیادی گره متصل را داشته باشد و فواصل این گره ها تا کامپیوتر مرکزی به چند ده مترمی رسید

مسائل امنیتی مربوط به شبکه انتقال داده، امنیت سیستم کنترل و قابلیت اطمینان بالا نیز بایستی مد نظر قرار گرفته می شد

سیستم می بایست از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشد

وجود قطعات مورد نیاز طرح پیشنهادی در بازار ایران

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع طراحی و ساخت یک سیستم کنترل ورود و خروج است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع طراحی و ساخت یک سیستم کنترل ورود و خروج از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع اختلالات اضطرابی - 25 اسلاید

پاورپوینت با موضوع اختلالات اضطرابی - 25 اسلاید

پاورپوینت با موضوع اختلالات اضطرابی - 25 اسلاید

پاورپوینت با موضوع اختلالات اضطرابی

پاورپوینت با موضوع اختلالات اضطرابی

پاورپوینت با موضوع اختلالات اضطرابی

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

اختلالات اضطرابی عبارتند از یک حالت روانی یا برانگیختگی شدید که ویژگی اصلی آن عبارتند از ترس ،تردیدو نگرانی مفرط
شیوع آن 30 تا 40 %درجوامع غربی است.
ابتلای زنان تقریبا دو برابر مردان پاورپوینت با موضوع اختلالات اضطرابی
با عوارض زیادی همراهند و اغلب مزمن شده و نسبت به درمان مقاوم هستند.
پرهزینه ترین اختلال روانپزشکی
علایم جسمانی شامل:خالی شدن سر دل،تنگی قفسه سینه،تپش قلب،تعریق،سردرد و بی قراری
برطرف شدن با رفع عامل خطرساز  پاورپوینت با موضوع اختلالات اضطرابی
دو نوع دارو بیش از همه در درمان اختلال های اضطرابی کاربرد دارد:
بنزودیازپین ها مانند والیوم{دیازپام} و زاناکس{آلپرازولام}
کاربرد:اختلالهای اضطرابی بجز OCD
عوارض جانبی:خطاهای حافظه ،مشکل در رانندگی،علایم ترک دارو

ضد افسردگی ها:شامل ضد افسردگی های سه حلقه ای{باسپریون} وSSRIsها{پاروکستین،فلوکستین،سرتالین}
SSRIs کاربرد در تمام اختلال های اضطرابی،ضد افسردگی های سه حلقه ای GAD
عوارض جانبی:عصبی بودن،افزایش وزن،ضربان قلب و فشار خون بالا،کاهش میل جنسی
مدل دو عاملی ماورر پاورپوینت با موضوع اختلالات اضطرابی
شخص از طریق شرطی شدن کلاسیک یاد می گیرد که از محرک خنثی که با محرک ذاتا آزاردهنده همراه می شود بترسد.
شخص از طریق شرطی شدن عامل با اجتناب از محرک خنثی به رهایی از این ترس شرطی دست می یابد.
ایراد:بسیاری از هراس ها بدون تجربه شرطی سازی شروع می شود .
استدلال طرفداران مدل رفتاری :افراد ممکن است به دلیل کاستی های حافظه تجربه شرطی سازی را فراموش کند

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع اختلالات اضطرابی است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع اختلالات اضطرابی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع مراقبت های پرستاری قبل و حین و بعد از عمل جراحی - 37 اسلاید

پاورپوینت با موضوع مراقبت های پرستاری قبل و حین و بعد از عمل جراحی - 37 اسلاید

پاورپوینت با موضوع مراقبت های پرستاری قبل و حین و بعد از عمل جراحی - 37 اسلاید

پاورپوینت با موضوع مراقبت های پرستاری قبل و حین و بعد از عمل جراحی

پاورپوینت با موضوع مراقبت های پرستاری قبل و حین و بعد از عمل جراحی

پاورپوینت با موضوع مراقبت های پرستاری قبل و حین و بعد از عمل جراحی

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

مرحله قبل از عمل جراحی :
مرحله قبل از عمل جراحی از زمان تصمیم گیری برای انجام جراحی شروع می شود و با انتقال بیمار به تخت اتاق عمل پایان می پذیرد.

فعالیت های پرستاری در این دوره شامل : پاورپوینت با موضوع مراقبت های پرستاری قبل و حین و بعد از عمل جراحی
بررسی کلی وضعیت بیمار قبل از روز جراحی از طریق انجام مصاحبه قبل از عمل که شامل : بررسی اطلاعات فیزیکی و روانی بیمار/تاریخچه بیهوشی قبلی و شناسایی آلرژیها یا مشکلات ژنتیک.
اطمینان از انجام همه آزمایشات مورد نیاز پاورپوینت با موضوع مراقبت های پرستاری قبل و حین و بعد از عمل جراحی
فراهم کردن سرویس مناسب مشاوره و ارائه اطلاعات و آموزش های لازم در مورد بهبود بعد از بیهوشی و مراقبت های بعد از عمل می باشد.

مرحله حین عمل :
مرحله حین عمل از زمان انتقال بیمار به تخت عمل شروع و با انتقال وی به بخش مراقبت های بعد از هوشبری خاتمه می یابد.

فعالیت های پرستار شامل :
فراهم کردن آسایش و امنیت بیمار
حفظ محیط غیرعفونی
اطمینان از عملکرد صحیح وسایل
دادن وسایل خاص به جراح حین عمل جراحی و نوشتن گزارش های لازم
در بعضی مواقع فعالیت ها شامل حمایت روانی بیمار مانند در دست گرفتن دست وی در طول تزریق داروی بیهوشی،کمک بر دادن وضعیت مناسب به بیمار روی تخت عمل و ... می باشد.

مرحله بعد از عمل جراحی : پاورپوینت با موضوع مراقبت های پرستاری قبل و حین و بعد از عمل جراحی
مرحله بعد از عمل جراحی،از زمان پذیرش بیمار در بخش مراقبت های بعد از هوشبری شروع شده و با ارزیابی و پیگیری در بیمارستان یا منزل خاتمه می یابد.

فعالیت های پرستار شامل :
حفظ راه هوایی باز
پایش علائم حیاتی
بررسی وضعیت بیماراز نظر اثرات داروهای بیهوشی
بررسی عوارض و فراهم کردن آسایش و راحتی بیمار است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع مراقبت های پرستاری قبل و حین و بعد از عمل جراحی است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع مراقبت های پرستاری قبل و حین و بعد از عمل جراحی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع انواع رسانه ها ی آموزشی - 135 اسلاید

پاورپوینت با موضوع انواع رسانه ها ی آموزشی - 135 اسلاید

پاورپوینت با موضوع انواع رسانه ها ی آموزشی - 135 اسلاید

پاورپوینت با موضوع انواع رسانه ها ی آموزشی

پاورپوینت با موضوع انواع رسانه ها ی آموزشی

پاورپوینت با موضوع انواع رسانه ها ی آموزشی

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

1-رسانه ها (تعریف ، تفاوت ، اهمیت)
2- خصوصیات یک رسانه
3- اهمیت کاربرد رسانه ها  پاورپوینت با موضوع انواع رسانه ها ی آموزشی
4-نقش حواس در یادگیری
5-نقش رسانه در فرایند یادگیری
6-عوامل موثر بر شرایط انتخاب رسانه آموزشی
7-اصول انتخاب
8-ويژگي هاي يك رسانه آموزشي مناسب
9-توان آموزشی رسانه ها
10-خصوصیات یک وسیله کمک آموزشی خوب
11-دسته بندی انواع رسانه ها
12-فناوری اطلاعات پاورپوینت با موضوع انواع رسانه ها ی آموزشی

رسانه هاي آموزشي انتخاب شده بايد با توانايي ها،علاقه ها ونيازهاي يادگيرندگان منطبق باشد،در رسانه اي صدادار نظير فيلم،مطالب بايد با زبان قابل فهم مخاطبان ارائه شود توضيحات نبايد زياد وكسل كننده ويا كم وغير كافي باشند.درانتخاب واژه ها،تصاوير،موسيقي،طنين صدا،سرعت بيان،فشردگي مطالب و... بايد به علاقه ها وتوانايي هاي مخاطبان توجه كرد.يكي از ويژگي هاي ياد گيرندگان،سن آنهاست؛مخاطبان خردسال بيشترين يادگيري هاي خود را از طريق تجارب عيني كسب مي كنند؛بنابراين براي برقراري ارتباط با اينگونه شاگردان تا حد امكان بايد از نوعي رسانه هاي آموزشي استفاده كنيم كه امكان كسب تجارب يادگيري دست اول ويا نزديك به آن را فراهم سازند.

پاورپوینت با موضوع انواع رسانه ها ی آموزشی
از ويژگيهاي مهم رسانه هاي آموزشي جالب توجه وبر انگيزنده بودن است.رسانه بايد توجه مخاطبان را به خود جلب كرده وتا پايان فعاليت آموزشي حفظ كند.استفاده بجا ومتعادل از عوامل انگيزشي نظير موسيقي،صداهاي جنبي،رنگ وحركت مي تواند به جذابيت رسانه بيفزايد.آن رسانه آموزشي كه در برانگيختن حس كنجكاوي وفعال كردن ذهن وحركت مي تواند به جذابيت رسانه بيفزايد.آن رسانه آموزشي كه در برانگيختن حس كنجكاوي وفعال كردن ذهن مخاطب توان بيشتري داشته باشد واورا به كوشش فكري وعملي وپاسخدهي وادارد موفق تر خواهد بود به عبارت ديگر رسانه خوب بايد فرآيند ارتباط را از حالت يك طرفه خارج كرده وبه جرياني دو سويه[تعاملي]تبديل كند.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع انواع رسانه ها ی آموزشی است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع انواع رسانه ها ی آموزشی از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت با موضوع آلزایمر - 9 اسلاید

پاورپوینت با موضوع آلزایمر - 9 اسلاید

پاورپوینت با موضوع آلزایمر - 9 اسلاید

پاورپوینت با موضوع آلزایمر

پاورپوینت با موضوع آلزایمر

پاورپوینت با موضوع آلزایمر

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

در این بیماری پروتئینهایی در مغز هستند و همانند دیواره بتونی مانع کار
سلول های مغزی  که تولید استیل کولین رابرعهده دارند، می شود.
تولید استیل کولین مرتبن کم می شود و این امر ردوبدل اطلاعات بین سلول های
مغزی را بهم می زند. علت واقعی نامعلوم است . آلزایمر بندرت بر اثر تغییرات
ژنی ایجاد می شود که در این صورت از همان سنین جوانی آغاز می شود
از نشانه های اولیه این بیماری، فراموش کردن خاطرات موقت(در فاصله کوتاهی رخ داده)
است و بدنبال آن اختلال در تکلم و بر هم خوردن قوای فکری ( افت حافظه) می باشد
 ولی خاطرات جوانی مدتهای طولانی باقی می ماند. پاورپوینت با موضوع آلزایمر
روند آلزایمر را نمی توان متوقف کرداما با انجام ورزش های بدنی که تاثیر مثبتی بر
 روند آن دارد ، می توان تا حدی کنترل کرد. پاورپوینت با موضوع آلزایمر
دیابت، بیماری فشار خون بالا، بیماریهای تیروئید و نوشیدن الکل، امکان ابتلا به
 آلزایمر را بالا می برند. پاورپوینت با موضوع آلزایمر
محققان در صدد تولید داروهایی هستند که سیستم ایمنی بدن رادرمقابل پروتئین هایی که
 مسبب بیماری هستند،بالا ببرد. این امر می تواند سالها بطول انجامد.
داروهای متعددی برای کیفیت بخشیدن به عملکرد سلول های مغزیوجود دارند. به
 داروهایی که به جریان خون در مغز و افزایش اکسیژن و گلوکز در مغزو تبادل کلسیم
 در سلول های مغزی که در بهبودانتقال اطلاعات مغزی کمک می کنند، را می توان نام برد.
برخی پزشکان اعتقاد دارند که خوردن ویتامین E نقش مثبتی دارد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع آلزایمر است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع آلزایمر از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع معماری پرش کیهانی - 14 اسلاید

پاورپوینت با موضوع معماری پرش کیهانی - 14 اسلاید

پاورپوینت با موضوع معماری پرش کیهانی - 14 اسلاید

پاورپوینت با موضوع معماری پرش کیهانی

پاورپوینت با موضوع معماری پرش کیهانی

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

معماران سبک دیکانستراکشن که در اوایل دهه نود میلادی به سمت مکتب فولدینگ گرایش پیدا کردند، بر این نظریه نیز خود را پایبند ندیدند. آنها در روند شکل گیری موضوعات علمی و فلسفی جدیدتر، حرکت علمی ـ فلسفی جدید در معماری را که از اواخر دهه 1970 با مبحث دیکانستراکشن شروع شد ادامه دادند. در حال حاضر این معماران به دنبال ارائه شکل کالبدی از مفروضات و شناخت انسان از خود و محیط پیرامون خود می باشند. انها معتقدند که این شناخت تنها با اتکا به علم و فلسفه صورت می گیرد. معمار جهت حفظ حضور خود در ورطه تمدن امروز جهان، باید با علم و فلسفه روز آشنایی کامل داشته باشد و قادر باشد محیط مصنوع را با استفاده از موارد فوق به صورتی خلاق و هنری نشان دهد.

 

لذا تحولاتی که در فیزیک ذرات بینادین، نجوم، زنتیک، ریاضی، تکامل، فضا و زمان در سنوات اخیر رخ داده، موضوع این مکتب معماری قرار گرفته است. بر اساس فرضیات جدید در ریاضی و فیزیک، عالم مکانیکی نیوتون دیگر نمی تواند شرایط جهان امروز را تبیین کند. اگر گالیله در چهارصد سال قبل اعلان نمود که خداوند جهان را با قوانین ریاضی نگاشته است، این نیز بر اساس قوانین جدید فیزیک قابل قبول نیست.

پاورپوینت با موضوع معماری پرش کیهانی

 

پاورپوینت با موضوع معماری پرش کیهانی


آلبرت اینشتین در اوایل قرن اخیر با معرفی نظریه نسبیت، جهان مکانیکی نیوتون را که در آن فضا و زمان مطلق بود در هم شکست. بر اساس این نظریه، جهان ما از بی نهایت قاب های فضا، زمان که به ناظر مشخص بستگی دارد تشکیل شده است. در نتیجه هر ناظر و هر قابی نه تنها در یک ساعت متفاوت، بلکه در یک نقشه متفاوت قرار دارد.

 

در سال 1927 ورنر هایزنبرگ، فیزیک دان آلمانی، اصل عدم قطعیت را در فیزیک کوانتوم معرفی کرد. بر اساس این اصل، امکان مشخص کردن مکان و نیروی حرکت آنی1 یک ذره بنیادین (همانند الکترون) وجود ندارد. لذا نمی توان اجسام را دارای مکان مشخص در فضا و زمان فرض نمود. آنها غیر محلی، نامشخص و متقابلاً درگیر یکدیگر هستند و مانند یک موجود زیستی تطور پیدا می کنند. با مطرح شدن این مباحث در نیمه اول قرن بیستم، جهان مکانیکی قرن نوزدهم به یک جهان ارگانیک تبدیل شد که در آن فضا ـ زمان و اجسام به صورت متحول، فعال، سیالف درگیر با یکدیگر و در ارتباط غیر خطی هستند.

پاورپوینت با موضوع معماری پرش کیهانی

 

پاورپوینت با موضوع معماری پرش کیهانی


متن بالا تنها سه اسلاید از  است

برای دانلود کل  از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع نقش آب در معماری - 35 اسلاید

پاورپوینت با موضوع نقش آب در معماری - 35 اسلاید

پاورپوینت با موضوع نقش آب در معماری - 35 اسلاید

پاورپوینت با موضوع نقش آب در معماری

پاورپوینت با موضوع نقش آب در معماری

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

žفهرست

پاورپوینت با موضوع آنتی ویروس ها - 10اسلاید

پاورپوینت با موضوع آنتی ویروس ها - 10اسلاید

پاورپوینت با موضوع آنتی ویروس ها - 10اسلاید

پاورپوینت با موضوع آنتی ویروس ها

پاورپوینت با موضوع آنتی ویروس ها

پاورپوینت با موضوع آنتی ویروس ها

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

آنتی ویروس ها
قصد داریم بحث آنتی ویروسها را به طور کامل برای شما بازکنیم. اینکه چه آنتی ویروسی مطمئن تر است؟ آنتی ویروسها چگونه یک ویروس را میشناسند؟ تکنیک های ویروس یابی و بسیاری مطالب دیگر. با بهره گیری از این ترفند میتوانید خودتان آنتی ویروس بهتر و مطمئن تر را انتخاب کنید
اشاره : پاورپوینت با موضوع آنتی ویروس ها
در دنیای شبکه‌ای امروز، لزوم داشتن یک نرم‌افزار ضدویروس قدرتمند که کامپیوتر ما را از انواع ویروس‌ها، کرم‌ها، بمب‌های منطقی و به‌طور کلی کدهای مخرب مصون بدارد، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. خوشبختانه (شاید هم متأسفانه) انتخاب‌های متعددی در این زمینه وجود دارد. ولی واقعاً کدام یک از آن‌ها می‌تواند بهتر مشکل کامپیوتر (یا کامپیوترهای شبکه) ما را حل کند؟ کافی است سری به سایت‌های مربوط به فروشندگان این نوع نرم‌افزارها بزنید. به نظر می‌رسد که همه آن‌ها از بهترین‌ها هستند. و همه آن‌ها در تمام طول سال و در تمام ۲۴ ساعت شبانه‌روز خدمات خود را ارایه می‌دهند. از طرفی به دلیل بازار رقابتی موجود، هیچکدام از آن‌ها اطلاعات دقیقی از نرم‌افزارخود ارایه نمی‌دهند. شما چه یک متخصصIT باشید و چه یک کاربر معمولی، ممکن است به دلیل نداشتن اطلاعات صحیح برای انتخاب ضدویروس مناسب خود با مشکل مواجه می‌شوید. بنابراین بسیار مهم است که بدانید ضدویروس‌ها چگونه کار می‌کنند و در واقع عوامل مهم برای انتخاب آن‌ها کدامند.
 ضدویروس‌ها چگونه کار می‌کنند؟  پاورپوینت با موضوع آنتی ویروس ها
اولین قدم جهت انتخاب یک ضدویروس مناسب آشنایی با کارکرد ضدویروس‌ها می‌باشد.
پس از آشنایی با خصوصیات یک ضدویروس، واژگانی که در این زمینه استفاده می‌شود، را خواهید شناخت. این‌که بدانید ضدویروس چه کارهایی می‌تواند انجام بدهد و چه کارهایی نمی‌تواند انجام دهد، به شما کمک می‌کند که انتظارات معقولی از آن داشته باشید. پاورپوینت با موضوع آنتی ویروس ها
 
 یک ضدویروس چگونه ویروس‌ها را شناسایی می‌کند؟
روش‌های مختلفی برای شناسایی ویروس‌ها وجود دارد.
ویروس‌ها (به‌طور معمول) چیزی بیشتر از کد یک برنامه نیستند. بنابراین اگر ما بدانیم که هر کدی چه کاری انجام می‌دهد قادر خواهیم بود که کد حامل ویروس را به محض رویت شناسایی کنیم.
این کار اولین عملی است که انجام می‌گیرد و به نام Signature Matching معروف است.
نرم‌افزارهای ضدویروس که به این روش کار می‌کنند دارای یک بانک اطلاعاتی هستند که شامل Virus signatureها است و به محض این‌که کدی را ملاحظه کرد که معادل یکی از رکوردها باشد آن را به عنوان ویروس شناسایی می‌کند. به نظر می‌رسد که موثرترین راه برای کشف ویروس‌ها همین باشد. روش فوق ذاتاً به‌گونه‌ای است که اول ویروس را شناسایی می‌کند و بعد متناظر با آن یک رکورد (virus signature) به بانک اطلاعاتی اضافه می‌کند و حالا اگر ویروسی پیدا کند، در صورتی‌که متناظر با این ویروس رکوردی در بانک اطلاعاتی باشد قادر به شناسایی آن خواهد بود و همین امر ایجاب می‌کند شرکت‌هایی که از این فناوری در نرم‌افزار خود استفاده می‌کنند مدام آن را بروز نگه دارند. به هر حال این یک نقطه ضعف می‌باشد و برای فائق آمدن بر آن دو روش دیگر در نرم‌افزارهای ضدویروس معرفی شده است.
یک ضدویروس چه موقع ویروس‌ها را شناسایی می‌کند؟
معمولاً ضدویروس‌ها به دو روش می‌توانند ویروس‌ها را شناسایی کنند.
در روش اول ضدویروس، به صورت Real Time (بلادرنگ) و همان موقع که فایل مورد دسترسی قرار می‌گیرد عمل می‌کند. در این روش، ضدویروس درون حافظه مقیم می‌شود و تمام فعالیت‌های مربوط به سیستم را مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌دهد. این نرم‌افزارها با همکاری سیستم‌عامل متوجه می‌شوند که هم‌اکنون قرار است فایلی مورد دسترسی قرار بگیرد. سریعاً این فایل را بررسی و نتیجه را گزارش می‌دهند. به این روش on-access می‌گویند.
مزیت این روش در ارایه یک حفاظت دایمی است ولی اشکالی که دارد این است که تنها فایل‌ها را به هنگام دسترسی مورد بررسی قرار می‌دهد. یعنی احتمالاً اگر ویروسی در یک فایل قرار گرفته باشد و در دیسک ذخیره شده باشد، با این روش قابل شناسایی نیست. در روش دوم این امکان به کاربر داده می‌شود که خودش نرم‌افزار ضدویروس را برای بررسی کردن دیسک یا یک فایل به کمک بگیرد. برای این‌که فعالیت فوق بازده بهتری داشته باشد باید ضدویروس را طوری تنظیم کرد که در دوره‌های زمانی معین اقدام به اسکن کند. این روش به on-demand معروف است.
 ضدویروس‌ها چه کارهایی را می‌توانند انجام دهند و چه کارهایی را نمی‌توانند انجام دهند؟
 ۱- محافظت صددرصدی
هیچ ضدویروسی وجود ندارد که بتواند به صورت صددرصد سیستم شما را در مقابل ویروس‌ها ایمن کند. ویروس‌ها و کدهای مخرب همیشه از ضد‌ویروس‌ها جلو بوده‌اند CodeRed .،Melissa ،Funlove ، Nimda و ویروس‌های زیاد دیگر این فرضیه را ثابت نموده‌اند و البته دلیل پویایی و حیات نرم‌افزارهای ضدویروس نیز همین قضیه می‌باشد.
به خاطر دارید که ضدویروس‌ها برای شناسایی یک ویروس به‌طور معمول نیاز به virus signature دارند و البته هنگامی که این signature موجود نباشد از روش‌های heuristic استفاده می‌شود که این روش‌ نیز همیشه جواب درست را برنمی‌گرداند. با این همه، ضدویروس‌ها در مقابل ویروس‌های شناخته شده (بیش از۶۰ هزار عدد) یک حفاظت همه جانبه از سیستم شما به عمل می‌آورند.
بیشتر ضدویروس‌ها در صورت بروز و ظهور یک ویروس جدید قادر خواهند بود که به سرعت آن را شناسایی کنند و سیستم شما را از وجود این ویروس پاک نگه دارند.
 ۲- بازسازی فایل‌های ویروسی شده
آیا هر ویروسی که توسط نرم‌افزار ضدویروس شناسایی شد قابل از بین بردن است؟
بستگی دارد که عملکرد ویروس چگونه باشد.
بعضی از ویروس‌ها مانند ویروس‌های ماکرویی به راحتی توسط نرم‌افزار ضدویروسی تشخیص داده می‌شوند و از فایل بیرون کشیده می‌شوند و پاک می‌شوند. این فایل‌ها هیچ آسیبی به فایل میزبان خود نمی‌رسانند.
اما بعضی از ویروس‌های دیگر نیز هستند که بر روی فایل میزبان چیزی می‌نویسند یا این‌که اصلاً کدویروس را درون فایل میزبان قرار می‌دهند. یکی از انواع این ویروس‌ها Loveletter است. در این مورد به وضوح دیده می‌شود که فایل میزبان قابل بازیابی نیست و تنها راه‌حل این است که این فایل را پاک کنیم.
دسته دیگری از ویروس‌ها وجود دارند (مانند ویروس Nimda) که علاوه بر ایجاد تغییرات بر روی فایل، قابلیت دستکاری فایل‌های سیستم و رجیستری را نیز دارند. در این موارد ضدویروس به تنهایی نمی‌تواند کاری بکند. شما به ابزاری نیاز دارید که بتواند فایل ویروسی را حذف کند و تغییرات اعمال شده در سیستم شما را به حالت اولیه برگرداند. معمولاً این ابزار کمکی بر روی وب سایت‌های فروشندگان نرم‌افزار ضدویروس موجود می‌باشد.
 توصیه های مهم
اول: یک راه‌حل این است که شما خودتان ضدویروس را بررسی کنید. برای این کار بر روی اینترنت به دنبال ویروس‌های مختلفی بگردید و این ویروس‌ها را به سیستم خودتان بیاورید و ببینید که آیا ضد‌ویروس می‌تواند این ویروس‌ها را شناسایی کند یا نه؟ ولی من شما را از انجام این عمل شدیداً منع می‌کنم. حتی اگر فروشنده ضدویروس خودش این پیشنهاد را به عنوان یک راه‌حل برای آزمایش ضدویروس داده باشد. همان‌طورEicar که گفته است: استفاده از ویروس‌های واقعی برای تست کردن یک ضدویروس در یک محیط عملیاتی مانند این است که شما آتش را به دفتر کار خود بیاورید و بعد بخواهید بررسی کنید که آیا حسگرهای دود‌ به خوبی کار می‌کنند یا نه؟ شما هرگز نمی‌توانید از نتیجه کار مطمئن باشید. ممکن است برنامه ضدویروس نتواند همه موارد را شناسایی کند و ویروس‌ها شروع به پاک کردن داده‌های ارزشمند سیستم شما و پخش شدن در شبکه بنمایند. امری که ممکن است به بهای از دست دادن شغلتان تمام شود.
دوم: اگر شما واقعاً می‌خواهید مطمئن شوید که یک ضدویروس قادر به انجام چه کارهایی است می‌توانید در سایتwww.eicar.org یک سری آزمایش‌های بی‌خطر جهت آزمایش ضدویروس پیدا کنید. در این سایت فایل‌های آزمایشی و بی‌خطری وجود دارند که بیشتر ضدویروس‌ها آن‌ها را به عنوان ویروس شناسایی می‌کنند.
در این حالت اگر ضدویروس موفق به از بین‌بردن ویروس شود چه بهتر و چنانچه نتواند، شما هیچگونه اطلاعاتی از دست نخواهید داد. بدین‌ترتیب می‌توانید یک روش امن برای آزمایش ضدویروس به کار ببندید.
سوم: شما می‌توانید از منابع موجود که قبلاً این کار را انجام داده‌اند استفاده کنید.  بعضی از سازمان‌ها، متولی انجام همین فعالیت می‌باشند. لیستی از ویروس‌ها توسط www.wildlist.org نگهداری می‌شود. در این سایت می‌توانید ببینید که detection Rate یا نرخ شناسایی هر ضدویروس چقدر است.
نرم‌افزارهایی در سطح دوم موفق هستند که قادر به از بین بردن ویروس نیز باشند.

 ۲- امکانات
بسیار مهم است که بدانیم چه نوع فناوری در ضدویروس موردنظر استفاده شده است و چه ویژگی‌هایی دارد.
۱- سازگاری سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سیستم شما با ضدویروس انتخاب شده.
در نگاه اول شاید این مساله کمی بدیهی به نظر برسد. اما به هر حال برخی از فروشندگان آخرین نسخه نرم‌افزار ضدویروس خود را که تنها با جدیدترین سیستم‌عامل‌ها کار می‌کنند، ارایه می‌دهند.
بنابراین منطقی به نظر می‌رسد که قبل از اقدام به خرید نرم‌افزار حتماً به این نکته توجه کنید.
۲- توانایی پویش(on-Access Real time) را داشته باشد.
این یکی از ویژگی‌های اساسی است که یک ضد‌ویروس باید دارا باشد. این بخش نرم‌‌افزار باعث می‌شود که نرم‌افزار ضدویروس مانند یک سگ نگهبان عمل کند. یعنی همان موقع که ویروس در حافظه بارگذاری می‌شود ویروس را شناسایی و خنثی کند.
این بخش نرم‌افزار باید قادر باشد که به تمام نواحی سیستم از جمله فایل سیستم، بوت رکورد،
Mabter Boot Record) MBR) و حافظه سرکشی کند

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع آنتی ویروس ها است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع آنتی ویروس ها از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع داروهاي ضد افسردگي - 30 اسلاید

پاورپوینت با موضوع داروهاي ضد افسردگي - 30 اسلاید

پاورپوینت با موضوع داروهاي ضد افسردگي - 30 اسلاید

پاورپوینت با موضوع داروهاي ضد افسردگي

پاورپوینت با موضوع داروهاي ضد افسردگي

پاورپوینت با موضوع داروهاي ضد افسردگي

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

به‌ نكات‌ زير در ارتباط‌ با‌ داروهاي‌ ضد افسردگي‌توجه‌ كنيد:
1) داروهاي‌ ضد افسردگي‌ در حالت‌ معمول‌ باعث‌بالا رفتن‌ خلق‌ طبيعي‌ نمي‌شوند و در واقع‌ بر خلاف داروهاي‌ محرك‌ آمفتاميني‌ نشئه‌زا نيستند.
2) داروهاي‌ ضد افسردگي معمولاً‌ کارکرد سروتونين‌ و آدرنالين‌ را افزايش‌ مي‌دهند.
3) اثرات‌ داروهاي‌ ضد افسردگي‌ به‌ صورت‌تأخيري‌ طي‌ 2 تا 3 هفته‌ ظاهر مي‌شود، ولي‌عوارض‌ آنها زودتر شروع‌ مي‌شود.
تداخلات دارويي: پاورپوینت با موضوع داروهاي ضد افسردگي
تشديد افزايش‌ فشار خون‌ در مصرف‌ توأم‌ باوازوپرسورها مثل‌ آدرنالين‌
تشديد كاهش‌ فشار خون‌ در مصرف‌ توأم‌ باACEIs مثل‌ كاپتوپريل‌
افزايش سطح داروهاي آنتي سايكوتيك پاورپوینت با موضوع داروهاي ضد افسردگي
قرص هاي ضد بارداري خوراكي سطح اين داروها را كم مي كنند.
تداخلات‌ دارويي‌: پاورپوینت با موضوع داروهاي ضد افسردگي
2) تداخلات‌ ناشي‌ از مهار ساير آنزيم‌ها: اين‌ داروهاعلاوه‌ بر مهار MAO بعضي‌ آنزيم‌هاي‌ ديگر را نيز مهارمي‌كنند، مثلاً آنزيم‌هاي‌ متابوليزه‌ كننده‌ داروهاي‌ ضدديابت‌ خوراكي‌، انسولين‌، مورفين‌ و باربيتورات‌ها را مهارمي‌كنند. مهار آنزيم‌هاي‌ متابوليزه‌ كنندة‌ قرص‌هاي‌ ضدديابت‌ منجر به‌ افزايش‌ حساسيت‌ نسبت‌ به‌ اين‌ داروها وبروز هيپوگليسمي‌ مي‌شود.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع داروهاي ضد افسردگي است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع داروهاي ضد افسردگي از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع شیمی آلی - 138 اسلاید

پاورپوینت با موضوع شیمی آلی - 138 اسلاید

پاورپوینت با موضوع شیمی آلی - 138 اسلاید

پاورپوینت با موضوع شیمی آلی

پاورپوینت با موضوع شیمی آلی

پاورپوینت با موضوع شیمی آلی

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

در اثر جایگزین کردن متوالی یک هیدروژن انتهایی با یک گروه متیل در الکانهای راست زنجیر سری همولوگ این الکانها تشکیل می شود.
در صورتیکه اتمهای هیدروژن داخلی را با گروههای الکیل جایگزین کنیم تعداد زیادی الکان با زنجیر جانبی تشکیل می شود.
ایزومر: ترکیباتی که فرمول ملکولی آنها یکسان ولی ساختمانهای متفاوت دارند.
نام گذاری الکانها:  پاورپوینت با موضوع شیمی آلی
1- بزرگترین زنجیر را انتخاب می کنیم بزرگترین زنجیر بیشترین کربن را دارد اگر چند زنجیر با کربن یکسان داشته باشیم بزرگترین زنجیر بیشترین شاخه را دارد.
2- شماره گذاری از سمتی است که به شاخه نزدیکتر باشد.
3- نام شاخه ها طبق حروف الفبا بعد نام الکان زنجیر اصلی را می نویسیم.
اگر شاخه ها مشابه باشند از پیشوند دی تری و تترا استفاده می کنیم.
ساختمان متان پاورپوینت با موضوع شیمی آلی
متان دارای هیبرید SP3 است در نتیجه دارای ساختمان چهاروجهی است که زاویه آن در فضا 109 درجه است.
متان را به صورتهای زیر نمایش می دهند. که پیوند به صورت خط یعنی پیوند روی صفحه است خط توپر یعنی به سمت ما در جلو قرار دارد و خط چین یعنی پشت صفحه است
کانفورماسیون: پاورپوینت با موضوع شیمی آلی
اگر در فرم پوشیده کربن جلو را ثابت و کربن دوم را به اندازه 60 درجه بچرخانیم به فرم نپوشیده تبدیل می شود.
آرایش مختلف اتمها که از چرخش حول پیوند ساده کربن-کربن به وجود می آیند کانفورمر می گویند.
پس در اتان دو کانفورمر پوشیده و نپوشیده داریم. در فرم پوشیده به دلیل برهمکنش هیدروژنها با هم ناپایدار است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع شیمی آلی است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع شیمی آلی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع تاریخچه ریاضیات - 21 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تاریخچه ریاضیات - 21 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تاریخچه ریاضیات - 21 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تاریخچه ریاضیات

پاورپوینت با موضوع تاریخچه ریاضیات

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

 شاید بشر ما قبل تاریخ که گله گوسفندان و گاوان خود را به چرا می برد شامگاهان که آن ها را با آغل می رسانید می خواست بداند که تعداد گاوها یا گوسفندانش کم نشده است شاید در آغاز با انگشتانش این کار را می کرد یعنی از طرف شست به طرف انگشت کوچک می شمرد و5 به دست می آمد آنگاه روی همان دست به سمت چپ شمارش می کرد و عدد 9 به دست می آمد! و چون با یک دست دیگرش مرتبه عشارات را حساب می کرد .به این ترتیب می توانست تا  59 بشمارد و چون هنوز صفر نداشتند از این جهت اعداد آن ها به جای این که مثلاََ ......./101 باشد  360060 بود. این نحوه محاسبه در نزد سومریان معمول بود. این مردم در جنوب بین النهرین و ساحل خلیج فارس می زیستند. پایتخت آن ها شهر عور بود که در 2500 ق-م عظمت و اهمیتی فراوان داشت. شاید طریقه عدد شماری و حساب مردم سومر به مصر راه یافته باشد.

پاورپوینت با موضوع تاریخچه ریاضیات

پاورپوینت با موضوع تاریخچه ریاضیات

در آغاز مردم بابل سومر ومصر فقط شمارش اعداد را می دانستند اما از جمع و تفریق و ضرب و تقسیم بی اطلاع بودند تا این که نخست جمع را فرا گرفتند اما از ضرب اطلاعی نداشتند و واضح است کهاگر کسی می خواست یک عدد پنج رقمی را در عدد هفت رقمی ضرب کند لازم بود که هر بار تعداد مراتب آن ها را جمع بزند . کم کم ضرب آنگاه تفریق و تقسیم را یاد گرفتند اما باز اعداد کسری را نمی دانستند تا این که برای حل مشکلات خود جدول هلیی تهیه کردند که امروزه در دست است و کار محاسبه آن ها با کمک آن جدول ها سهل شده است. مدارک در سومر از گل و در مصر از پاپیروس بود.

در مصر طغیان های نیل سبب شده بود که مردم برای ماحی و نقشه کشی اراضی و بنای معابد از علم هندسه استفاده کنند بنابراین در مصر و آشور پیدایش این نوع علم جنبه علمی و مادی داشت.

پاورپوینت با موضوع تاریخچه ریاضیات

پاورپوینت با موضوع تاریخچه ریاضیات

نکته قابل توجه این است که در علم هندسه و حساب مصریان و سومریان پیشرفت قابل ملاحظه ای کردند و تا بعد از 1500 سال فیثاغورث تئوری و استدلال آن ها را تدوین کرد و این طور به نظر می رسد که در آغاز علم جنبه استفاده علمی داشت بدون این که بتوان آن ها را اثبات کرد. بعدها ممکن است در صدد اثبات آن ها برآیند . هم چنین است در برخی از علوم زمان ما که بعضی از آن ها که هنوز مستدل به استدلالی نشده است. در نزد سومریان علم حساب و هندسه جنبه عملی داشت که با آن مالیات ها و درآمد ها را محاسبه و اراضی را مساحی می کردند.و شاید به فکر این که قواعد آن علوم را تعمیم دهند تا هر بار راه پر پیچ و خمی را نپیمایند نبودند ظاهرا مصریان در ریاضیات به پای بابلیان و سومریان نمی رسیدند و پیشرفت های مصریان در ریاضی خیلی زیاد نبود. در ست است که در آغاز ریاضی از اندازه گیری های ساده و محاسبات ابتدایی و جزئی تشکیل یافته بود اما امروزه دیگر ریاضی و ریاضی دان گرفتار حساب دخل و خرج های ناچیز و مساحی های کم اهمیت نیست.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع تاریخچه ریاضیات  است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع تاریخچه ریاضیات  از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع ايمني در عمليات جابجائي با ليفتراک - 32 اسلاید

پاورپوینت با موضوع ايمني در عمليات جابجائي با ليفتراک - 32 اسلاید

پاورپوینت با موضوع ايمني در عمليات جابجائي با ليفتراک - 32 اسلاید

پاورپوینت با موضوع ايمني در عمليات جابجائي با ليفتراک

پاورپوینت با موضوع ايمني در عمليات جابجائي با ليفتراک

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

بلند کردن بار(ادامه)

پاورپوینت با موضوع لذت ترك سیگار - 25 اسلاید

پاورپوینت با موضوع لذت ترك سیگار - 25 اسلاید

پاورپوینت با موضوع لذت ترك سیگار - 25 اسلاید

پاورپوینت با موضوع لذت ترك سیگار

پاورپوینت با موضوع لذت ترك سیگار

پول شما  وزندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

فواید زود هنگام و تدریجى ترك سیگار

پاورپوینت با موضوع شیوه های جذب به نماز بر اساس ویژگی‌های مشترک همه انسان‌ها - 13 اسلاید

پاورپوینت با موضوع شیوه های جذب به نماز بر اساس ویژگی‌های مشترک همه انسان‌ها - 13 اسلاید

پاورپوینت با موضوع شیوه های جذب به نماز بر اساس ویژگی‌های مشترک همه انسان‌ها - 13 اسلاید

پاورپوینت با موضوع شیوه های جذب به نماز بر اساس ویژگی‌های مشترک همه انسان‌ها

پاورپوینت با موضوع شیوه های جذب به نماز بر اساس ویژگی‌های مشترک همه انسان‌ها

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

احساس نیاز خواهی

وقتي محتاج می‌شویم

اين پيامها بر جان ما نقش می‌بندد

1- احساس می‌کنیم نیازمندیم و توانایی رفع نیاز خود را نداریم.

2- احساس می‌کنیم دیگران توانای رفع نیاز ماراندارند اگر هم بتوانند بر ما منت می‌گذارند یا کمک‌شان ادامه دار نخواهد بود.

پاورپوینت با موضوع شیوه های جذب به نماز بر اساس ویژگی‌های مشترک همه انسان‌ها

 

پاورپوینت با موضوع شیوه های جذب به نماز بر اساس ویژگی‌های مشترک همه انسان‌ها

 

3- دوست داریم نیازهای خود را برای کسی شمارش کنیم.

3- دوست داریم نیازهای خود را برای کسی بگوییم که:

ما را بشناسد و دوست بدارد

بی‌نیاز،دانا،توانا،بی‌منت،بخشنده و مهربان باشد

پاورپوینت با موضوع شیوه های جذب به نماز بر اساس ویژگی‌های مشترک همه انسان‌ها

 

پاورپوینت با موضوع شیوه های جذب به نماز بر اساس ویژگی‌های مشترک همه انسان‌ها

 

متن بالا تنها یک اسلاید از پاورپوینت با موضوع شیوه های جذب به نماز بر اساس ویژگی‌های مشترک همه انسان‌ها است

 

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع شیوه های جذب به نماز بر اساس ویژگی‌های مشترک همه انسان‌ها از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت با موضوع آشنایی با قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور - 75 اسلاید

پاورپوینت با موضوع آشنایی با قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور - 75 اسلاید

پاورپوینت با موضوع آشنایی با قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور - 75 اسلاید

پاورپوینت با موضوع آشنایی با قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور

پاورپوینت با موضوع آشنایی با قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

هنگامیکه بحث از قوانین و مقررات می شود به مجموعه انبوهی از احکام لازم الاجرا برخورد می نمائیم که توسط مراجع ذیصلاح تصویب و ابلاغ می گردد.

پاورپوینت با موضوع داروهاي ضد افسردگي - 31 اسلاید

پاورپوینت با موضوع داروهاي ضد افسردگي - 31 اسلاید

پاورپوینت با موضوع داروهاي ضد افسردگي - 31 اسلاید

پاورپوینت با موضوع داروهاي ضد افسردگي

پاورپوینت با موضوع داروهاي ضد افسردگي

پاورپوینت با موضوع داروهاي ضد افسردگي

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

به‌ نكات‌ زير در ارتباط‌ با‌ داروهاي‌ ضد افسردگي‌توجه‌ كنيد:
1) داروهاي‌ ضد افسردگي‌ در حالت‌ معمول‌ باعث‌بالا رفتن‌ خلق‌ طبيعي‌ نمي‌شوند و در واقع‌ بر خلاف داروهاي‌ محرك‌ آمفتاميني‌ نشئه‌زا نيستند.
2) داروهاي‌ ضد افسردگي معمولاً‌ کارکرد سروتونين‌ و آدرنالين‌ را افزايش‌ مي‌دهند.
3) اثرات‌ داروهاي‌ ضد افسردگي‌ به‌ صورت‌تأخيري‌ طي‌ 2 تا 3 هفته‌ ظاهر مي‌شود، ولي‌عوارض‌ آنها زودتر شروع‌ مي‌شود.
تداخلات دارويي: پاورپوینت با موضوع داروهاي ضد افسردگي
تشديد افزايش‌ فشار خون‌ در مصرف‌ توأم‌ باوازوپرسورها مثل‌ آدرنالين‌
تشديد كاهش‌ فشار خون‌ در مصرف‌ توأم‌ باACEIs مثل‌ كاپتوپريل‌
افزايش سطح داروهاي آنتي سايكوتيك پاورپوینت با موضوع داروهاي ضد افسردگي
قرص هاي ضد بارداري خوراكي سطح اين داروها را كم مي كنند.
انديكاسيون ‌ها:
وجود بيماري‌ قلبي‌
وجود خطر خودكشي‌  پاورپوینت با موضوع داروهاي ضد افسردگي
عدم تحمل اثرات آنتی کولینرژیک سایر داروها (گلوكوم‌، BPH)
افزايش‌ وزن‌ زياد ناشي‌ از داروهای سه‌ حلقه‌اي‌
پرهیز از خواب آلودگی

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع داروهاي ضد افسردگي است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع داروهاي ضد افسردگي از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع سیستمهای پرسش و پاسخ - 23 اسلاید

پاورپوینت با موضوع سیستمهای پرسش و پاسخ - 23 اسلاید

پاورپوینت با موضوع سیستمهای پرسش و پاسخ - 23 اسلاید

پاورپوینت با موضوع سیستمهای پرسش و پاسخ

پاورپوینت با موضوع سیستمهای پرسش و پاسخ

پاورپوینت با موضوع سیستمهای پرسش و پاسخ

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

سیستم های IR به زودی روی پرسش ها با لغات کلیدی تمرکز می کنند.
-بیشتر جستارهای موتورهای جستجو پرس و جوهای کلیدی هستند.
سیستمهای QA روی پرش و پاسخ های زبان طبیعی تمرکز می کنند.
زمینه ها: پاورپوینت با موضوع سیستمهای پرسش و پاسخ
QA- چیست؟ پاورپوینت با موضوع سیستمهای پرسش و پاسخ
-نمونه هایی از الگوریتم و سیستم های QA
Eariler AskJeeves احتمالا یکی از شناخته شده ترین سایتهای QA باشد.
-این سایت به طور وسیعی تطبیق الگو را برای تطبیق سوال شما با دانش خود بر پایه سوالات به کار می برد.
-دانش شخصی پایه دارد و الگوها را برای پاسخ دادن به سوالات به کار می برد.
-فهرستی از سوالاتی که در گذشته مطرح شده اند دارد.
-موتور پردازش پاسخ دارد. پاورپوینت با موضوع سیستمهای پرسش و پاسخ
-اگر به درستی کار کند شما پاسخی نزدیک و هم الگو با پرسشتان دریافت می کنیدو
-اگر در یافتن پاسخ شکست بخورد, سیستم پشتیبانی اضطراری سعی در پیداکردن پاسخ از طریق موتورهای جستجو خواهد بود.
Ask.com :در سه سال اخیر سیستم QAان پیشرفته شده
بعد از اینکه به طریق مختلف سوال بازنویسی شد, همه بازنویسی ها به موتور جستجوی query داده می شود.
N جواب برتر بازیابی می شوند.
برای دستیابی به سرعت بیشتر ما مجبوریم تنها به snippets موتور جستجو اعتماد کنیم و نه به تمام متن سند واقعی.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع سیستمهای پرسش و پاسخ است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع سیستمهای پرسش و پاسخ از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع چگونه يک سمينار خوب ارائه دهيم - 28 اسلاید

پاورپوینت با موضوع چگونه يک سمينار خوب ارائه دهيم - 28 اسلاید

پاورپوینت با موضوع چگونه يک سمينار خوب ارائه دهيم - 28 اسلاید

پاورپوینت با موضوع چگونه يک سمينار خوب ارائه دهيم

پاورپوینت با موضوع چگونه يک سمينار خوب ارائه دهيم

پاورپوینت با موضوع چگونه يک سمينار خوب ارائه دهيم

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

تاريخچه
بگوييد ديگران در حل اين مسئله تا چه حد پيش رفته اند.
اگر يافته‌هاي شما نو هستند، نشان دهيد که ديگران مسئله مورد نظر شما را حل نکرده يا به روش شما حل نکرده اند.
دستاورد پاورپوینت با موضوع چگونه يک سمينار خوب ارائه دهيم
يافته‌هاي خود را راجع به مسئله مورد نظر بطور اختصار ارائه دهيد.
روش شما داراي چه ويژگيهايي است و چرا به جواب مناسب منجر مي‌شود.
جزئيات را در حد مناسب با در نظر گرفتن وقت توضيح دهيد.
همواره يافته‌هاي ديگران را از يافته‌هاي خود بطور مشخص جدا کنيد.
جمع بندي پاورپوینت با موضوع چگونه يک سمينار خوب ارائه دهيم
خلاصه آنچه را که گفتيد بيان کنيد.
اگر تحقيق شما در حال پيشرفت است، بيان کنيد که در چه مرحله‌اي هستيد و چه مراحلي را در پيش داريد.
شايد کسي پيشنهاد مفيدي به شما بکند. پاورپوینت با موضوع چگونه يک سمينار خوب ارائه دهيم
اگر تحقيق شما به پايان رسيده، مسائل باقي مانده‌اي را که در راستاي تحقيق شماست نشان دهيد.
شايد کسي درجستجوي مسئله اي جديد باشد.

به تناسب وقت و نوع سمينار و نيز نوع مخاطبان، ممکن است بخشهايي از سمينار کم رنگتر از بخشهاي ديگر ارائه شود.
بارها ارائه خود را تمرين کنيد، ولي جملات را حفظ نکنيد.
آخرين تصحيحات را انجام دهيد.
کليه اغلاط نوشتاري (املائي، انشائي و نشان‌گذاري) را حذف کنيد.
اشتباهات هرچند کوچک نشانه بي دقتي شما، که صفتي منفي است، تلقي خواهد شد.
از دوستي بخواهيد که نمايه هاي شما را به دقت به منظور تصحيح بخواند.
از فايل ارائه خود چند نسخه پشتيبان تهيه کنيد و در روز ارائه به همراه داشته باشيد.
شب قبل از ارائه، خواب و استراحت کامل داشته باشيد تا روز بعد در بهترين وضعيت روحي باشيد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع چگونه يک سمينار خوب ارائه دهيم است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع چگونه يک سمينار خوب ارائه دهيم از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع تاثیرات روانی داستان روی کودکان - 13 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تاثیرات روانی داستان روی کودکان - 13 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تاثیرات روانی داستان روی کودکان - 13 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تاثیرات روانی داستان روی کودکان

پاورپوینت با موضوع تاثیرات روانی داستان روی کودکان

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

به یاد داشته باشید که قصه، برای بیدار کردن بچه‌هاست، نه خواباندن آن‌ها.

متناسب با سن بچه‌هایی که قرار است برای آن‌ها قصه گفته بشود، قصه را انتخاب کنید؛ قصه‌های شیوا و روان

پاورپوینت با موضوع پیشگیری از پوکی استخوان با ورزش - 17 اسلاید

پاورپوینت با موضوع پیشگیری از پوکی استخوان با ورزش - 17 اسلاید

پاورپوینت با موضوع پیشگیری از پوکی استخوان با ورزش - 17 اسلاید

پاورپوینت با موضوع پیشگیری از پوکی استخوان با ورزش

پاورپوینت با موضوع پیشگیری از پوکی استخوان با ورزش

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

1-استخوان از رشته های قوی و محکمی به نام رشته های کلاژن تشکیل شده است.

2- مابین رشته ها را املاح کلسیم پرمی کند.

3-استخوان بافتی زنده است که محتوی سلول های جوان و بالغ استخوانی است که وظیفه ساختن بافت استخوان ها را به عهده دارند.

 4-استخوان از دو لایه داخلی و خارجی تشکیل شده است.لایه داخلی ضخیم بوده و از شبکه های محکمی تشکیل شده که توده استخوانی را ایجاد می کند.

5- در بدن انسان استخوان ها به طور مرتب ساخته شده و از بین می روند.

6-حداکثر توده استخوانی به عوامل ارثی، تغذیه، فعالیت بدنی و شیوه زندگی در طول دوره رشد بستگی دارد.

 

پاورپوینت با موضوع پیشگیری از پوکی استخوان با ورزش

پاورپوینت با موضوع پیشگیری از پوکی استخوان با ورزش

1- یک بیماری سیستمیک و خاموش است.

2-با تخریب و کاهش تراکم استخوان مشخص می شود.

3-عارضه ای است که با بالا رفتن سن به وجود می آید.

4-در آن استخوان شکننده شده و احتمال شکستگی با ضربات کوچک افزایش می یابد. 

5-اگر ميزان تخريب استخوان بيش از ساخته شدن آن باشد، فضاهاي بين شبكه‌هاي داخلي استخوان بزرگ مي‌شوند و اصطلاحا پوكي استخوان اتفاق مي‌افتد.

 

پاورپوینت با موضوع پیشگیری از پوکی استخوان با ورزش

 

پاورپوینت با موضوع پیشگیری از پوکی استخوان با ورزش

 

 

 

رژیم غذایی ب)

بهترین راه جذب کلسیم مصرف غذاهای پر از کلسیم است. این

غذاهاعبارتنداز: لبنیات نظیر شیرکم چرب،پنیر کم چرب،ماست کم چرب و

 ماهی‌های نرم استخوان نظیر کنسرو ماهی آزاد و ساردین. سبزیجات تازه،

 خشکبار،‌ حبوبات، سویا.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع پیشگیری از پوکی استخوان با ورزش است

 

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع پیشگیری از پوکی استخوان با ورزش از لینک زیر استفاده کنید:


 


پاورپوینت با موضوع استدلال بالینی - 15 اسلاید

پاورپوینت با موضوع استدلال بالینی - 15 اسلاید

پاورپوینت با موضوع استدلال بالینی - 15 اسلاید

پاورپوینت با موضوع استدلال بالینی

پاورپوینت با موضوع استدلال بالینی

پول شما  و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

در سیر تدریجی تبدیل یک دانشجوی پزشکی به یک پزشک حاذق نیاز به کسب طیف گسترده ای از دانشها ومهارتهای استدلال بالینی می باشد
استدلال بالینی یک فرایند شناختی است که در آن اطلاعاتی که دریک بیماروجود دارد پردازش شده وبا دانش وتجربه پزشک در هم می آمیزند ودرجهت تشخیص وحل مسئله بیماراستفاده میشود
استدلال بالینی یک موضوع چند بعدی است که طیف گسترده ای از فعالیتهای شناختی تحت عنوان قضاوت،تصمیم گیری واجرا توسط اعضای حرفه پزشکی رادر بر میگیرد.

پاورپوینت با موضوع استدلال بالینی

 

پاورپوینت با موضوع استدلال بالینی

 


استدلال بصورت راهبردهای کلان حل مسئله است که حاصل بحث درونی است که قبل حین وبعد برخورد با مسئله مراقبتی از بیمار صورت میگرد استدلال بالینی بر روند information processing approachاستوار است که شامل بدست آوردن داده هااز بیمار، ذخیره یا حفظ آن وپردازش این داده ها درجهت ارائه دادن،تجزیه و حل مسئله اصلی یعنی درمان یک بیمار میگردد

پاورپوینت با موضوع استدلال بالینی

 

پاورپوینت با موضوع استدلال بالینی

 

آزمون نکات کلیدی Key feature
Key feature مرحله کلیدی درحل یک مشکل بالینی است .روی مراحلی که آزمون شوندگان در تصمیم گیری بالینی ممکن است اشتباه کنند تاکید دارد
این تعریف نشان دهنده این است که تمام مراحل حل یک مسئله بالینی از اهمیت یکسانی برخوردار نیستتند وزمان امتحان بایستی به حل نکات کلید ی صرف شود .نکات کلیدی دریک بیماری خاص از فردی به فرد دیگر براساس شرایط بیماری از قبیل سن وجنس متفاوت است
دلایل کارآیی تست
معمولاً دراین نوع تست سوالات کوتاه هستند وبه چند نکته کلیدی اشاره میکنند لذا تست های بیشتری میتوان درامتحان استفاده کرد ولذا پایائی این آزمون افزایش می یابد
مراحل طراحی وتدوین

پاورپوینت با موضوع استدلال بالینی

 

پاورپوینت با موضوع استدلال بالینی


مشخص کردن نوع مسئله کلینیکی توسط آزمون گیرنده
تهیه طرح مقدماتی موضوع این طرح حیطه های سنجش را مشخص می نماید حتی موضوع مورد نظر را بطور مثال بیماریهای سیستم تنفس،بخش داخلی،سن وجنس بیمار

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع استدلال بالینی است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع استدلال بالینی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع آشنایی با فلسفه ریاضی - 190 اسلاید

پاورپوینت با موضوع آشنایی با فلسفه ریاضی - 190 اسلاید

پاورپوینت با موضوع آشنایی با فلسفه ریاضی - 190 اسلاید

پاورپوینت با موضوع آشنایی با فلسفه ریاضی

پاورپوینت با موضوع آشنایی با فلسفه ریاضی

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

فصل یک : ماهیت فلسفه
فصل دو : روش جدید ریاضی
فصل سه : منطق نمادی
فصل چهار : بحرانهای تاریخی در مبانی ریاضیات
فصل پنج : فلسفه های ریاضی
فصل شش : ذوات ریاضی
فصل هفت : بحثی فلسفی در باب اصل موضوع انتخاب
فصل هشت : آشنایی با اعداد اصلی
فصل نه : رواقیون
مراجع

 

پاورپوینت با موضوع آشنایی با فلسفه ریاضی

 

پاورپوینت با موضوع آشنایی با فلسفه ریاضی

 


اهداف آموزشی درس
بررسی ماهیت فلسفه
ارائه فلسفه های اصلی ریاضیات
نقد فلسفه های موجود
تحلیل فلسفی فلسفه
تاثیر شناخت فلسفی در آموزش ریاضی
آشنایی با بحرانهای ریاضی

پاورپوینت با موضوع آشنایی با فلسفه ریاضی

پاورپوینت با موضوع آشنایی با فلسفه ریاضی


فصل یک
فلاسفه چگونه می اندیشند
پلوتارک : سقراط نه صندلی برای شاگردانش چیده بودونه برکرسی می نشست، نه ساعاتی رابرای سخنرانیهایش از پیش تعیین می کرد. اوهمیشه درحال فلسفیدن بود. هنگامی که لطیفه می گفت، موقعی که درحال آشامیدن بود درآن حال که درخدمت سربازی بود هرجا شما رادرخیابان ملاقات می کرد، وسرانجام هنگامی که درزندان بود و زهررا می نوشید.

پاورپوینت با موضوع آشنایی با فلسفه ریاضی

 

پاورپوینت با موضوع آشنایی با فلسفه ریاضی

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع آشنایی با فلسفه ریاضی است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع آشنایی با فلسفه ریاضی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع معماري در اسلام - 15 اسلاید

پاورپوینت با موضوع معماري در اسلام - 15 اسلاید

پاورپوینت با موضوع معماري در اسلام - 15 اسلاید

پاورپوینت با موضوع معماري در اسلام

پاورپوینت با موضوع معماري در اسلام

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

Òمسجد امام اصفهان : در امتداد محور شمالی جنوبی میدان نقش جهان و در سمت جنوب آن واقع شده است ساختمان این مسجد در سال 1020 هجری قمری آغاز و توسط یکی از بزرگترین معماران آن دوره ، استاد علی اکبر اصفهانی بنا شده است .

پاورپوینت با موضوع توزيع نرمال - 22 اسلاید

پاورپوینت با موضوع توزيع نرمال - 22 اسلاید

پاورپوینت با موضوع توزيع نرمال - 22 اسلاید

پاورپوینت با موضوع توزيع نرمال

پاورپوینت با موضوع توزيع نرمال

پاورپوینت با موضوع توزيع نرمال

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

توزيع بسياري از متغييرها نظير وزن هزاردانه گندم.توليد شير.قد.وزن بدن.
و ..نزديك به نرمال است .در حقيقت هر متغييري كه معادله آن حاصله از اثر افزايشي بسياري عوامل كوچك اثر باشد تمايل به توزع نرمال دارد.
متغييرهايي كه اندازه گيريهاي آنها توزيع نرمال ندارد يك تبديل ساده از مقياس اندازه گيري مي تواند آنها رانرمال كند.
از نظر رياضي بررسي يك متغيير با توزيع نرمال به طور نسبي آسان است. وقتي يك متغيير نرمال باشد بسياري از نتايج آماري براي اقدامات عملي مي تواند از آن نتيجه گيري شود. پاورپوینت با موضوع توزيع نرمال
اگر توزيع يك جمعيت براي يك صفت نرمال نباشد توزيع ميانگين نمونه تمايل به نرمال شدن دارد مشروط به آنكه نمونه ها تصادفي و اندازه آنها بزرگ باشد.
منحني نرمال در اطراف ميانگين متقارن است. پاورپوینت با موضوع توزيع نرمال
پارامترهاي μو σ به ترتيب ميانگين و واريانس توزيع هستند.
در اين توزيع ميانگين . نما. مد با هم برابرند.
ضريب كشيدگي و ضريب چولگي در اين توزيع صفر است.
ارتفاع و پراكندگي منحني نرمال به واريانس(انحراف استاندارد)آن بستگي دارد. هر چه انحراف معيار آن بزرگتر ارتفاع منحني كاهش مي يابد.
مي توان منحني نرمال را به منحني نرمال استاندارد با μ=0 و σ=1تبديل كرد.
سطح زير منحني از ∞- تا ∞+ برابر 1 است. پاورپوینت با موضوع توزيع نرمال
توزيع هاي t همگي در حول صفر متقارن هستند. ولي در مقايسه با توزيع نرمال (0و1)N داراي دنباله هاي پراكنده تري هستند.
وقتي درجه آزادي افزايش يابد توزيع هاي t به توزيع (0و1)N شباهت بيشتري پيدا مي كند.
همچنين با كاهش درجه آزادي ارتفاع منحني در قسمت مياني كاهش يافته و دو انتهاي ان عريض تر مي شود.
درجه آزادي در توزيع t (n-1 ) مي باشد.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع توزيع نرمال است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع توزيع نرمال از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع نحوه اجرا یک سمینار خوب - 27 اسلاید

پاورپوینت با موضوع نحوه اجرا یک سمینار خوب - 27 اسلاید

پاورپوینت با موضوع نحوه اجرا یک سمینار خوب - 27 اسلاید

پاورپوینت با موضوع نحوه اجرا یک سمینار خوب

پاورپوینت با موضوع نحوه اجرا یک سمینار خوب

پاورپوینت با موضوع نحوه اجرا یک سمینار خوب

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

تاريخچه
بگوييد ديگران در حل اين مسئله تا چه حد پيش رفته اند.
اگر يافته‌هاي شما نو هستند، نشان دهيد که ديگران مسئله مورد نظر شما را حل نکرده يا به روش شما حل نکرده اند.
دستاورد پاورپوینت با موضوع نحوه اجرا یک سمینار خوب
يافته‌هاي خود را راجع به مسئله مورد نظر بطور اختصار ارائه دهيد.
روش شما داراي چه ويژگيهايي است و چرا به جواب مناسب منجر مي‌شود.
جزئيات را در حد مناسب با در نظر گرفتن وقت توضيح دهيد.
همواره يافته‌هاي ديگران را از يافته‌هاي خود بطور مشخص جدا کنيد.
جمع بندي پاورپوینت با موضوع نحوه اجرا یک سمینار خوب
خلاصه آنچه را که گفتيد بيان کنيد.
اگر تحقيق شما در حال پيشرفت است، بيان کنيد که در چه مرحله‌اي هستيد و چه مراحلي را در پيش داريد.
شايد کسي پيشنهاد مفيدي به شما بکند.
اگر تحقيق شما به پايان رسيده، مسائل باقي مانده‌اي را که در راستاي تحقيق شماست نشان دهيد.
شايد کسي درجستجوي مسئله اي جديد باشد.

به تناسب وقت و نوع سمينار و نيز نوع مخاطبان، ممکن است بخشهايي از سمينار کم رنگتر از بخشهاي ديگر ارائه شود.
در ارائه سمينار، هدف است:
فايده رساندن و فايده بردن از ارائه مطالب
ايجاد زمينه برخورد افکار و همکاري علمي
ايجاد انگيزه در ديگران براي مطالعه مقالات شما

در ارائه سمينار، هدف نيست:
ارائه تمام جزئيات يک مسئله  پاورپوینت با موضوع نحوه اجرا یک سمینار خوب
ارائه تمام آنچه را که شما درباره يک موضوع خاص ميدانيد.
به تحسين واداشتن ديگران در مقابل هوش و استعداد خودتان

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع نحوه اجرا یک سمینار خوب است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع نحوه اجرا یک سمینار خوب از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع سایت آمازون - 10 اسلاید

پاورپوینت با موضوع سایت آمازون - 10 اسلاید

پاورپوینت با موضوع سایت آمازون - 10 اسلاید

پاورپوینت با موضوع سایت  آمازون

پاورپوینت با موضوع سایت  آمازون

پاورپوینت با موضوع سایت  آمازون

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

سایت آمازون ازاولین شرکتهای تجاری الکترونیکی آمریکایی در سال 1995توسط جف بزوس(Jeff bezos)راه اندازی گردید.
دلیل نام گذاری این بود که آمازون طولانی ترین رود جهان است پس سایت آمازون نیز بایستی بزرگترین کتاب فروشی جهان باشد.
نخستین سوداوری آن در سال 2003 بود. پاورپوینت با موضوع سایت  آمازون
آمازون احتمالا موفق ترین خرده فروش الکترونیک میباشد. پاورپوینت با موضوع سایت  آمازون

آمازون با استفاده از ICT و تکنولوژی اینترنت ووب در قسمت front-end وب سایتی را ایجاد و امکانات مختلفی را برای ارتباط آسان کاربران فراهم نموده است.در قسمت back-end نیز تکنولوژی های پایگاه مدیریت داده,ارتباط داده ها و نرم افزارهای سرور امنیتی قدرتمند استفاده نموده است.
بدیهی است که این سیستم ها بایستی از یکپارچگی بالایی برخوردار باشند تا بتوانند به طور سریع و دقیق در مقابل ذینفعان پاسخگو باشد
آمازون در محیط اقتصادی با توزیع کنندگان ,مصرف کنندگان,تامین کنندگان و خرده فروشان دیگر ارتباط دارد
می توان گفت به دلیل آنکه این شرکت برای اولین بار به شیوه کاملا اینترنتی وارد شد رقیب خاصی ندارد پاورپوینت با موضوع سایت  آمازون
در زنجیره ارزش مشتری خود از طریق سایت های مختلف برای کشورها و مراکز توزیع خود استفاده می نماید
در زنجیره تامین و شراکت به عنوان واسطه میان مشتریان و خرده فروشان و سایر شرکت ها عمل می کند

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع سایت  آمازون است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع سایت  آمازون از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع الگوریتم و فلوچارت - 60 اسلاید

پاورپوینت با موضوع الگوریتم و فلوچارت - 60 اسلاید

پاورپوینت با موضوع الگوریتم و فلوچارت - 60 اسلاید

پاورپوینت با موضوع الگوریتم و فلوچارت

پاورپوینت با موضوع الگوریتم و فلوچارت

پاورپوینت با موضوع الگوریتم و فلوچارت

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

مثال: فلوچارتی رسم نمائيد كه دو عدد از ورودي دريافت كرده سپس
محتويات دو عدد را با هم جابجا ‌نمايد.
راه اول : استفاده از متغیر کمکی پاورپوینت با موضوع الگوریتم و فلوچارت
براي حل اين مسئله b , a را دو متغير كه در آنها دو عدد خوانده شده،
قرار مي‌گيرند در نظر مي‌گيريم. سپس با استفاده از يك متغير كمكي
محتويات اين دو عدد را جابجا مي‌كنيم :  پاورپوینت با موضوع الگوریتم و فلوچارت
1ـ فلوچارتي رسم نمائيد كه طول و عرض مستطيل را از ورودي دريافت
كرده محيط و مساحت آنرا محاسبه و چاپ كند.
2ـ فلوچارتي رسم نمائيد كه عددي (درجه حرارت برحسب سانتيگراد)
را از ورودي دريافت كرده سپس آنرا به درجه فارنهايت تبديل كند
الگوريتم‌‌هايي كه تا حال بكار برديم، فقط شامل يك حلقه بودند. پاورپوینت با موضوع الگوریتم و فلوچارت
در صورتي كه در بسياري از مسائل ممكن است نياز به استفاده از چندحلقه در داخل هم باشيم. در اين نوع حلقه‌ها بايد دقت بيشتري به خرج دهيم، تا مشكلي پيش نيايد. اگر از حلقه‌هاي نوع اول بصورت تودرتو استفاده كنيم در اينصورت براي هر حلقه شرط نهايي و انديس اوليه جداگانه بايد تعريف كنيم .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع الگوریتم و فلوچارت است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع الگوریتم و فلوچارت از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع حسابداری مدیریت - 65 اسلاید

پاورپوینت با موضوع حسابداری مدیریت - 65 اسلاید

پاورپوینت با موضوع حسابداری مدیریت - 65 اسلاید

پاورپوینت با موضوع حسابداری مدیریت

پاورپوینت با موضوع حسابداری مدیریت

پاورپوینت با موضوع حسابداری مدیریت

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

نتایج تحقیق بر مبنای دو مورد بررسی های انجام شده در شرکتهای فنلاندی است که نشان می دهد که شرکتهای با تکنولوژی های برتر از روشهای بودجه بندی سرمایه ای و روش های تخمین هزینه تامین مالی مشابه با سایر شرکتهای کوچک در سایر صنایع می باشد.هر چند که شرکتهای با تکنولوژی پیشرفته در جستجوی تامین مالی خارجی و داخلی توسط سهامداران می باشد پاورپوینت با موضوع حسابداری مدیریت
چندین روش های جهت ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری وجود دارد  پاورپوینت با موضوع حسابداری مدیریت
بر مبنای تئوری نمایندگی چنین فرض می شود که ویژگی های .. اندازه شرکت بر روش انتخاب تاثیر می گذارد.

از طرف دیگر تئوری چرخه عمر روش دیگری جهت ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری است پاورپوینت با موضوع حسابداری مدیریت

در تحقیقات تجربی تلاش بر شناسایی عوامل تاثیر گذار بر انتخاب روش ارزش یابی پروژه های سرمایه گذاری بوده است

گراهام و هروی (2001) در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند تکنیک های ارزیابی برای پروژه های سرمایه گذاری ویژه با فاکتور اندازه و چرخه عمر شرکت ارتباط دارد
.
تحقیقات دیگری توسط Sangester (1992) انجام شده است ، نشان می دهد که شرکتهای کوچک دوره برگشت سرمایه را نسبت به روش ارزش فعلی و نرخ بازده داخلی ترجیح می دهد. اغلب مطالعات انجام شده در این حوزه نشان می دهد که در تصمیم گیری در رابطه با بودجه بندی سرمایه ای در شرکتهای بزرگ بدون تمرکز خاص بر صنعت خاص انجام شده است و نتایج این تحقیقات نشان می دهد که شرکتهای با تکنولوژی برتر با محدودیت در رشد سریع روبرو هستند .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع حسابداری مدیریت است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع حسابداری مدیریت از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت با موضوع آلودگی های زیست محیطی - 20 اسلاید

پاورپوینت با موضوع آلودگی های زیست محیطی - 20 اسلاید

پاورپوینت با موضوع آلودگی های زیست محیطی - 20 اسلاید

پاورپوینت با موضوع آلودگی های زیست محیطی

پاورپوینت با موضوع آلودگی های زیست محیطی

پاورپوینت با موضوع آلودگی های زیست محیطی

پول شما و زندگی شما

 http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

آلاینده ها به صورت:
جامد  پاورپوینت با موضوع آلودگی های زیست محیطی
مایع  پاورپوینت با موضوع آلودگی های زیست محیطی
گاز  پاورپوینت با موضوع آلودگی های زیست محیطی
باعث آب ، خاک وهوا می شوند.
منابع مهم آلاینده
صنایع
کارخانجات
ایجاد این صنایع اجتناب ناپذیر است
بایستی با اتخاذ تدابیر منایب از میزان آلودگی ناشی از آنها کاست
مثالهایی از آلاینده های هوا در استان کرمان
کارخانه سیمان : با تولید گازهای Co2 و SO2 و نشر مواد مضر از قبیل دود و غبار
وسایل نقلیه مستهلک و قدیمی : با تولید گازهای سمی و انتشار مقدار زیادی از ذرات آزبست و سرب به هنگام ترمز کردن
کارخانه کرمانیت :با پراکند کردن ذرات آزبست

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع آلودگی های زیست محیطی است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع آلودگی های زیست محیطی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع علائم سجاوندی یا نقطه گذاری در دستور زبان فارسی - 16 اسلاید

پاورپوینت با موضوع علائم سجاوندی یا نقطه گذاری در دستور زبان فارسی - 16 اسلاید

پاورپوینت با موضوع علائم سجاوندی یا نقطه گذاری در دستور زبان فارسی - 16 اسلاید

پاورپوینت با موضوع علائم سجاوندی یا نقطه گذاری در دستور زبان فارسی

پاورپوینت با موضوع علائم سجاوندی یا نقطه گذاری در دستور زبان فارسی

پاورپوینت با موضوع علائم سجاوندی یا نقطه گذاری در دستور زبان فارسی

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

مقصود از نقطه گذاری سجاوندی،به کار بردن علامت هاونشانه هایی است که خواندن ودرنتیجه فهم درست مطالب راآسان وبه رفع پاره ای از ابهام ها کمک می کند.
این علامت ها درزبان فارسی سابقه ی چندانی ندارد ودراین یکی دو قرن اخیر به پیروی ازنوشته های مغرب زمین درزبان فارسی معمول شده است.در استفاده از این علائم ونشانه ها از افراط وتفریط باید پرهیز کردوبا توجه به ساختمان وجمله بندی زبان فارسی آنهارابه کار گرفت.
الف) میان عبارت هایاجمله های غیرمستقلی که در مجموع یک جمله کامل راتشکیل می دهد.مانند:
- آن جا که آدمی است ، هستی است وآن جا که هستی است ، زندگی است.
- هر که آن کندکه نباید ، آن بیند که نشاید پاورپوینت با موضوع علائم سجاوندی یا نقطه گذاری در دستور زبان فارسی 
ب) آن جاکه کلمه یا عبارتی به عنوان توضیح،عطف بیان یابدل درضمن جمله یاعبارتی دیگر آورده شود.مانند:
- شاهکارسعدی ، گلستان ، درنثر مسجع کم نظیراست. پاورپوینت با موضوع علائم سجاوندی یا نقطه گذاری در دستور زبان فارسی 
ج)آن جا که درموردچندکلمه اِسنادواحدی داده می شود.مانند:
- مثنوی معنوی ، شاهنامه ، گلستان ودیوان حافظ ازمهمترین متون فارسی هستند.
د) بین دوکلمه که احتمال می رود خواننده آن هاراباکسره ی اضافه بخواند.مانند:
- انسان عاقل به چشم ، طمع درمال مردم نمی کند. پاورپوینت با موضوع علائم سجاوندی یا نقطه گذاری در دستور زبان فارسی
ﮬ ) برای جداکردن اجزای مختلف نشانی اشخاص یامراجع ومأخذ یک نوشته.مانند:
-محمد غزالی، کیمیای سعادت، تصحیح حسین خدیو جم،انتشارات علمی فرهنگی،جلد1،ص2
الف) برای مجزا کردن جمله یا عبارت معترضه.مانند:
- پیامبر اکرم - صلی الله علیه وآله وسلم – می فرمایند:...
ب)  درنمایشنامه هاوداستانها در ابتدای سطربه جای نام گوینده .مانند:
       - سلام آقا .
       - سلام علیکم .
       - حال شما چطوراست؟
       - بد نیستم خداراشکر.
       - ازپدرتان چه خبر؟
ج) به جای « از، تا ، به »بین تاریخ ها،اعدادوکلمه ها. مانند:
- درسال تحصیلی  1368-1367به دانشگاه رفت.
د) برای نشان دادن بیان ناشی از لکنت زبان .مانند:
-  ﻣ - ﻣ - من- ﺑ - ﺑ -  برای هر نوع - ﻓ - ﻓ - فداکاری - ﺤ - ﺤ- حاضرم.
ﮬ) برای جدا کردن هجاها در تقطیع هجایی یاجداکردن حروف یک کلمه.مانند:
-  کلمه ی مسافرت شامل چهار هجاست: ﻣُ – سا - ﻓِ – رَت .
و) برای پیوستن اجزای یک کلمه دو جزئی مرکب.مانند:
- فرهنگ ایرانی – اسلامی بسیارغنی است.
- بهره برداری از خط لوله ی گازسرخس – نکا آغازشد.      

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع علائم سجاوندی یا نقطه گذاری در دستور زبان فارسی است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع علائم سجاوندی یا نقطه گذاری در دستور زبان فارسی از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت با موضوع فیس بوک و گوگل پلاس و توییتر - 16 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فیس بوک و گوگل پلاس و توییتر - 16 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فیس بوک و گوگل پلاس و توییتر - 16 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فیس بوک و گوگل پلاس و توییتر

پاورپوینت با موضوع فیس بوک و گوگل پلاس و توییتر

پاورپوینت با موضوع فیس بوک و گوگل پلاس و توییتر

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

 ابداع توییتر به یک "جلسه طوفان فکری یک‌روزه" میان اعضای هیئت مدیره شرکت "پادکستینگ اودِئو" بازمی‌گردد. در آن جلسه، دورسی طرح ارتباط هر فرد با یک گروه کوچک با استفاده از یک سرویس پیام کوتاه را مطرح کرد. اسم رمز اصلی پروژه برای این سرویس "twttr" بود. طراحان در ابتدا "10985" را برای شماره پیامک انتخاب کردند اما مدتی بعد برای "استفاده و به خاطر سپاری آسان‌تر" آن را به "40404" تغییر دادند. کار بر روی این پروژه در تاریخ 21 مارس 2006، زمانی که دورسی هنگام راه‌اندازی twttr خود نخستین پیام توییتری را در ساعت 9:50 شب فرستاد، آغاز گردید. پاورپوینت با موضوع فیس بوک و گوگل پلاس و توییتر

 پاورپوینت با موضوع فیس بوک و گوگل پلاس و توییتر

نمونه اولیه توییتر یک سرویس داخلی برای کارکنان اودئو بود. نسخه کامل در تاریخ 15 ژوئیه 2006 منتشر شد. در اکتبر 2006، بیز استون، اوان ویلیامز، دورسی و دیگر اعضای اودئو شرکت "آبویس" ((Obvious را راه‌اندازی کردند و ادئو و تمام دارایی‌هایش را ، از جمله Odeao.com و Twitter.com، از سرمایه‌گذاران و سهام‌داران آن خریدند. توییتر در آوریل 2007 به شرکتی مستقل تبدیل شد. پاورپوینت با موضوع فیس بوک و گوگل پلاس و توییتر
بیز استون و اوان ویلیامز از دیگر بنیانگذاران و مدیران توییتر

پیشرفت این شرکت بسیار پرشتاب بوده است. در سال 2007 در هر 15 دقیقه 400 هزار توییت پست می‌شد. این رقم در سال 2008 به 100 میلیون رسید. در فوریه 2010، کاربران توییتر روزانه 50 میلیون توییت می‌فرستادند. تا مارس 2010، آمارapplication ثبت‌شده این شرکت به بیش از 70 هزار رسید. تا ژوئن 2010، روزانه حدود 65 میلیون توییت پست می‌شد، یعنی حدود 750 توییت در ثانیه. تا مارس 2011 تعداد توییت‌ها به 140 میلیون در روز رسید. به نقل از سایتcompete.com توییتر در ژانویه 2009 به مقام سوم شبکه‌های اجتماعی رسید، حال آن که رتبه پیشینش مقام بیست و دوم بود.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع فیس بوک و گوگل پلاس و توییتر است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع فیس بوک و گوگل پلاس و توییتر از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت با موضوع علائم ظهور - 18 اسلاید

پاورپوینت با موضوع علائم ظهور - 18 اسلاید

پاورپوینت با موضوع علائم ظهور - 18 اسلاید

پاورپوینت با موضوع علائم ظهور

پاورپوینت با موضوع علائم ظهور

پاورپوینت با موضوع علائم ظهور

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

1. علائم حتمی (محتوم) (در شش ماهة قبل از قیام واقع می‌شوند):
1. سفیانی
2. خسف بیداء
3. یمانی
4. قتل نفس زکیه
5. ندای آسمانی
2. علائم غیر حتمی (موقوف، مشروط) (امکان بداء در آنها وجود دارد):
سید حسنی
خروج پرچم های سیاه
دجال پاورپوینت با موضوع علائم ظهور
خورشید و ماه گرفتگی
پاورپوینت با موضوع علائم ظهور
8. اقدام‌ها:
کودتا و پیروزی بر رقبا (اصهب و ابقع)
تصرف پنج ناحیه (دِمَشق، حِمص، فِلَسطین، اردن، قِنِّسرین)
جنگ قرقیسا (شهری در سوریه محل اتصال رود خابور و فرات) با یکی از اهل باطل، جنگی سخت که حیوانات آسمان و زمین از گوشت کشته شدگان سیر خواهند شد. سفیانی بعد از تلفات سنگین پیروز می‌شود.
فرستادن لشگر به عراق (کوفه) که بعد از غارت آنجا توسط لشکر ایرانیان از بین می‌روند.
فرستادن لشگر به مدینه (بعد از آگاهی ازحضور امام در آنجا)
خسف بیداء در راه مکه و مدینه پاورپوینت با موضوع علائم ظهور
نبرد با امام در بیت المقدس و کشته شدن
9. مدت : 15 ماه که شش ماه آن صرف کوتا وتصرف پنج ناحیه خواهد شد.
در روایات شیعه تعبیر سفیانی زیاد آمده است اما در روایات اهل تسنن بیشتر سخن از دجال است.
دجال اهل فریب و نیرنگ معرفی شده اما سفیانی با زور و تخریب حرکت می‌کند.
1. اگر سفیانی، نوعی هم باشد در مقابل امام مهدی4 شخص خاصی خواهد بود.
2. نام حرب، عثمان و عنبسه برای او گفته شده ولی قابل اعتماد نیستند باید از اقداماتش او را شناخت. (در روایات أخوص و شامی نیز گفته شده)
3. نسب: از نسل قریش و از بنی‌أمیه و از عقبة ابو‌سفیان است یعنی از نسلی که همیشه در مقابل اسلام ایستاده‌اند.
4. قیافه: کبود چشم، سرخ روی (سفیدی که سرخی غالب است) چهره‌ای کریه و وحشت‌ناک.
5. دین: مسلمانی که برای جلب حمایت غرب مسیحی می‌شود.
6. زمان قیام: در ماه رجب و هم‌زمان با یمانی و خراسانی.
7. مکان قیام: غرب، شام، وادی یابس

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع علائم ظهور است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع علائم ظهور از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع آشنایی با تمام امکانات گوگل - 23 اسلاید

پاورپوینت با موضوع آشنایی با تمام امکانات گوگل - 23 اسلاید

پاورپوینت با موضوع آشنایی با تمام امکانات گوگل - 23 اسلاید

پاورپوینت با موضوع آشنایی با تمام امکانات گوگل

پاورپوینت با موضوع آشنایی با تمام امکانات گوگل

پاورپوینت با موضوع آشنایی با تمام امکانات گوگل

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

Google Search:
معروفترین سرویس گوگل که همه طرز کارشو بلدن و هر کسی میتونه ازش استفاده کنه سرویس جستجوی گوگل هست که برخلاف بقیه ی موتورهای جستجوگر فقط از تبلیغات متنی استفاده می کنه. این سرویس اولین سرویس گوگل بود که تا به امروز امکانات زیادی رو در خدمت کاربران قرار داده.
Google Ad sense: پاورپوینت با موضوع آشنایی با تمام امکانات گوگل
این سرویس که مربوط به درآمد از طریق تبلیغات و اینترنت هست که متاسفانه توی کشور ما کار نمی کنه. این سرویس فعلا برای سایتها و وبلاگهایی کار میکنه که زبانشون انگلیسی باشه. پاورپوینت با موضوع آشنایی با تمام امکانات گوگل
Google Ad words:
درآمد از طریق کلیک کردن یا همون per click که گوگل این کارو انجام میده و لیست کلماتی که در سایت شما بیشترین جستجو رو داشته دنبال میکنه و پول میده.
Google Alerts: پاورپوینت با موضوع آشنایی با تمام امکانات گوگل
اگه شما دچار حواس پرتی هستید باز هم گوگل به کمک شما آمده. این سرویس همونطوری که از اسمش پیداست به شما در مورد اتفاقی که خودتون در اون ثبت می کنید یک ایمیل یا SMS هشدار می فرسته البته سرویس SMS در ایران کار نمی کنه.
Google Analytics:
گوگل آنالیز یکی از بهترین امکاناتی هست که شما میزان بازدید وبلاگ یا سایت خودتون رو با اون بسنجید.
Google App’s For Your Domain:
این پکیج مخصوص سایت دارها و افرادی است که از هاست استفاده می کنند. به گفته وبگاه رسمی این سرویس تا کنون تونسته 1 میلیون نفر رو به عضویت خود دربیاره که برای گوگل رقم خوبیه. شما سالانه با پرداخت 50 دلار امکاناتی دریافت می کنید مثل چندین آدرس ایمیل – فضای سایت تا 25 گیگابایت – امنیت تضمین شده و... البته برای ما کار نمی کنه پس خودتون رو ناراحت نکنید.
Google Checkout:
برخلاف کشور ما افراد بسیار زیادی در آمریکا و اروپا هستند که از طریق اینترنت خرید و فروش انجام میدهند برای همین احتیاج به سایتهایی با امنیت بالا دارند اما اگر بخواهید اجناس مختلفی رو از سایتهای مختلف بخرید احتیاج به ثبت نام های زیاد و در نتیجه یوزرنیم های زیادی دارید که باعث سردرگمی کاربر می شه ولی شرکت گوگل راه حلی برای این مشکل طراحی کرده، کاری که باید انجام بدید اینه که وارد سایتهایی بشید که "سمبل و لوگوی خرید اینترنتی گوگل" داشته باشند. اون موقع است که میتونید مطمئن باشید هر خریدی که میکنید اطلاعات حساب شما از گوگل برداشته میشه و دیگه لازم نیست یه بار دیگه در محیطی ناامن مثل فروشگاهای آنلاین اونها رو وارد کنید. این سیستم گوگل کاملا رایگان است.
Google Code:
کد برنامه های مختلف و در زبانهای برنامه نویسی مختلف بوده که برای آی پی ایرانی بسته است ولی حاوی اطلاعات بسیار باارزشی در مورد برنامه ها و کدهاشون هست.
Google Code Search:
این سرویس درواقع مربوط به سرویس قبلیه که فقط برای جستجو درمیان کدها می باشد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع آشنایی با تمام امکانات گوگل است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع آشنایی با تمام امکانات گوگل از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت با موضوع اخلاق حرفه ای دربخشهای ویژه - 110 اسلاید

پاورپوینت با موضوع اخلاق حرفه ای دربخشهای ویژه - 110 اسلاید

پاورپوینت با موضوع اخلاق حرفه ای دربخشهای ویژه - 110 اسلاید

پاورپوینت با موضوع اخلاق حرفه ای دربخشهای ویژه

پاورپوینت با موضوع اخلاق حرفه ای دربخشهای ویژه

پاورپوینت با موضوع اخلاق حرفه ای دربخشهای ویژه

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

بعضى، مسائل اخلاقى را، به عنوان يك امر خصوصى در زندگى شخصى مى‏نگرند، و يا آنها را مسائل مقدس روحانى و معنوى مى‏دانند كه تنها در زندگى سراى ديگر(آخرت) اثر دارد، در حالى كه اين يك اشتباه بزرگ است; اكثر مسائل اخلاقى بلكه همه آنها، آثارى در زندگى اجتماعى بشر دارد، اعم از مادى و معنوى، و جامعه انساني منهاى اخلاق ،منجربه فعاليتهاى تخريبى انسان‏ها میشود، نيروها به هدر خواهد رفت، استعدادها سركوب خواهد شد، امنيت و آزادى بازيچه دست هوسبازان مى‏گردد و زندگى انسانى مفهوم واقعى خود را از دست مى‏دهد.  پاورپوینت با موضوع اخلاق حرفه ای دربخشهای ویژه
از آنها مهمتر، زندگى اجتماعى بشر است كه با حذف مسائل اخلاقى به سرنوشت دردناكى گرفتار مى‏شود. ممكن است گفته شود، سعادت و خوشبختى و تكامل جوامع بشرى را مى‏توان در پرتو قوانين صحيح به دست آورد، بى آن كه به اخلاقىات افراد پایبندباشند. ولی عمل به قوانين بدون پشتوانه اخلاق ممكن نيست; انسانها بایداز درون انگيزه‏هايى براى اجراى مقررات و قوانين داشته باشد، تلاشهاى بيرونى به جايى نمى‏رسد. بارها شنيده ايم در جوامع قانونمند ،زماني كه دوربينها ی فروشگاهها ،زنگهاي خطر و...در اثر قطع برق از كار افتادند ،هزاران فروشگاه مورد دستبرد قرار گرفتند، زيرا عامل بازدارنده مردم از خطا وقانون شكني تنها تنها زور وتهديد وزندان و... است. زور و فشار، بدترين ضمانت اجرايى قوانين و مقررات است كه جز در موارد ضرورى نبايد از آن استفاده كرد و در مقابل آن، ايمان و اخلاق، بهترين ضامن اجرايى قوانين و مقررات است.
واژه اخلاق از ریشه « خُلق » و« خَلق » گرفته شده که « خُلق » در لغت به معنای سرشت وسجیه ( خو و سرشت ) است که هم شامل سجایای نیکو و پسندیده ، مانند راستگویی و پاکدامنی وهم سجایای زشت و ناپسند مانند دروغگویی و ... است. خُلق مخصوص صفات روحی و ساختار معنوی انسان است که به صورت اختیاری و با بصیرت دو شکل گرفته است. پاورپوینت با موضوع اخلاق حرفه ای دربخشهای ویژه
« خَلق » در مورد شکل طبیعی و ساختار ظاهری انسان به کار می رود پاورپوینت با موضوع اخلاق حرفه ای دربخشهای ویژه

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع اخلاق حرفه ای دربخشهای ویژه است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع اخلاق حرفه ای دربخشهای ویژه از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع اعتبارات اسنادی - 27 اسلاید

پاورپوینت با موضوع اعتبارات اسنادی - 27 اسلاید

پاورپوینت با موضوع اعتبارات اسنادی - 27 اسلاید

پاورپوینت با موضوع اعتبارات اسنادی

پاورپوینت با موضوع اعتبارات اسنادی

پاورپوینت با موضوع اعتبارات اسنادی

پاورپوینت با موضوع اعتبارات اسنادی

پاورپوینت با موضوع اعتبارات اسنادی

پاورپوینت با موضوع اعتبارات اسنادی

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

فهرست مطالب:

1- مقدمه

2-تعریف اعتبارات اسنادی

3-مزایای اعتبارات اسنادی

4-طرفین اعتبارات اسنادی

5-فرآیند خرید کالا از طریق اعتبارات اسنادی

6- انواع اعتبارات اسنادی از نظر تعهد وثبات

7-تقیسم بندی اعتبارات اسنادی از نظر پرداخت

8-انواع اعتبار از نظر تکنیک های بانکی

چیست؟  INCOTERMS-9

    چیست؟SWIFT-10

11-حسابداری اعتبارات اسنادی

 

5-فرآیند خرید کالا از طریق اعتبارات اسنادی

پس از حصول توافق بین خریدار و فروشنده ،درخواست افتتاح اعتباروگشایش اعتبار توسط خریدار به بانک گشاینده اعتبار ارائه می شود

2-بانک خریدار پس از حصول اطمینان از نحوه صحیح تنظیم مدارک،اعتبار را افتتاح نموده ،آن را جهت ابلاغ

به فروشنده به بانک کارگزار فروشنده ابلاغ می کند.

3-بانک ابلاغ کننده پس از دریافت پیام و حصول اطمینان خاطر اعتبار را به ذی نفع ابلاغ می نماید.

4-ذی نفع (فروشنده)اعتبار دریافتی رابا توجه به توافق به عمل آمده قبلی رسیدگی می نماید و در صورت تطابق با توافق های به عمل آمده،آن را می پذیرد

5-کالا ارسال می گردد وفروشنده اسناد مورد لزوم را آماده و به بانک ابلاغ کننده اعلام می نماید

6-بانک کارگزار پس پس از حصول اطمینان از تطابق اسناد واصله با شرایط افتتاح شده ،اسناد را به بانک گشایش کننده ارسال می دارد و چنانچه اعتباربه صورت دیداری باشد بهای اسناد را به ذی نفع پرداخت و با توجه به شرایط اعتبار نسبت به وصول وجه پرداختی اقدام خواهد نمود

7-بانک گشایش کننده اسناد واصله را پس از رسیدگی اسناد واصله با شرایط اعتبار ،حساب خریدار را بدهکار نموده و اسناد را در اختیارخریدار قرار میدهد

 

های تایید شدهLC) Confirmed L/C( ج)

اعتباری است که خریدار ملزم میشود تا اعتبار صادره از سوی بانک خود را به تایید هر بانک معتبر دیگر که مورد نظر فروشنده است، برساند.تایید در مواقعی خواسته می شود که:

1-کشور گشایش کننده اعتبار دچار بحران سیاسی یا اقتصادی باشد

 2-بانک گشایش کننده اعتبار خوبی نداشته باشد

هم اکنون بسیاری از فروشندگان خارجی تقاضای اعتبارات تایید شده از خریداران ایرانی میکنند که این مسئله به دو دلیل میباشد اولا وضعیت سیاسی و اقتصادی متزلزل ثانیا در سالهای پس از جنگ ایران و عراق بدلیل کمبود ارز در سیستم بانکی کشور ، بانک مرکزی خریداران را به به گشایش اعتبارات یوزانس (نسیه) ترغیب کرد در حالیکه بانک مرکزی در زمان سررسید اعتبارات توانایی پرداخت مبلغ اعتبار را نداشت که باعث تاخیرهای بلند مدت در پرداخت مبلغ اعتبارات به فروشندگان شد که باعث بی اعتمادی فروشندگان به بانکهای ایرانی شد.

 

چيست؟ Silent Confirmation

بعضي مواقع بانک گشايش کننده قبول نمي کند (به خاطر اعتبار بين بانکها) که مورد تائيد قرار گيرد و همچنين فروشنده خريدار را ملزم به گرفتن اعتبار کرده است. در اين گونه موارد خريدار به بانک ثالث معتبر بين المللي که معمولا اعتبار مي دهد مراجعه مي کند و با پرداخت حق تائيد درخواست اعتبار تائيد شده را مي کند. و اين بانک مستقل از بانک گشاينده ضمن تائيد بانک گشاينده متعهد به پرداخت مي گردد.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع اعتبارات اسنادی است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع اعتبارات اسنادی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع قلندریه در تاریخ - 29 اسلاید

پاورپوینت با موضوع قلندریه در تاریخ - 29 اسلاید

پاورپوینت با موضوع قلندریه در تاریخ - 29 اسلاید

پاورپوینت با موضوع قلندریه در تاریخ

پاورپوینت با موضوع قلندریه در تاریخ

پاورپوینت با موضوع قلندریه در تاریخ

پاورپوینت با موضوع قلندریه در تاریخ

پاورپوینت با موضوع قلندریه در تاریخ

پاورپوینت با موضوع قلندریه در تاریخ

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

نباید به عیوب مردم بپردازد تا از عیوب خویش غافل شود.
پذیرفتن روزی اگر همراه با خواری نفس باشد و رد کردن آن اگر همراه با عزت و بزرگداشت باشد.
از مال خویش باید برادر خویش را یاری داد و در مال او هرگز طمع نباید کرد و در کار او انصاف باید داد و از او انصاف نباید خواست و پیرو او باید بود و از او نباید خواست که پیرو تو باشد. جفای او را تحمل باید کرد و بر او جفا نباید کرد.
به هیچ آفریده ای نباید روی آورد و از هیچ کس یاری نباید خواست که یاری خواستن مخلوق از مخلوق همچون یاری خواستن زندانی از زندانی دیگر است.

احوال ملامتیه احوالی است شریف و مقامی عزیز. اینان متمسک به سنن و آثاراند و متحقق به اخلاص و صدق. اما قلندریه اشاره به اقوامی است که در فرمان ذوق و سرمستی دل اند چندان که در مجالست ها و آمیزش با مردمان به ویران کردن عادات و رها کردن تقید به آداب می کوشند و گرم سیاحت در میادین دل اند، از این روی در کار نماز و روزه جز در حدود فرایض، اعمال ایشان اندک است و از اینکه بهره مند از لذات دنیا شوند –آنها که مباح است و شرع در آن رخصت داده است- باکی ندارند و گاه باشد که اینان از حدود عزیمت فراتر رفته و رخصت ها را بیشتر می کنند با این همه ایشان از ذخیره کردن مال و افزون طلبی برکنارند و خود را به شیوه متعبدان و متزهدان در نمی آورند به همین قانع اند که با خدای خویش دل خوش می دارند...

و فرق میان ملامتی و قلندری در این است که ملامتی به پنهان کردن عبادات می کوشد و قلندری به تخریب عادات. دیگر اینکه ملامتی متمسک به تمامی ابواب خیر است و فضل را در آن می بیند اما اعمال و احوال را نهان می دارد و خود را در زیّ عوام در می آورد و نیز در حرکات و کارهایش شبیه آنان است و حال خود را نهان می دارد ار بیم آنکه خلق بر آن آگاه شوند...

ولی قلندری مقید به هیچ هیئتی نیست و پروای آن را ندارد که چه چیزی از احوال او دانسته ی مردمان است و چه چیزی نیست، توجه او به سرمایه اوست که عبارت است از خوشدلی او و صوفی کسی است که هر چیز را به جای خود رعایت می کند و کارش تدبیر اوقات و احوال است بر آنگونه که علم آن را دستور داده است... آنچه را باید نهان کرد نهان می دارد و آنچه را که باید آشکار کرد، آشکارا می کند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع قلندریه در تاریخ است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع قلندریه در تاریخ از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع تاثیرات روانی داستان روی کودکان - 13 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تاثیرات روانی داستان روی کودکان - 13 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تاثیرات روانی داستان روی کودکان - 13 اسلاید

پاورپوینت با موضوع تاثیرات روانی داستان روی کودکان

پاورپوینت با موضوع تاثیرات روانی داستان روی کودکان

پاورپوینت با موضوع تاثیرات روانی داستان روی کودکان

پاورپوینت با موضوع تاثیرات روانی داستان روی کودکان

پاورپوینت با موضوع تاثیرات روانی داستان روی کودکان

پاورپوینت با موضوع تاثیرات روانی داستان روی کودکان

پول شما و زندگی شما

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

روزی اینشتین به مادری برخورد که از او راهنمایی می خواست. مادر شکوه می کرد که پسرش در یادگیری علوم چندان موفق نیست. دانشمند بزرگ در جواب گفت: «برایش قصه بگویید». مادر گفت: «ولی آقا او درس علومش خوب نیست». اینشتین توصیه اش را تکرار کرد: «برای او قصه بگویید.

پاورپوینت با موضوع الگوریتم و فلوچارت - 23 اسلاید

پاورپوینت با موضوع الگوریتم و فلوچارت - 23 اسلاید

پاورپوینت با موضوع الگوریتم و فلوچارت - 23 اسلاید

پاورپوینت با موضوع الگوریتم و فلوچارت

پاورپوینت با موضوع الگوریتم و فلوچارت

پاورپوینت با موضوع الگوریتم و فلوچارت

پاورپوینت با موضوع الگوریتم و فلوچارت

پاورپوینت با موضوع الگوریتم و فلوچارت

پاورپوینت با موضوع الگوریتم و فلوچارت

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

تعریف اول: مراحلی از الگوریتم که چندین بار اجرای آنها تکرار می گردد تشکیل یک حلقه (LOOP) را می دهند.
برای ساختن یک حلقه از یک متغیر کمکی استفاده می گردد، این متغیر را قبل از شروع حلقه با یک مقدار اولیه آماده می سازیم و سپس معمولا“ در انتهای حلقه و قبل از بازگشت به ابتدای حلقه مقداری را به آن اضافه کرده و تحت یک شرائط خاص به مراحل قبل پرش می نماییم.
تعریف دوم: مقداری که قبل از شروع حلقه به متغیر حلقه داده می شود را مقدار اولیه یا شرط اولیه گویند.
تعریف سوم: مقداری که پس از یکبار اجرای مراحل حلقه به متغیر حلقه اضافه می شود را مقدار اضافه شونده می نامند.
مثال3: فلوچارتی رسم کنید که سه عدد را خوانده و بصورت زیر تصمیم گیری نماید:

- اگر عدد سوم صفر بود حاصل جمع دو عدد دیگر
- اگر عدد سوم منفی بود تفاضل دو عدد دیگر
- اگر عدد سوم مثبت بود حاصل ضرب دو عدد دیگر

را نمایش دهد.
ادامه تعریف الگوریتم
منظور از زبان دقیق: آن است که الگوریتم دقیقا“ به همان صورتیکه مورد نظر نویسنده است اجرا گردد.
منظور از جزئیات کافی ، آن است که در طول اجرای الگوریتم عملیات ناشناخته پیش نیامده و باعث انحراف از مسیر و هدف اصلی نگردد.
منظور از ترتیب مراحل، آن است که مراحل اجرای الگوریتم قدم به قدم و با رعایت تقدم و تأ خر مشخص شده باشد.
منظور از شرط خاتمه، پایان پذیر بودن الگوریتم می باشد و بهر حال الگوریتم باید در زمانی دلخواه و تحت شرایط یا شرایط داده شده خاتمه پذیرد

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع الگوریتم و فلوچارت است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع الگوریتم و فلوچارت از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع آخرت گرایی - 36 اسلاید

پاورپوینت با موضوع آخرت گرایی - 36 اسلاید

پاورپوینت با موضوع آخرت گرایی - 36 اسلاید

پاورپوینت با موضوع آخرت گرایی

پاورپوینت با موضوع آخرت گرایی

پاورپوینت با موضوع آخرت گرایی

پاورپوینت با موضوع آخرت گرایی

پاورپوینت با موضوع آخرت گرایی

پاورپوینت با موضوع آخرت گرایی

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

در باره حقيقت انسان دو ديدگاه وجود دارد:
1- مادي: كساني كه هستي را با ماده برابر مي دانند يا انسان را پديده اي كاملاً مادي تلقي مي كنند و تمام قوانين حاكم بر حقيقت انسان را مادي مي دانند.
2- الهي: اين گروه علاوه بر بعد مادي انسان، بعد غير مادي او را نيز اعتقاد دارند و براي انسان علاوه بر بدن مادي، حقيقتي به نام ، روح، قائلند.


بعد گرايشي انسان
بعد گرايشي، همان تمايلاتي اند كه با روح انسان سرشته شده اند. هر انساني ذاتاً از اين گرايشها – هر چند در حد ضعيف و نهفته- بهره مند است
گرايشهاي انسان به دو دسته تقسيم مي شوند:

1- گرايش هاي حيواني: اين گرايش ها ميان حيوان و انسان مشترك اند. مانند: گرايش به حفظ ذات و صيانت از خود و ميل به جنس مخالف، اين گرايش ها را غريزه هم مي گويند.


مرگ ؛ انتقال از مرحله‏اي به مرحله ديگر زندگي‏
مردن به‏معناي نابودي نيست، بلكه تولدي ديگر و انتقال از دنياي محدود به‏جهاني بيكران است. انسان افزون بر بُعد مادي،داراي بُعد روحاني است كه حقيقت او را تشكيل مي‏دهد و با مرگ نابود نمي‏شود .

يكي از تعابيرِ قرآن كريم درباره مرگ ، كلمه توفّي است به‏معناي‏دريافت چيزي، بي‏كم و كاست.
إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ‏تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فُيهَا فَأُولئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً. (نساء: 97)
به راستي آنان كه فرشتگان، جانشان را گرفتند در حالي كه بر خود ستمگر بودند، بدانان گفتند:»در چه وضعي به سر مي‏برديد؟ گفتند: ما در زمين، مردمي زير دست و مستضعف بوديم. فرشتگان گفتند: آيا زمين خدا فراخ نبودكه در آن سفر كنيد و خود را از زير سلطه ديگران‏بره انيد ؟! »پس جايگاه آنان جهنم است و بدفرجامي است.
 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع آخرت گرایی است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع آخرت گرایی از لینک زیر استفاده کنید:


 
 

 


پاورپوینت با موضوع الگوریتم - 14 اسلاید

پاورپوینت با موضوع الگوریتم - 14 اسلاید

پاورپوینت با موضوع الگوریتم - 14 اسلاید

پاورپوینت با موضوع الگوریتم

پاورپوینت با موضوع الگوریتم

پاورپوینت با موضوع الگوریتم

پاورپوینت با موضوع الگوریتم

پاورپوینت با موضوع الگوریتم

پاورپوینت با موضوع الگوریتم

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

حل مسأله بخشی از تفکر است. حل مسأله که پیچیده‌ترین بخش هر عملیات فکری تصور می‌شود، به عنوان یک روند مهم شناختی تعریف می ‌گردد. حلّ مسأله وقتی مطرح می‌شود که یک موجود زنده یا یک سامانهٔ هوش مصنوعی نداند که برای رفتن از یک موقعیت به موقعیت دیگر باید چه مسیری را بپیماید.
به فرآیندی که یک فرد تلاش می کند با کمک آن برای مسائل روزمره ی خویش راه حل مؤثری پیدا کند
حل مسئله می گویند.
برای رسیدن به پاسخ یک مسئله می توان از این راه های اصلی استفاده کرد:
 انتزاع: انجام دادن در یک مدل، پیش از اِعمال آن به مسئله ی اصلی
 قیاس: استفاده از یک راه حل که یک مشکل مشابه را حل میکند
بارش مغزی: (به ویژه در میان توده ی مردم) یافتن یک سری از ایده ها و ترکیب و توسعه آن ها تا زمانی که بهترین راه پیدا شود
کوچک سازی: شکستن چالش پیچیده به مشکلات قابل حل کوچکتر
اثبات: سعی کنید ثابت کنید که مشکل را نمی توان حل کرد. نقطه ای که اثبات نتیجه نمی دهد، می توان به راه حل رسید
کاهش: تبدیل مشکل به مشکل دیگری که راه حل دارد
آزمون و خطا: آزمایش راه حل های ممکن تا یک راه حل درست پیدا شود
واژه الگوریتم از نام ریاضیدان و ستاره ‌شناس و جغرافی ‌دان بنام ایرانی، ابو جعفر محمد بن موسی خوارزمی (الخوارزمی)، گرفته شده است، که در خوارزم زاده شد و در دانشگاه «بیت الحکمه» بغداد به اوج شهرت رسید. خوارزم یکی از شهرهای «ایران بزرگ» بود، که امروزه در ازبکستان واقع شده است و خیوه نام دارد. رساله ‌ای که خوارزمی در قرن ۹ میلادی به عربی نگاشته بود، در قرن ۱۲ به لاتین با نام «" Algoritmi de numero Indorum"» ترجمه شد؛ یعنی "[کتابی بدست] «خوارزمی» در مورد اعداد هندی"، که «الگوریتمی» نام الخوارزمی بود که مترجم در تبدیل به لاتین نام وی را جلوی نام اصلی کتاب آورده بود.
طولی نکشید که این کلمه به شکلalgorithm وارد زبان انگلیسی شد؛ اما تنها در اواخر قرن ۱۹ میلادی بود که معنای عام تر امروزی‌اش را یافت.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع الگوریتم است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع الگوریتم از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع روانشناسی آلفرد آدلر - 22 اسلاید

پاورپوینت با موضوع روانشناسی آلفرد آدلر - 22 اسلاید

پاورپوینت با موضوع روانشناسی آلفرد آدلر - 22 اسلاید

پاورپوینت با موضوع روانشناسی آلفرد آدلر

پاورپوینت با موضوع روانشناسی آلفرد آدلر

پاورپوینت با موضوع روانشناسی آلفرد آدلر

پاورپوینت با موضوع روانشناسی آلفرد آدلر

پاورپوینت با موضوع روانشناسی آلفرد آدلر

پاورپوینت با موضوع روانشناسی آلفرد آدلر

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

انسان را نمیتوان مجزا از دیگران مورد مطالعه قرار دادبلکه مطالعه انسان باید در زمینه اجتماعی او انجام پذیرد
آدلر اولین روان کاوی بود که به ماهیت اجتماعی انسان تاکید ورزید
شکل گیری روانشناسی فردی متاثر از نظرات کانت ؛ارسطو ؛ نیچه و.
شباهت کانت وآدلر : هدف انسان اورا در جهت غلبه بر مشکلات خاص به تلاش وا می دارد
شباهت نیچه وآدلر هردو ازمفهوم قدرت طلبی استفاده کردند
نیچه قدرت طلبی کسب قدرت بر دیگران ایده آل نیچه
آدلر قدرت طلبی دست یابی به قابلیت ها ایده آل آدلر
جان دیویی :آدلر خلاق بودن ؛اجتماعی بودن و اهمیت به تعلیم وتربیت را وی گرفته
اختلاف آدلر و فروید: علل ونشانه های آسیب شناسی
رابطه بین تجارب کودکی ورفتار کنونی
اما در مورد سرکوبی غرایز به عنوان علت رویداد آسیب را رد میکند

1888وارد دانشکده پزشکی وین شد وسال1895در چشم پزشکی درجه تخصصی گرفت
1899بافروید آشنا شد و1902به انجمن روانشناسی چهارشنبه دعوت شد1908از آنان جدا شد
1911نظرومخالفت خود را باگرایش های جنسی نیرومند اعلام کرد وتاکید کرد سایق برتری ازمیل جنسی انگیزه ای اساسی تر است به علت حمله به عقایدش از انجمن کناره گیری کرد وسال 1912 انجمن روانشناسی فرد نگر را تاسیس کرد
آدلر و فروید درجریان جنگ جهانی اول پس مشاهده جنگ ؛ فروید پرخاشگری را به سطح میل جنسی ارتقا داد و آدلر علاقه اجتماعی میتواند شالوده انگیزش انسان باشدرامطرح کرد
اونویسندهای پرکار و سخنرانی خستگی ناپذیر صد کتاب و مقاله به چاپ رسانید
وی در 28 می 1937در اسکاتلند در حالی که برای سخنرانی مسافرت کرده بوددر اثر حمله قلبی در گذشت
مفهوم خود یا خویشتن پنداری اعتقاد فرد به اینکه من کیستم
خود آرمانی یعنی اعتقاد فرد به اینکه من چه باید باشم یا مجبورم چه باشم تا جایی در میان دیگران داشته باشم
نیرویی برانگیزاننده سبک زندگی این نیرو برای رسیدن به برتری افریننده راههاو روشهای ابتکاری
شیوه ا ی خاص برای زندگی پی ریزی میکند به تجارب زندگی معنی و مفهوم میدهد تا فردبتواند به سوی آینده عالی پیش برود

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع روانشناسی آلفرد آدلر است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع روانشناسی آلفرد آدلر از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع مواد و مصالح ساختمانی جدید - 45 اسلاید

پاورپوینت با موضوع مواد و مصالح ساختمانی جدید - 45 اسلاید

پاورپوینت با موضوع مواد و مصالح ساختمانی جدید - 45 اسلاید

پاورپوینت با موضوع مواد و مصالح ساختمانی جدید

پاورپوینت با موضوع مواد و مصالح ساختمانی جدید

پاورپوینت با موضوع مواد و مصالح ساختمانی جدید

پاورپوینت با موضوع مواد و مصالح ساختمانی جدید

پاورپوینت با موضوع مواد و مصالح ساختمانی جدید

پاورپوینت با موضوع مواد و مصالح ساختمانی جدید

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

هم اکنون بتن ليتراکن با دانسيته 2400-2100 کيلو گرم بر متر مکعب ، مقاومت فشاري 50 نيوتن بر ميليمتر مربع و مقاومت کششي 7 نيوتن بر ميليمتر مربع  در سه رنگ خاکستري، سياه و يا سفيد و با ابعاد استاندارد 300*600 ميليمتر و با ضخامت 500-25 ميليمتر توليد ميگردد. ازنظر تئوري فيبرهاي به کار رفته در ليتراکن قادر به انتقال نور در بتني به ضخامت 20 متر مي باشد. همچنين استفاده از فيبر نوري در اجزاي باربر سازه اي بدون تاثير منفي در مقاومت بالاي فشاري و کششي آن مي تواند اثري خوب با ايجاد فضاهايي روشن و جذاب داشته باشد.
بتن جلا يافته يا پرداخت شده، تکنيک نسبتاً جديدي است که براي تغيير سطوح دال هاي بتني جديد و يا قديمي به کفي جذاب، پايدار ، نهايي و آماده استفاده بکار مي رود. شرکت رترو پليت پيشگام اين روش از بتن هاي سائيده شده، جلا يافته و سخت کننده هاي شيميايي يا همان متراکم کننده ها از دهه 1990 مي باشد که سيستم آن تا امروز در بيش از 100 ميليون فوت مربع از سطوح بتني استفاده گرديده است. شيوه رترو پليت با پيوستن تکنولوژي اروپايي سايش و جلا دهي سنگي با عوامل متراکم کننده بتن که در آمريکاي شمالي استفاده ميگردد، توسعه داده شد.
در حاليکه در کشورمان ايران، استفاده از محصولات سنتي (آجر فشاري، بتن معمولي، چوب و ...) ، بدون توجه به تخريب طبيعت زيبا (تبديل خاك رس ،به مثابه طلاي قرمز، به مصالح ساختماني) و بلاياي طبيعي همچون زمين‌لرزه، آتش‌سوزي، اتلاف منابع انرژي پايان پذير و ... صورت مي گيرد، جامعه مهندسي جهان به اين مهم دست يافته است كه براي داشتن نگاهي دقيق به پايداري سازه‌ها - با عمر مفيد حداقل 500 سال- بايد از مصالح مرغوب ديگري استفاده نموده و مسكني كه داراي خصوصيات ضد آتش، ضد پوسيدگي و حشرات، عدم جذب رطوبت، جذب صوت، عايق حرارت، مقاوم در برابر يخ‌ زدگي و راحت و مدرن با عمر قرن‌ها توليد نمايد. در اين راستا اغراق نيست اگر ادعا شود که تفکر حاضر با شناسايي بتن سبك هوادار “Foamed Light Weight Concrete” به واقعيت پيوسته است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع مواد و مصالح ساختمانی جدید است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع مواد و مصالح ساختمانی جدید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع الکل - 10 اسلاید

پاورپوینت با موضوع الکل - 10 اسلاید

پاورپوینت با موضوع الکل - 10 اسلاید

پاورپوینت با موضوع الکل

پاورپوینت با موضوع الکل

پاورپوینت با موضوع الکل

پاورپوینت با موضوع الکل

پاورپوینت با موضوع الکل

پاورپوینت با موضوع الکل

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

الکل ها دارای اثر کشندگی روی  باکتری های رویشی گرم- و+(BACTRICIDE)،قارچ ها،مایکو باکتریوم توبرکلوزیس و ویروس های پوشش دار می باشند.
بطور کلی الکل ها در غلظت 70% به عنوان گند زدا برای وسایلnon critical وبرخیsemi critical که بتوان آنها را به مدت 10 دقیقه در الکل غوطه ور نمود استفاده میشود.

غیرسمی درصورت بلع
فاقد اثر آلرژی زا روی پوست و دستگاه گوارشی
تجزیه پذیر در محیط(biodegradable)
فاقد اثر خورندگی
قابل مصرف در هر 3مصرف سوخت،ابزار پزشکی وپوست با فرمول واحد
مستقیما قابل مصرف هستند(RTU)
به پوست صدمه نمی زند.

- الکل به هیچ وجه یک استریل‌کننده (Sterilant) نیست، اما می‌تواند برای آماده‌سازی وسایل قبل از استریلیزاسیون به‌کار گرفته شود.
چیزی به‌عنوان ضدعفونی کننده ایده‌آل وجود ندارد امابه ‌طور کلی، الکل یک germicide سریع و موثر با گسترده‌ترین طیف تاثیر ممکن ‌در کمترین زمان تماس محسوب می‌گردد و به این لحاظ جزو موثرترین محصولات antimicrobial طبقه‌بندی می‌شود.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع الکل است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع الکل از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع روشها و وسايل نمونه برداري - 33 اسلاید

پاورپوینت با موضوع روشها و وسايل نمونه برداري - 33 اسلاید

پاورپوینت با موضوع روشها و وسايل نمونه برداري - 33 اسلاید

پاورپوینت با موضوع روشها و وسايل نمونه برداري

پاورپوینت با موضوع روشها و وسايل نمونه برداري

پاورپوینت با موضوع روشها و وسايل نمونه برداري

پاورپوینت با موضوع روشها و وسايل نمونه برداري

پاورپوینت با موضوع روشها و وسايل نمونه برداري

پاورپوینت با موضوع روشها و وسايل نمونه برداري

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

نمونه برداري توسط پمپ نمونه برداري
پمپ هاي دبي بالا(5 -1 ليتر) قادر به تامين افت فشار حداقل 3 كيلو پاسكال)
پمپ هاي دبي پايين(2/0- 01/0 ليتر در دقيقه) مناسب براي لوله اي جاذب

مكانيزم عمل پمپ هاي نمونه برداري
ضربه اي يا جريان نوساني (مبتني بر پيستون)
ديافراگمي يا جريان دائم
پمپ هاي ديافراگمي داراي فلومتر هستندتعيين پارامترهاي نمونه برداري
پس از انتخاب روش نمونه برداري و بدنبال آن واسطه مناسب براي نمونه برداري نياز به تعيين دقيق پارامترهاي نمونه برداري است .
در اغلب روشها فلوي نمونه برداري مناسب به همراه زمان نمونه برداري تعريف شده است. مثلا دبي 1 تا 3 ليتر در دقيقه به مدت 8 ساعت براي آئروسل ها و يا دبي 10 تا 200 ميلي ليتر در دقيقه در مدت 8 ساعت براي لوله هاي جاذب
معمولا پارامترهايي كه بايد مورد نظر قرار گرفته و به دقت با آنها برخورد شود عبارتند از فلوي نمونه برداري و حجم كل نمونه بردار و زمان نمونه برداري كه تابع حجم نمونه و زمان نمونه برداري استتعيين حد مواجهه سقفي
حجم نمونه درشرايط دبي 200 ميلي ليتر در دقيقه در مدت 30 دقيقه 6 ليتر مي شود كه بالاتر از حجم 5 ليتر توصيه شده از سوي روش است.آيا اين حجم نمونه قابل قبول است؟
فرض كنيد در شرايط تست بر يك ترو غلظتي از ماده در حد 2 برابر استاندارد سقفي يعني 1710 ميلي گرم در متر مكعب هوا تهيه و كل نمونه را در دبي 200 ميلي ليتر در دقيقه از روي جاذب عبوردهيم.
در شرايط محيطي خشك و در حالي كه تنها استرين در محيط حضور داشته باشد. تا پيش از رسيدن به ظرفيت بريك ترو 2/22 ليتر هوا در مدت 111 دقيقه از جاذب عبور و 38 ميلي گرم استرين جمع آوري شده است

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع روشها و وسايل نمونه برداري است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع روشها و وسايل نمونه برداري از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع عنوان جغرافياي طبيعي استان البرز - 9 اسلاید

پاورپوینت با موضوع عنوان جغرافياي طبيعي استان البرز - 9 اسلاید

پاورپوینت با موضوع عنوان جغرافياي طبيعي استان البرز - 9 اسلاید

پاورپوینت با موضوع عنوان جغرافياي طبيعي استان البرز

پاورپوینت با موضوع عنوان جغرافياي طبيعي استان البرز

پاورپوینت با موضوع عنوان جغرافياي طبيعي استان البرز

پاورپوینت با موضوع عنوان جغرافياي طبيعي استان البرز

پاورپوینت با موضوع عنوان جغرافياي طبيعي استان البرز

پاورپوینت با موضوع عنوان جغرافياي طبيعي استان البرز

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

تاریخچه ی استان البرز
استان البرز یکی از استان‌های ایران است که در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۸۸ خورشیدی، لایحه تأسیس این استان تصویب و به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. در ادامه با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۷ استان البرز بطور رسمی شکل گرفت. در این طرح پیشنهادی کرج به عنوان مرکز استان درنظر گرفته شده‌است. این شهر در ۲۰ کیلومتری باختر تهران واقع شده است. و در حوزهٔ استحفاظی استان تهران قرار گرفته که با جمعیتی بالغ بر ۱٬۳۷۷٬۴۵۰ نفر پنجمین شهر پرجمعیت ایران پس از شهرهای تهران، مشهد، اصفهان و تبریز محسوب می‌گردد. نام این استان جدید هم از رشته کوه‌های البرز گرفته شده‌است که بخش مهمی از آن از شمال این استان می‌گذرد.مرکز استان کرج می باشد که تا دوره قاجاريه؛ روستايی كوچک بر سر راه تهران ـ قزوين بوده تا اين كه فتحعلی شاه قاجار برای خود عمارتی ييلاقی در حوالی آن ساخت كه هم اكنون این کاخ، به دانشكده منابع طبیعی و كشاورزی كرج تبدیل شده است.(ویکی پدیا) استان البرز که امروزه به منطقه بزرگی تبديل شده و جمعيت زيادی را درخود جای داده از گذشته های دور جزو مناطق خوش آب و هوا و ييلاقی اهالی تهران به شمار می آمده است. جاذبه های طبيعی که در اين شهرستان وجود دارند، آن را به منطقه ای ممتاز و با ارزش تبدیل کرده است. رودخانه های خروشان که از کوه های سربه فلک کشيده اطراف سرچشمه می گيرند در درياچه سد اميرکبير تجمع می کنند و منظره ای بسيار زيبا و ديدنی به وجود می آورند. در حاشیه سد، امکانات انواع تفریح های آبی مهیاست. جاده کرج – چالوس که از زيباترين و منحصر به فرد ترين جاده های ايران است، پيست های اسکی معتبری که در اطراف و نزدیکی اين استان وجود دارند، غارها، چشمه ها و دره های ييلاقی به همراه جاذبه های تاريخی متعددی که قدمت برخی از آن ها به دوره های باستانی می رسد، استان البرز را در زمره ی با اهمیت ترین استان های ایران قرار داده است
مشخصات جغرافیایی
استان البرز از شمال با استان مازندران، از باختر با شهرستان هشتگرد، از جنوب به شهرستان شهريار و رباط كريم، و از خاور با تهران هم جوار است. شهرستان های این استان عبارتند از ساوجبلاغ، طالقان، کرج و نظرآباد. مركز این استان شهر كرج است كه از نظر جغرافيايی در 51 درجه درازای خاوری و 35 درجه و 49 دقيقه پهنای شمالی و بلندی 1360 متر از سطح دريا قرار گرفته است. نواحی شمالی این شهرستان را کوه های البرز مرکزی و دره رودخانه کرج پوشانیده که به ارتفاع آن روبه شمال افزوده می شود. امروزه سطح جنگل ها و مراتع طبیعی شهرستان کرج بالغ بر 590، 141 هکتار برآورد گردیده است، همچنین طبق آمارهای سال 1380 سطح زیر کشت سالانه و دائمی 526، 11 هکتار می باشد.
مهم ترین کوه های این شهرستان که در همین ناحیه کوهستانی قرار دارند، عبارتند از: کوه ونتار(آسارا) (941، 1 متر)، کوه سیکنو (936، 3 متر)، کوه هفت خان ( 847، 3 متر) و کوه کرچان( 722، 3 متر).
رودخانه های شهرستان کرج عبارتند از: آب لانیز، برغان، سیدک، آب ورزن، مورود، کرج، وارنگه رود، ولایت رود و آب شهرستانک.
نام پیشینه ی استان البرز
نام این استان جدید هم از رشته کوه‌های البرز گرفته شده‌است که بخش مهمی از آن از شمال این استان می‌گذرد. در مورد نامگذاری پایتخت این استان (کرج) نیز آن چه كه بيش تر اشاره شده، آن است که كرج به معنی چاک و شكاف و نام رودخانه ای است كه از كوهستان شمال باختری (ری) جاری شده، بلوک شهريار و ساوجبلاغ را مشروب می سازد. هم چنين نام دهی است در كنار اين رود كه پادشاه قاجار در آن جا کاخ ها و بناهای عاليه بنا كرده است. برخی مورخين و اديبان معتقدند كرج يک نام فارسی است و اهالی آن جا را «كره» می نامند و قلعه ای به نام «فرزين» نزديک دروازه كرج است. سوابق تاريخی كرج نشان می ‌دهد كه در عهد باستان و در دوران هخامنشی، ساسانی و اشكانی، ‌تمدن پيشرفته‌ای دراين منطقه وجود داشته است. آثار تاريخی موجود چون پرستش گاه ها در اين خطه؛ يادآور خاطره باستانی آب و روشنايی (مهرآب) و جشن آب ريزان است كه همه ی اين اعتقادات به آب، يادآورنده عظمت باستانی ناحيه است

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع عنوان جغرافياي طبيعي استان البرز است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع عنوان جغرافياي طبيعي استان البرز از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع عکس‌های مشهور جهان - 26 اسلاید

پاورپوینت با موضوع عکس‌های مشهور جهان - 26 اسلاید

پاورپوینت با موضوع عکس‌های مشهور جهان - 26 اسلاید

پاورپوینت با موضوع عکس‌های مشهور جهان

پاورپوینت با موضوع عکس‌های مشهور جهان

پاورپوینت با موضوع عکس‌های مشهور جهان

پاورپوینت با موضوع عکس‌های مشهور جهان

پاورپوینت با موضوع عکس‌های مشهور جهان

پاورپوینت با موضوع عکس‌های مشهور جهان

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

1827 فرانسه- اصطبل و کبوترخانه : این تصویر مبهم یکی از نخستین عکس‌های گرفته شده به وسیله آدمی است. مخترع فرانسوی به نام نيسه‌فور نيپس  Nicéphore Niépce و برادرش کلود از سال 1793 ، روی روش‌های مختلف عکسبرداری کار می‌کردند. آنها چون مواد حساس به نور مناسب نداشتند ، مجبور بودند زمان نوردهی را بسیار طولانی کنند. به عکس‌های اولیه آنها را هلیوگرام می‌گفتند و زمان نوردهی این عکس‌ها ، 8 ساعت بود. این عکس گرچه نخستین عکس گرفته شده نیست ولی قدیمی‌ترین عکس به جامانده از این مخترع فرانسوی است:
29 سپتامبر 1932 ، طبقه 69 آسمانخراش در حال ساخت GE Building در منهتن نيويورک - پس از ركود بيسابقه اوايل دهه 1930 در آمريكا كارگاههاي ساختماني تعطيل و كارگران بيكار شده در حال استراحت و مطالعه اخبار روز مي باشند.
1941 - پرتره آن فرانک : هولوکاست قربانیان زیادی گرفت ، ولی این کلمات «آن  فرانک» ، یک نوجوان 14 ساله يهودي، در قالب خاطرات روزانه‌اش بود که به این واقعه چهره و رنگ و لعاب ویژه‌ای داد. وی مدتها در آمستردام همراه خانواده‌اش ، در یک اتاقک زیرشیروانی پنهان شده بود ، ولی در سال 1944 ، محل اختفای آن و خانواده‌اش پیدا شد و همگی دستگیر شدند. آن و خواهرش تنها چند ماه قبل از آزادی اردوگاه اسرا ، به علت ابتلا به تیفوس فوت کردند. در این پرتره وی با چشمان درشتش به آینده‌ای خیره شده که هیچگاه برایش رخ ننمود:

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع عکس‌های مشهور جهان است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع عکس‌های مشهور جهان از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع پمپ‌هاي بادي آبکش - 29 اسلاید

پاورپوینت با موضوع پمپ‌هاي بادي آبکش - 29 اسلاید

پاورپوینت با موضوع پمپ‌هاي بادي آبکش - 29 اسلاید

پاورپوینت با موضوع پمپ‌هاي بادي آبکش

پاورپوینت با موضوع پمپ‌هاي بادي آبکش

پاورپوینت با موضوع پمپ‌هاي بادي آبکش

پاورپوینت با موضوع پمپ‌هاي بادي آبکش

پاورپوینت با موضوع پمپ‌هاي بادي آبکش

پاورپوینت با موضوع پمپ‌هاي بادي آبکش

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

فهرست مطالب
کاربردها
مکانیزم عملکرد
اجزای پمپ آب بادی
فرمول محاسبه
پمپ آب بادی چیست؟
مزایا
مزاياي پمپ‌هاي بادي آبکش
عدم نياز به هرگونه انرژي‌هاي الکتريکي يا فسيلي
استفاده از انرژي رايگان باد
عدم نياز به خدمه و سرکشي هاي روزانه
اقتصادي ترين روش جهت پمپاژ آب در کليه مناطق با حداقل سرعت وزش باد
سيستمي نيرومند جهت پمپاژ و ذخيره آب
تکنولوژي سالم بدون هر گونه آلودگي محيط زيست
دستگاهي کارآمد با طول عمر بيش از 20 سال
عدم امکان هر گونه سرقت
استفاده از انرژي رايگان باد
پمپ‌هاي بادي آبکش با حداقل سرعت وزش باد3 متر بر ثانيه يعني معادل با حرکت سرشاخه‌هاي درختان در جهت جريان وزش باد قرار‌گرفته و شروع به کار مي‌کند و با سرعت وزش باد 5/2 متر بر ثانيه ادامه کار مي‌دهد. قابل توجه است که افزايش سرعت وزش باد سبب افزايش دبي خروجي آب مي‌گردد. در سرعت‌هاي وزش باد بالاتر 15 متر بر ثانيه به منظور جلوگيري از خسارات احتمالي به سيستم، دستگاه بطور خودکار از جهت وزش باد خارج شده و در حالت Stand up قرار مي‌گيرد

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع پمپ‌هاي بادي آبکش است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع پمپ‌هاي بادي آبکش از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع ایدز - 40 اسلاید

پاورپوینت با موضوع ایدز - 40 اسلاید

پاورپوینت با موضوع ایدز - 40 اسلاید

پاورپوینت با موضوع ایدز

پاورپوینت با موضوع ایدز

پاورپوینت با موضوع ایدز

پاورپوینت با موضوع ایدز

پاورپوینت با موضوع ایدز

پاورپوینت با موضوع ایدز

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

وضعیت های هشداری وجود ایدز
پنومونی ناشی از پنوموسیستیس(PCP)
سل
کاندیدیاز مری و دهانی
کاشکسی
عفونت های فرصت طلب
سرطان(لنفوم بورکیت،سارکوم کاپوزی،لنفوم اولیه دستگاه عصبی مرکزی،سرطان گردن رحم)
اسهال
تب طولانی و تعریق شبانه
تورم غدد لنفاوی
تهوع واستفراغ
سندروم التهابی بازسازی ایمنی(IRIS)
جایگزینی پاسخ های ایمنی اختصاصی به عفونت های فرصت طلبی که به تازگی رخ داده
تغییر در عفونت درمان شده
طی ماه های اولیه پس از درمان ضدویروسی
علائم
تب
علائم تنفسی و شکمی
وخیم تر شدن تظاهرات بالینی یک عفونت فرصت طلب
درمان با کورتیزون
پرستار باید با علائم این سندروم آشنا باشد چون این سندروم با بیماری زایی زیادی همراه است و اغلب بیماران نیاز به بستری دارند.
انسفالوپاتی ناشی از HIV
کمپلکس دمانس ایدز:یک سندروم بالینی است که با کاهش پیشرونده ی عملکرد های شناختی،رفتاری و حرکتی است.
تظاهرات زودرس
نقایص حافظه
سردرد
اشکال در تمرکز
گیجی پیشرونده
بی توجهی
آتاکسی
تظاهرات دیررس
اختلالات شناختی کلی
تاخیر در پاسخ های شفاهی
فلج اسپاستیک پاها
هیپررفلکسی
روان پریشی
توهم
لرزش
تشنج

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع ایدز است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع ایدز از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع جستجوی آگاهانه - 80 اسلاید

پاورپوینت با موضوع جستجوی آگاهانه - 80 اسلاید

پاورپوینت با موضوع جستجوی آگاهانه - 80 اسلاید

پاورپوینت با موضوع جستجوی آگاهانه

پاورپوینت با موضوع جستجوی آگاهانه

پاورپوینت با موضوع جستجوی آگاهانه

پاورپوینت با موضوع جستجوی آگاهانه

پاورپوینت با موضوع جستجوی آگاهانه

پاورپوینت با موضوع جستجوی آگاهانه

http://shidoon.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

اگر بتوان استراتژيهاي قبلي را به نحوي تکميل کرد بطوري که فضاي جستجو بسيار کوچکتر از آنچه که هست، گردد در اين صورت مي توانيم بگوييم رفتار الگوريتم کورکورانه نيست
در جستجوي آگاهانه اطلاعاتي در رابطه با هزينه رسيدن به هدف در اختيار عامل قرار مي گيرد
تابعي را معرفي مي کنيم که توضيحاتي در مورد مطلوب بودن يا نبودن بسط گره ارائه مي دهد به نام :
1- جستجوي اول بهترين
اين استراتژي به اين صورت بيان مي‌شود که در يک درخت، گره ها توسط تابع ارزياب ارزيابي شده ، سپس گره‌ها مرتب مي‌شوند و در نتيجه گره‌اي که بهترين ارزيابي را داشته باشد، ابتدا بسط داده مي‌شود
هدف:
يافتن راه‌حل‌هاي کم‌هزينه است،
اين الگوريتم‌ها عموماً از تعدادي معيار تخمين براي هزينه راه‌حل‌ها استفاده مي‌‌کنند و سعي بر حداقل کردن آنها دارند.
: a از سمت يک به سمت صفر کاهش پيدا مي کند
در شروع توليد فضاي پاسخ مساوي يک است و سپس به تدريج کاهش پيدا مي کند
هنگام توليد گراف فاصله طي شده از مبداء محور رشد گراف است
ولي به تدريج فاصله مانده تا هدف تاثير بيشتري در توليد گراف خواهد داشت.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع جستجوی آگاهانه است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع جستجوی آگاهانه از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع ايدز - 33 اسلاید

پاورپوینت با موضوع ايدز - 33 اسلاید

پاورپوینت با موضوع ايدز - 33 اسلاید

پاورپوینت با موضوع ايدز

پاورپوینت با موضوع ايدز

پاورپوینت با موضوع ايدز

پاورپوینت با موضوع ايدز

پاورپوینت با موضوع ايدز

پاورپوینت با موضوع ايدز

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

فهرست
داده ها
جدول فراواني
نمودار مستطيلي
نمودار ميله اي
نمودار چمبر فراواني
نمودار دايره اي
نمودار تجمعي
نمودار ساق وبرگ
ميانه ومد
نمودار جعبه اي
ميانگين
واريانس
انحراف معيار
ضريب تغييرات
ايدز :
ايدز دراثرويروسي به نام HIV است. اين ويروس گروه خاصي از لنفوسيت هاي T راكه در دفاع نقش دارند مورد تهاجم قرار
ميدهد. درآنها تكثير ميشود و اين سلولها را ازبين مي برد درنتيجه به مرورقدرت دفاعي بدن كم ميشود. به ترتيبي كه افراد مبتلا به
ايدزتوانايي مقابله با خفيف ترين عفونت ها را ندارند .
وسرانجام دراثرمبتلابه بيماري هاي باكتريايي وويروسي و يا برخي از سرطان ها مي ميرند.
اززمان آلوده شدن بدن به ويروس ايدز تا بروز علايم بيماري ممكن است 6 ماه تا 10 سال يا بيشتر طول بكشد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع ايدز است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع ايدز از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع ایدز و اعتیاد - 44 اسلاید

پاورپوینت با موضوع ایدز و اعتیاد - 44 اسلاید

پاورپوینت با موضوع ایدز و اعتیاد - 44 اسلاید

پاورپوینت با موضوع ایدز و اعتیاد

پاورپوینت با موضوع ایدز و اعتیاد

پاورپوینت با موضوع ایدز و اعتیاد

پاورپوینت با موضوع ایدز و اعتیاد

پاورپوینت با موضوع ایدز و اعتیاد

پاورپوینت با موضوع ایدز و اعتیاد

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

در اين سال‌ها، بيماري جديدي در فقيرترين قاره   جهان به معضلي جدي تبديل شد. اين بيماري را
افريقايي‌ها در زبان بومي اسليم (SLIM) به‌ معني مرگ در نتيجة تحليل تدريجي بدن مي‌ناميدند،
به دنبال تحقيقات بيشتر مشخص شد كه اين بيماري همان ايدز است. در 1984، تلاش دانشمندان و
محققان براي كشف علت بيماري كشندة ايدز به نتيجه رسيد. گروهي تحقيقاتي به سرپرستي رابرت
گالو ادعا كرد كه عامل اين بيماري را شناسايي كرده‌ است. البته اين گفته به‌شدت با اعتراض محققان
فرانسوي كه ماه‌ها قبل ويروس HIV را شناسايي كرده بودند روبه‌رو شد.
براساس آخرين تحقيقات بر روي ويژگي‌هاي ژنتيكي ويروس HIV، اين ويروس از تركيب دو
ويروس مختلف در شامپانزه به‌وجود آمده است. ويروس HIV از ديدگاه علم ويروس‌شناسي به
گروهي از ويروس‌ها تعلق دارد كه در ميمون‌ها بيماري‌زا هستند. يافتة ژنتيكي مذكور اين نظريه را
كه ايدز طي يك قرن گذشته در جنگل‌هاي غرب افريقا ظهور كرده است، تأييد مي‌كند. به اعتقاد
دانشمندان، انسان براي اولين بار در نيمة اول قرن گذشته در نتيجة شكار و تغذية گوشت شامپانزه،
سنتي كه هنوز در افريقا ادامه دارد، به اين ويروس آلوده شده است. بسياري از دانشمندان بر اين
باورند كه انتقال ويروس بيش از يك بار اتفاق افتاده است، زيرا انواع متفاوتي از اين ويروس باعث
بروز بيماري ايدز در انسان میشود.
ویروس ایدز چیست؟

ايدز هفدهمين علت مرگ و مير ايالات متحده آمريكا را تشكيل ميدهد. در حالي كه كشورهاي
پيشرفته جهان در طي چند دهه اخير مشكل بيماريهاي واگيردار را تا حد زيادي حل كرده و
تمامي توان و امكانات خود را براي مبارزه با بيماريهاي غير واگير منجمله بيمارهاي قلبي و
عروقي و سرطانها متمركز كرده بودند ، ناگهان در سال 1981 ميلادي (1360 شمسي )
نوعي بيماري عفوني در دنيا پيدا شد كه به سرعت درهمه نقاط جهان گسترش پيدا كرد و اميد
به ريشه كني بيماريهاي واگيردار را حتي در كشورهاي پيشرفته تبديل به ياس نمود. اين
بيماري كه بصورت يك مشكل عمده بهداشتي خود را نشان داد ايدز نام دارد . ايدز در واقع
مجموعه اي از بيماريها ميباشد كه در آنها ضعف سيستم ايمني به ميزان زياد،نقش مهمي را
بازي ميكند. در اين بيماري دستگاه دفاعي بدن شديداًدچار اختلال مي شودو موجب نقص ايمني شديد ميگردد كه بسياري از عفونتهاي فرصت طلب،محيط مناسبي براي رشد خود
پيدانمايند.حضور اين عفونتهاي فرصت طلب وبعضي از بيماريها،از علايم اصلي ايدز
هستند.بيماري ايدز براثر ويروس اچ آي ويHIV ايجاد مي شود كه حروف اول كلماتHuman Immunodeficiency Virus به معني ويروس نقص ايمني انسان مي
باشد و مي تواند منجر به سندروم نقص ايمني اكتسابي (Acquired Immuno Deficiency) يا همان ايدز (AIDS) گردد. ويروس اچ آي وي از گروه رتروويروسها
ميباشد كه بعضي از سلولها در سيستم ايمني بدن حمله كرده وبا عث تخريب آنها مي شود


مرحله پنجم ايدز:ايدز به مرحله نهايي آلودگي ايدز گفته ميشود. در اين مرحله به
علت كاهش شديد قدرت دفاعي بدن، شخص، مستعد ابتلا به بسياري عفونتها و
سرطانها مي شود كه علائم بسيار متنوعي دارند و در نهايت بيمار را از پاي در مي
آورند.حدود 25درصد افراد پس از 5سال ،25درصد پس از 10سال و
حدود25درصد پس از 15سال از ورود ويروس به بدن دچار ايدز مي شوند . يعني
در مجموع حدود 75درصد افراد آلوده پس از 15سال به مرحله ايدز مي رسند.در
مورد اين مساله كه بالا خره 25درصد باقيمانده چه سرنوشتي دارند و چه زماني
وارد مرحله ايدزمي شوند بحث وجود دارد. ولي آنچه كه مسلم است فرد آلوده ،
حتي اگر ديرتر هموارد مرحله بيماري شود، همواره براي سايرين آلوده كننده باقي
مي ماند.ايدز بر روي تمامي دستگاهها و اندام هاي بدن مانند تنفس ،گوارش،
عضلاني، عصبي، پوست و مخاط، گوش و حلق و بيني اثر مي گذارد. پس از
رسيدن به مرحله نهاييايدز، متوسط طول عمر در بالغين حدود 5/2 .سال است و
بيماري نهايتاً به علت يكي از عفونتهاي فرصت طلب و يا سرطانها از پا در مي آيد

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع ایدز و اعتیاد است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع ایدز و اعتیاد از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت با موضوع گشتاور و اهرمها - 45 اسلاید

پاورپوینت با موضوع گشتاور و اهرمها - 45 اسلاید

پاورپوینت با موضوع گشتاور و اهرمها - 45 اسلاید

پاورپوینت با موضوع گشتاور و اهرمها

پاورپوینت با موضوع گشتاور و اهرمها

پاورپوینت با موضوع گشتاور و اهرمها

پاورپوینت با موضوع گشتاور و اهرمها

پاورپوینت با موضوع گشتاور و اهرمها

پاورپوینت با موضوع گشتاور و اهرمها

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

دامنه تمايل براي ايجاد چرخش با افزايش يا كاهش نيرو يا طول بازوي گشتاور مقدارش كم و زياد مي شود.
مقدار نيروي درگير كه هر چه بيشتر باشد چرخش بيشتر است.
هر چه بازوي گشتاور بيشتر شود نيروي لازم براي چرخش كمتر مي شود و تمايل چرخش جسم بيشتر مي شود.
پس گشتاور با اضافه كردن طول بازو قدرت اجراي كار بيشتري خواهد داشت.
هرچه بازوي گشتاور كوتاهتر باشد به نيروي بيشتري جهت چرخش نياز است و تمايل جسم براي چرخش كمتر مي شود.
پس گشتاور با كاهش طول بازو قدرت اجراي كار كمتري خواهد داشت.

در بدن انسان وزن هر قسمت در يك لحظه نمي تواند تغيير كند بنابراين گشتاور يك قسمت به نيروي گرانشي روي مركز ثقل مربوط مي شود كه فقط مي تواند با تغيير طول بازوي گشتاور در ارتباط با محور چرخش عوض شود.اين عمل با حركت دادن يك قسمت از بدن به وجود مي آيد به طوريكه امتداد نيروي وزن نزديكتر ويا دورتر از محور چرخش مي شود.
تمام دستگاههاي اهرمي داراي سه نقطه مشخص هستند . ترتيب قرارگيري يا موقعيت اين سه نقطه نسبت به يكديگر ، نوع اهرم را مشخص مي كند .
اين نقاط شامل :
محور ( مفاصل )
محل اعمال نيروي محرك (معمولا به سر متحرك يا انتهاي عضله وارد مي شود )
محل كاربرد نيروي مقاوم ( مركز ثقل اهرم يا استخوان و گاهي اوقات وزنه يا شئ خارجي اضافه شده به آن )

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع گشتاور و اهرمها است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع گشتاور و اهرمها از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع فرایند تحلیل سلسله مراتبی - 78 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فرایند تحلیل سلسله مراتبی - 78 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فرایند تحلیل سلسله مراتبی - 78 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فرایند تحلیل سلسله مراتبی

پاورپوینت با موضوع فرایند تحلیل سلسله مراتبی

پاورپوینت با موضوع فرایند تحلیل سلسله مراتبی

پاورپوینت با موضوع فرایند تحلیل سلسله مراتبی

پاورپوینت با موضوع فرایند تحلیل سلسله مراتبی

پاورپوینت با موضوع فرایند تحلیل سلسله مراتبی

http://norway.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

مثال
تصور کنید که از بین سه اتومبیل A,B,C یکی را انتخاب کنیم چهار معیار:راحتی ، قیمت ، مصرف سوخت، مدل مطرح می باشد .حل این مثال را طی قدمهای زیر تشریح می کنیم:
ساختن سلسله مراتبی
محاسبه وزن
سازگاری سیستم
ساختن سلسله مراتبی
سلسله مراتبی یک نمایش گرافیکی از مساله پیچیده واقعی می باشد که در راس آن هدف کلی مساله و در سطوح بعدی معیار ها و گزینه ها قرار دارند ، هر چند یک قاعده ثابت و قطعی برای رسم سلسله مراتبی وجود ندارد . سلسله مراتبی ممکن است به یکی از صورت های زیر باشد :

هدف _ معیارها _ زیر معیار ها _ گزینه ها
هدف _ معیارها _ عوامل _ زیر عوامل _ گزینه ها
►محاسبه نرخ ناسازگاری:
►ماتریس سازگار و خصوصیات آن
►ماتریس ناسازگار و خصوصیات آن
►الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک ماتریس
►الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک سلسله مراتبی

پاورپوینت با موضوع فرآيند تحليل سلسله مراتبي - 27 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فرآيند تحليل سلسله مراتبي - 27 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فرآيند تحليل سلسله مراتبي - 27 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فرآيند تحليل سلسله مراتبي

پاورپوینت با موضوع فرآيند تحليل سلسله مراتبي

پاورپوینت با موضوع فرآيند تحليل سلسله مراتبي

پاورپوینت با موضوع فرآيند تحليل سلسله مراتبي

پاورپوینت با موضوع فرآيند تحليل سلسله مراتبي

پاورپوینت با موضوع فرآيند تحليل سلسله مراتبي

http://norway.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

مزاياي فرآيند تحليل سلسله مراتبي
(Saaty 1990)
يگانگي (Unity)
پيچيدگي (Complexity)
همبستگي متقابل (Interdependency)
ساختار سلسله مراتبي (Hierarchy Structure)
اندازه گيري (Measurement)
سازگاري (Consistency)
تلفيق (Synthesis)
تعادل (Tradeoff)
قضاوت گروهي (Judgment & Consensus)
تكرار (Repetitionفرآيند تحليل سلسله مراتبي در يك نگاه
حل يك مثال طي قدمهاي:
ساختن سلسله مراتبي
محاسبه وزن
سازگاري سيستم

مثال: با توجه به چهار معيارقيمت، مصرف سوخت، راحتي و مدل از بين سه اتومبيل A و B و C مي خواهيم يكي را انتخاب كنيم؟؟؟
محاسبه وزن
وزن نسبي: عناصر هر سطح نسبت به عنصرمربوطه خود در سطح بالاتر به صورت زوجي مقايسه شده و وزن آنها محاسبه مي گردد.
وزن مطلق: وزن نهايي هر گزينه با تلفيق وزنهاي نسبي

در مقايسه عنصر i با عنصر j اهميت i بر j يكي از حالات زير است:

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع فرآيند تحليل سلسله مراتبي است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع فرآيند تحليل سلسله مراتبي از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع نرم افزار تغذیه دانشجویی - 12 اسلاید

پاورپوینت با موضوع نرم افزار تغذیه دانشجویی - 12 اسلاید

پاورپوینت با موضوع نرم افزار تغذیه دانشجویی - 12 اسلاید

پاورپوینت با موضوع نرم افزار تغذیه دانشجویی

پاورپوینت با موضوع نرم افزار تغذیه دانشجویی

پاورپوینت با موضوع نرم افزار تغذیه دانشجویی

پاورپوینت با موضوع نرم افزار تغذیه دانشجویی

پاورپوینت با موضوع نرم افزار تغذیه دانشجویی

پاورپوینت با موضوع نرم افزار تغذیه دانشجویی

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

—صفحه رزرو

پاورپوینت با موضوع هوش مصنوعي دو زبانه - 22 اسلاید

پاورپوینت با موضوع هوش مصنوعي دو زبانه - 22 اسلاید

پاورپوینت با موضوع هوش مصنوعي دو زبانه - 22 اسلاید

پاورپوینت با موضوع هوش مصنوعي دو زبانه

پاورپوینت با موضوع هوش مصنوعي دو زبانه

پاورپوینت با موضوع هوش مصنوعي دو زبانه

پاورپوینت با موضوع هوش مصنوعي دو زبانه

پاورپوینت با موضوع هوش مصنوعي دو زبانه

پاورپوینت با موضوع هوش مصنوعي دو زبانه

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

براي اين منظور کامپيوتر بايد قابليت‌هاي زير را داشته باشد: (معيارهايي جهت ساخت انسان مصنوعي )
ماشيني که بتواند با زبان طبيعي با محيط ارتباط برقرار کند.
منجر به: پردازش زبان طبيعي = محاوره
ماشيني که بتواند اطلاعات توليد شده قبلي و در حين آموزش را ذخيره نمايد.
منجر به: بازنمايي دانش= ذخيره اطلاعات
ماشيني که از اطلاعات ذخيره شده جهت پاسخ بهينه به پرسشها استفاده کند و نتايج بهتر را ارائه دهد. منجر به: استدلال خودکار= استدلال و استخراج
ماشيني که با شرايط جديد سازگار شود و الگو را کشف و برون يابي نمايد.
منجر به: يادگيري ماشيني= کشف الگو و برون ريزي
تعريف هوش مصنوعي
مطالعه براي ساخت کامپيوترها براي انجام کارهايي است که فعلاً انسان آنها را بهتر انجام ميدهد
1- انسان گونه عمل کردن: رهيافت آزمون تورينگ
به جاي ارائه ليست طولاني و بحث انگيز جهت مشخص کردن ميزان هوش،
آلن تورينگ در سال 1950 تستي مطرح نمود، که تعريف علمی قابل قبولي را از هوش ارائه مي کند
هنر، ساخت ماشين هايي که کارهايي را انجام مي دهند که آن کارها توسط انسان با فکر انجام ميشود.
هوش مصنوعي
هنوز تعريف دقيقي از طرف دانشمندان اين علم براي هوش مصنوعي ارائه نشده است زيرا که مقوله مادر و اساسي تر از آن يعني خود هوش هم هنوز بطور همه جانبه و فراگير تن به تعريف نداده است. اما
- هوش به عنوان توانايي کسب و فهميدن و بکارگيري دانش و
هوش مجموعه اي دانشهايي است که ما بر اثر تجربه و مطالعات بصورت آگاهانه يا غيرآگاهانه کسب مي شود
دانش مجموعه اي از حقايق و اصولي دنيا که توسط انسان جمع گردد.
که در رابطه مستقيم با هوش است

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع هوش مصنوعي دو زبانه است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع هوش مصنوعي دو زبانه از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع برنامه نویسی پیشرفته - 25 اسلاید

پاورپوینت با موضوع برنامه نویسی پیشرفته - 25 اسلاید

پاورپوینت با موضوع برنامه نویسی پیشرفته - 25 اسلاید

پاورپوینت با موضوع برنامه نویسی پیشرفته

پاورپوینت با موضوع برنامه نویسی پیشرفته

پاورپوینت با موضوع برنامه نویسی پیشرفته

پاورپوینت با موضوع برنامه نویسی پیشرفته

پاورپوینت با موضوع برنامه نویسی پیشرفته

پاورپوینت با موضوع برنامه نویسی پیشرفته

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

هر دستور اجرایی به یک سمی کالن ختم می شود.
هربلوک از برنامه با اکولاد باز شروع وبا اکولاد بسته پایان می یابد.
زبان C++بین حروف بزرگ و کوچک تفاوت است وهمچنین کلمات کلیدی با حروف کوچک نوشته می شوند.
عملگرهای بیتی انتقال
عملگر بیتی انتقال به چپ >>
عملگر بیتی انتقال به راست <<
عملگر بیتی انتقال به چپ
این عملگر باعث انتقال بیتهای عملوند متغییر سمت چپ به اندازه تعداد بیت های تعیین شده بوسیله مقدار طرف راست عملگر به سمت چپ می شود.
دراینصورت بیتهای سمت چپ از دست رفته وبیت های خالی سمت راست با صفر پر می شوند.
قالب بندی نوع داده
نوع داده يك متغيير را ميتوان به طور موقت تغييرداد شكل كلي اين عمل به صورت زيرخواهد بود
تبدیل نوع داده درعبارتها
قاعده موسوم به ترفیع نوع بدین صورت می باشد که خروجی نهایی هرعبارت ازنوع بزرگترین نوع داده موجود دران عبارت می باشد.
ترفیع نوع فقط درطی ارزیابی ان عبارت موثرمی باشد یعنی متغییر ازنظر فیزیکی بزرگتر نخواهد شد.دراصل کامپایلر کپی موقتی از مقدار ان متغییر تهیه خواهد نمود.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع برنامه نویسی پیشرفته  است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع برنامه نویسی پیشرفته  از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع اهرم‌ها - 13 اسلاید

پاورپوینت با موضوع اهرم‌ها - 13 اسلاید

پاورپوینت با موضوع اهرم‌ها - 13 اسلاید

پاورپوینت با موضوع اهرم‌ها

پاورپوینت با موضوع اهرم‌ها

پاورپوینت با موضوع اهرم‌ها

پاورپوینت با موضوع اهرم‌ها

پاورپوینت با موضوع اهرم‌ها

پاورپوینت با موضوع اهرم‌ها

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

مثالی ساده‌ای برای اهرم‌ها الاکلنگ است. اهرم‌های دیگر عبارت‌اند از: جارو، فندق شکن، انبردست، فرقون، و...

اهرم اولین بار توسط دانشمند یونانی، اَرَشْمیدُس در سال ۲۶۰ قبل از میلاد توصیف شده است. او گفته است: «به من جایی برای ایستادن بدهید، من زمین را جابه‌جا خواهم کرد.»

اهرم از سه بخش بازوی محرک، بازوی مقاوم و تکیه‌گاه تشکیل شده است.نیروی محرک بر بازوی محرک وارد می‌شود و نیروی مقاوم که معمولاً وزنه است، بر بازوی مقاوم وارد می‌شود. اهرم‌ها بسته به محل تکیه‌گاه به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند.

متن بالا تنها یک اسلاید از پاورپوینت با موضوع اهرم‌ها است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع اهرم‌ها از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت با موضوع سیستم های نظیر به نظیر - 8 اسلاید

پاورپوینت با موضوع سیستم های نظیر به نظیر - 8 اسلاید

پاورپوینت با موضوع سیستم های نظیر به نظیر - 8 اسلاید

پاورپوینت با موضوع سیستم های نظیر به نظیر

پاورپوینت با موضوع سیستم های نظیر به نظیر

پاورپوینت با موضوع سیستم های نظیر به نظیر

پاورپوینت با موضوع سیستم های نظیر به نظیر

پاورپوینت با موضوع سیستم های نظیر به نظیر

پاورپوینت با موضوع سیستم های نظیر به نظیر

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

سیستم های نظیر به نظیر
1-یکی از معروف ترین سیستم های بر اساس معماری های نامتمرکز
2- از روش توزیع افقی معماری های نامتمرکز استفاده می کنند
روش توزیع افقی معماری: نامتمرکز:یک کلاینت یا سرور به بخش هایی بشکنیم که از نظر منطفی معادلند و گره های مختلف از نظر نوع و عملکرد یکسان هستند

3-نتیجه:فرایندها همیکسان و عملکرد یکسانی دارند و وظایفی که قراره انجام بشه توسط هر پردازنده مشخص می گردد
انواع سیستم های نظیر به نظیر
1- سیستم های نظیر به نظیر ساخت یافته
اگر ما برای ساخت شبکه هم پوشانی از روال و الگوریتم های قطعی استفاده کنیم سیستم نظیر به نظیر ما ساخت یافته خواهد بود
2- سیستم های نظیر به نظیر ساخت نیافته
اگر ما برای ساخت شبکه هم پوشانی از روال و الگوریتم های تصادفی استفاده کنیم سیستم نظیر به نظیر ما غیر ساخت یافته خواهد بود
نکته در رابطه با انواع سیستم های نظیر به نظیر
1-DHT: عملی که برای سازماندهی فرایند ها تو سیستم های ساخت یافته ی نظیر به نظیر

2-برای ارتباط دادن گره ها در سیستم های نامتمرکز هر گره لیست همسایه های خود را نگه می دارد

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع سیستم های نظیر به نظیر است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع سیستم های نظیر به نظیر از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع خلاقیت و نوآوری در زندگی کاری - 12 اسلاید

پاورپوینت با موضوع خلاقیت و نوآوری در زندگی کاری - 12 اسلاید

پاورپوینت با موضوع خلاقیت و نوآوری در زندگی کاری - 12 اسلاید

پاورپوینت با موضوع خلاقیت و نوآوری در زندگی کاری

پاورپوینت با موضوع خلاقیت و نوآوری در زندگی کاری

پاورپوینت با موضوع خلاقیت و نوآوری در زندگی کاری

پاورپوینت با موضوع خلاقیت و نوآوری در زندگی کاری

پاورپوینت با موضوع خلاقیت و نوآوری در زندگی کاری

پاورپوینت با موضوع خلاقیت و نوآوری در زندگی کاری

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

پژوهشهای صورت گرفته در زمینه خلاقیت :

دقت در مجموعه دست آوردهای بشری در حوزه های هنری ، ادبیات ، فلسفه و غیره... بیانگر واقعیت است که آنها محصول خلاقیت و نوآوری اندیشمندانی بوده اند .
پژوهشگران سعی براین داشته اند که ویژگیها،مهارتها،وشخصیت های افراد خلاق و همچنین تشویق وتقویت خلاقیت و نوآوری را مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار دهند.
زندگینامه
دیوید کلارنس مک کله لند در نیویورک دیده به جهان گشود، در ۱۹۳۸ وارد دانشگاه وسلیان (Wesleyan) شد .تحقیقات وی در زمینه ضریب هوشی و شخصیت در مجله روانشناسان آمریکا به چاپ رسید و بیشتر روی روابط و انگیزش متمرکز گردید.
نخستین نظریه مک کله لند درباره ریشه ها و عوامل روانی افراد خلاق و نوآور ارائه شد.
نظریه سه عاملی: نیاز به موفقیت ، نیاز به قدرت ، نیاز به ارتباطات
در اواسط دهه 1980 : توماس بگلی و دیوید بوید (نظریه پردازان در مورد کارآفرینی) به 5 بعد از ویژگیهای محیطی افراد خلاق اشاره کردند:
نیاز به کسب موفقیت
کانون کنترل داخلی
تحمل ریسک
رویارویی با ابهام
رفتار از نوع َA

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع خلاقیت و نوآوری در زندگی کاری است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع خلاقیت و نوآوری در زندگی کاری از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع اندرو ژن ها - 54 اسلاید

پاورپوینت با موضوع اندرو ژن ها - 54 اسلاید

پاورپوینت با موضوع اندرو ژن ها - 54 اسلاید

پاورپوینت با موضوع اندرو ژن ها

پاورپوینت با موضوع اندرو ژن ها

پاورپوینت با موضوع اندرو ژن ها

پاورپوینت با موضوع اندرو ژن ها

پاورپوینت با موضوع اندرو ژن ها

پاورپوینت با موضوع اندرو ژن ها

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

عوارض پوستی گلوگوکورتیکوئیدها
تجویز سه هفته بتامتازون والرات به صورت پانسمان بسته موجب 15% کاهش در ضخامت پوست می شود.
علت :
افزایش باز جذب موکوپلی ساکارید ماده زمینه
کاهش سنتز کلاژن بعد از سه روز ایجاد می شود و تا دو هفته بعد از قطع دارو ادامه دارد
مصرف طولانی = شکننده شدن پوست – پورپورا – استریا
مصرف طولانی مدت داروهای قوی = عوارض غیرقابل برگشت
رسماً به عنوان استروئیدهای آنابولیک – آندروژنیک شناخته می شوند
در صورت تجویز همراه تغذیه مناسب، موجب افزایش وزن می شوند
موجب افزایش LDL و کاهش HDL می شوند
آکنه، افزایش فشارخون از عوارض آنها است
اثرات روانی (hypomania , aggressiveness)
هيپوگليسمي
1) مهار ترشح انسولین (بالای 70mg/dl)
2) ترشح هورمونهای مخالف کننده
آدرنالین – گلوکاگون – سوماتروپین – کورتیزول
3) فعال شده سیستم اتونوم : تعریق – احساس گرسنگی – گیجی – تپش قلب – لرزش – اضطراب
4) در هیپوگلیسمی شدید تر به ترتیب شدت = عدم تمرکز- آشفتگی ذهن – ضعف – خواب آلودگی – تاری دید – عدم هوشیاری

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع اندرو ژن ها است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع اندرو ژن ها از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوه آدیداس - 32 اسلاید

پاورپوینت با موضوه آدیداس - 32 اسلاید

پاورپوینت با موضوه آدیداس - 32 اسلاید

پاورپوینت با موضوه آدیداس

پاورپوینت با موضوه آدیداس

پاورپوینت با موضوه آدیداس

پاورپوینت با موضوه آدیداس

پاورپوینت با موضوه آدیداس

پاورپوینت با موضوه آدیداس

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

تاسیس
تولید کفش توسط آدولف و رودولف داسلر در سال 1920

تاسیس کارخانه کفش سازی داسلر در سال 1924 در هرتسوگن آوارخ

اسپانسری جسی اونز برای شرکت داسلر در المپیک 1936

تقاضا 200000 جفت کفش

آغار جنگ جهانی در سال 1940

ایجاد اختلاف میان دو برادر
مواجه با بحران در سال 1987

خرید آدیداس توسط شرکت تاپی

ورشکستگی تاپی در سال 1994 و عرضه عمومی

خرید آدیداس توسط گروه خیریه کمک به کودکان ( مالک گروه جوانان فیفا ) در سال 1997

ادغام با گروه لوازم اسکی سالامون در سال 1997

خرید شرکت تولید لوازم گلف تیلورمید و ماکسی فلیدر سال 1998

تولید لوازم ورزش زنانه 2004

خرید ریباک در سال 2005


بیانیه شرکت آدیداس :
آدیداس در تلاش است تا رهبر جهانی در صنعت کالاهای ورزشی باشد. این امر براساس برند ورزشی مبتنی بر شور و شوق برای ورزش و سبک زندگی ورزشی است.

ما مشتری گرا هستیم.این بدان معنی است که ما دائما کیفیت، ظاهر، احساس و درک محصولات و ساختار شرکتمان را بهبود می بخشیم تا با انتظارات مشتریان منطبق و حتی از آن فراتر رویم و بیشترین ارزش را برای آنها بیافرینیم.

ما رهبر خلاقیت و طراحی هستیم.که درصددیم به ورزشکاران در تمام سطوح مهارتی کمک کنیم تا به حداکثر توانایی خود دست یابند که بوسیله هریک از محصولاتی که به بازار می آوریم صورت می گیرد.

ما سازمانی جهانی هستیم که مسئول اجتماعی و محیطی است.پاداشهای خلاقانه و مالی به کارکنان و ذینفعان می دهیم.

ما متعهدیم که پیوسته برندها و محصولاتمان را قوت بخشیم تا موقعیت رقابتیمان را بهبود بخشیم.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوه آدیداس است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوه آدیداس از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع لینگو - 78 اسلاید

پاورپوینت با موضوع لینگو - 78 اسلاید

پاورپوینت با موضوع لینگو - 78 اسلاید

پاورپوینت با موضوع لینگو

پاورپوینت با موضوع لینگو

پاورپوینت با موضوع لینگو

پاورپوینت با موضوع لینگو

پاورپوینت با موضوع لینگو

پاورپوینت با موضوع لینگو

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

مقدمه ای بر لینگو
بسته های نرم افزاری لیندو و لینگو توسط شرکت لیندو سیستمز(1) برای حل مسائل بهینه سازی در دانشگاه، صنعت و تجارت، طراحی گردیده است. دو محصول فوق همراه با کتاب تحقیق در عملیات : کاربرد ها و الگوریتم ها (1994)(2) و کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی ریاضی : کاربرد ها و الگوریتم ها (1995)(3) که توسط پروفسور واین ال. وینستون(4) نگاشته شده است، تشریح گردیده اند.
مسائل بهینه سازی اغلب به خطی و غیر خطی تقسیم می شوند، که این تقسیم بندی با توجه به رابطه متغیرهاست؛ بدین معنی که اگر رابطه همه متغیرها با هم خطی باشد، مسئله را خطی و در غیر اینصورت غیر خطی می گویند.

لینگو زبانی جامع و فراگیر جهت تسهیل تمام مدل های بهینه سازی از مسائل تحقیق در عملیات گرفته تا اقتصاد مهندسی، شبیه سازی، کنترل کیفیت، کنترل پروژه و کنترل موجودی می باشد.
اصول اولیه مدل نویسی در لینگو
در لینگو هر عبارت با یک “ ; ” پایان می یابد؛
هرگاه بخواهیم یک عبارت توضیحی به متن برنامه بیافزاییم کافیست در ابتدای عبارت از علامت تعجب ( ! ) استفاده کنیم. این توضیحات نیز به “ ; ” ختم می شوند؛
کلیه عبارات متنی که مابین ( ! ) و “ ; ” نوشته می شوند از سوی لینگو نادیده گرفته می شوند؛
لینگو به بزرگ یا کوچک بودن حروف حساس نیست؛

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع لینگو است

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع لینگو از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع فصل 4 علوم هشتم دستگاه عصبی در یک نگاه - 12 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 4 علوم هشتم دستگاه عصبی در یک نگاه - 12 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 4 علوم هشتم دستگاه عصبی در یک نگاه - 12 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 4 علوم هشتم دستگاه عصبی در یک نگاه - 12 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 4 علوم هشتم دستگاه عصبی در یک نگاه - 12 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 4 علوم هشتم دستگاه عصبی در یک نگاه - 12 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 4 علوم هشتم دستگاه عصبی در یک نگاه - 12 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 4 علوم هشتم دستگاه عصبی در یک نگاه - 12 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 4 علوم هشتم دستگاه عصبی در یک نگاه - 12 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

نورون : سلول اصلی است که کار انتقال پیام عصبی را بر عهده دارد

ماهیت : در طول نورون الکتریکی و در فضای سیناپس شیمیایی

نورگلیا : تغذیه و کمک و محافظت از میلین و تولید غلاف میلین

جهت : یک طرفه از رندریت به آکسون

سرعت : سرعت بالا به دلیل غلاف میلین از جنس چربی و گره رانویه

تار عصبی : به دنریت یا آکسون بلند گفته می شود

عصب : مجموعه ای از تارها در کنار هم توسط غلافی احاطه شده و عصب را تشکیل می دهد

- عصب حسی

- عصب حرکتی

 

متن بالا تنها دو اسلاید از پاورپوینت با موضوع فصل 4 علوم هشتم دستگاه عصبی در یک نگاه - 12 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع فصل 4 علوم هشتم دستگاه عصبی در یک نگاه - 12 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپونیت با موضوع فصل 3 علوم هشتم اتم - 22 اسلاید

پاورپونیت با موضوع فصل 3 علوم هشتم اتم - 22 اسلاید

پاورپونیت با موضوع فصل 3 علوم هشتم اتم - 22 اسلاید

پاورپونیت با موضوع فصل 3 علوم هشتم اتم - 22 اسلاید

پاورپونیت با موضوع فصل 3 علوم هشتم اتم - 22 اسلاید

پاورپونیت با موضوع فصل 3 علوم هشتم اتم - 22 اسلاید

پاورپونیت با موضوع فصل 3 علوم هشتم اتم - 22 اسلاید

پاورپونیت با موضوع فصل 3 علوم هشتم اتم - 22 اسلاید

پاورپونیت با موضوع فصل 3 علوم هشتم اتم - 22 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

نكات مربوط به ذرات اتمي

١- جرم الكترون بسيار كمتر از جرم پروتون و نوترون است.

٢- نوترون كمي از پروتون سنگين تر است.

٣- نسبت جرم الكترون به پروتون (      ) 

٤- نسبت جرم الكترون به نوترون (     ) 

با توجه به موارد فوق : جرم نوترون و پروتون تقريبا برابر است و مي توان از جرم الكترون در اتم صرفنظر كرد.

n> p> e

5- تعداد الكترون با پروتون مساوي است.

٦- تعداد نوترون با پروتون مساوي و يا از آن بيشتر است ، ( تعداد نوترون از پروتون كمتر نيست)

٧- عدد اتمي: تعداد پروتون هاي درون هسته اتم كه با نماد ( Z) نشان داده مي شود.

٨- عدد جرمي : مجموع تعداد پروتون و نوترون هاي يك اتم كه با نماد (A)  نشان داده مي شود.

مثلا: وقتي مي گوييم عدد اتمي آلومينيوم ١٣ و عدد جرمي آن ٢٧ است به صورت.      نشان داده مي شود و به اين معني است كه:

١٣ پروتون ، ١٣ الكترون ، ١٤ نوترون دارد.

نظريه هاي مختلف اتمي:

üدموكريت: ماده از ذرات كوچك و تجزيه ناپذيري به نام اتم تشكيل شده اندو چون رفتار اتم ها متفاوت است ، شكل آنها نيز متفاوت است مثلا ممكن است ، مربع، مثلث و يا دايره و… باشند.

پاورپوینت با موضوع فصل 2 علوم هشتم انواع تغییرات - 15 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 2 علوم هشتم انواع تغییرات - 15 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 2 علوم هشتم انواع تغییرات - 15 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 2 علوم هشتم انواع تغییرات - 15 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 2 علوم هشتم انواع تغییرات - 15 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 2 علوم هشتم انواع تغییرات - 15 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 2 علوم هشتم انواع تغییرات - 15 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 2 علوم هشتم انواع تغییرات - 15 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 2 علوم هشتم انواع تغییرات - 15 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

انواع تغييرات

1- تغییرات فيزيكي : تغييري كه طي آن حالت فيزيكي ماده تغيير مي كندو ماهیت ماده عوض نمی شود .مانند پاره کردن کاغذ.برخی تغییرات فیزیکی مهم:

1- تبخیر: تبدیل شدن مایع به گاز در اثر گرما 

2- میعان : تبدیل شدن گاز به مایع در اثر سرما 

3- ذوب: تبدیل شدن جامد به مایع در اثر گرما 

4- انجماد: تبدیل شدن مایع  به جامد در اثر سرما

5- تصعید : تبدیل شدن جامد به گاز مانند نفتالین و بوگیر دستشویی

6- چگالش: تبدیل شدن گاز به جامد مثل برفک یخچا ل

شواهد تغييرات شيميايي

١- تغيير رنگ : زرد شدن برگ درختان

٢- توليدگرما: سوختن چوب

٣- آزاد شدن گاز: توليد گاز كربن دي اكسيد در اثرقرار ا ن تخم مرغ در سركه

٤- توليد رسوب: قراردادن ميخ در مس يولفات كه ذرات مس به ميخ مي چسبد و به رنگ نارنجي در مي آيد.

انرژي و تغييرات شيميايي

اگر تغيير شيميايي در شرايط مناسب انجام شود، مي تواند كار انجام دهد.

تغيير شيميايي گرماده: تغييري كه انرژي آزاد مي كند مثل سوختن چوب 

تغيير شيميايي گرماگير: تغييري كه نياز به انرژي دارد مثل پختن نان

تغييرشيميايي مفيد: پوسيده شدن جسد جانوران و گياهان، تبديل شير به ماست و پنير و سوزاندن

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع فصل 2 علوم هشتم انواع تغییرات - 15 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع فصل 2 علوم هشتم انواع تغییرات - 15 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت با موضوع فصل 2 علوم هشتم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی - 17 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 2 علوم هشتم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی - 17 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 2 علوم هشتم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی - 17 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 2 علوم هشتم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی - 17 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 2 علوم هشتم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی - 17 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 2 علوم هشتم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی - 17 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 2 علوم هشتم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی - 17 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 2 علوم هشتم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی - 17 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 2 علوم هشتم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی - 17 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

آتش سوزی کنترل شده (مفید) : جلوگیری از آتش سوزی های بزرگ و غیر قابل کنترل

پیر شدن(مضر)

فاسد شدن میوه ها(مضر)

نکته : فاسد شدن میوه در طبیعت بسیار مفید است که اگر این اتفاق نمی افتاد ما نمی توانستیم کشاورزی کنیم

زنگ زدن آهن(مضر)

پوسیدن کاغذ(مضر)

تغییر انرژی در تغییرات شیمیایی

درهر تغییر شیمیایی انرژی مواد تغییر می کند زیرا مواد دچار تغییر شیمیایی شده اند و به ماده ی دیگری تبدیل شده اند

از آنجایی که انرژی مواد با یکدیگر فرق می کند این اختلاف به صورت گرما و نور .... مصرف یا آزاد می شود.

 

نتیجه گیری آزمایش: خاک سبب می شود سوختن قند سریع تر انجام شود زیرا در خاک باعچه ماده ای به عنوان (کاتالیزگر) وجود دارد که (سرعت واکنش) را زیاد می کند

کاتالیزگر : ماده ای که ضمن انجام واکنش مصرف نمی شود و دست نخورده باقی می ماند اما سرعت واکنش را زیاد می کند مانند : طلا، پلاتین، و وانادیم نپتا اکسیدو...

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع فصل 2 علوم هشتم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی - 17 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع فصل 2 علوم هشتم تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی - 17 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


پاورپوینت با موضوع فصل 1 علوم هشتم مواد - 16 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 1 علوم هشتم مواد - 16 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 1 علوم هشتم مواد - 16 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 1 علوم هشتم مواد - 16 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 1 علوم هشتم مواد - 16 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 1 علوم هشتم مواد - 16 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 1 علوم هشتم مواد - 16 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 1 علوم هشتم مواد - 16 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 1 علوم هشتم مواد - 16 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

حالات مختلف ماده :

1- جامد(s): فاصله ذرات بین ذرات کم و شکل و حجم معینی دارد .

2- مایع(J)  : فاصله ذرات بین ذرات بیشتر از جامد  و شکلمعین ندارد ولی  حجم معینی دارد . 

3- گاز (g) : فاصله ذرات بین ذرات خیلی زیاد و شکل و حجم معینی ندارد .

یکی از ویژگی های مخلوط آن است که اجزای تشکیل دهنده آن خواص اولیه خود را حفظ

می کنند. به عبارت دیگر خواص مواد قبل از آمیخته شدن با یکدیگر و بعد از آن تغییر نمی کند

برای نمونه آب نمک مخلوطی از دو ماده آب و نمک است. هنگامی که این مخلوط را می چشیم، مزه آن شور است. خاصیت شوری مربوط به نمک است؛ یعنی نمک خاصیت شوری خود را در مخلوط نیزحفظ کرده است. از طرف دیگر اگر مقداری آب نمک را روی زمین بریزیم، جاری می شود. جاری شدن از ویژگی های آب است. مخلوط ها نقش مهمی در زندگی ما دارند. بسیاری از نوشیدنی ها ومواد خوراکی مخلوط اند.  نمونه آب نمک مخلوطی از دو ماده آب و نمک است.

راههای تشخیص حلال و حل شونده :

1- جزیی که تغییر حالت فیریکی ندارد حلال است .

2- در محلول هایی که حلال وحل شونده حالت فیزیکی یکسانی دارند هر جزیی که بیشتراست ، حلال می باد مثلا :

درمخلوط 100 گرم آب و 50 گرم الکل، آب حلال و الکل حل شونده است .

3- اگر مقدار هر دو یکسان باشد ماده معروف تر حلال است مثلا در 100 گرم آب و 100 گرم استون ، اب حلال و استون حل شونده است .

 

مهمترین حلال آب و بعد از آن اتانول است .

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع فصل 1 علوم هشتم مواد - 16 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع فصل 1 علوم هشتم مواد - 16 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت با موضوع فصل 1 علوم هشتم مخلوط و جداسازی مواد - 21 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 1 علوم هشتم مخلوط و جداسازی مواد - 21 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 1 علوم هشتم مخلوط و جداسازی مواد - 21 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 1 علوم هشتم مخلوط و جداسازی مواد - 21 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 1 علوم هشتم مخلوط و جداسازی مواد - 21 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 1 علوم هشتم مخلوط و جداسازی مواد - 21 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 1 علوم هشتم مخلوط و جداسازی مواد - 21 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 1 علوم هشتم مخلوط و جداسازی مواد - 21 اسلاید

پاورپوینت با موضوع فصل 1 علوم هشتم مخلوط و جداسازی مواد - 21 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

عوامل موثر در غلظت محلول:

1- میزان حل شونده: مقدار ماده حل شونده در غلظت محلول نسبت مستقیم دارد

2- میزان حلال: مقدار حلال در غلظت محلول نسبت وارون دارد.

حل کردن سولفات مس پنج آبه (کات کبود                         در آب)

هر چه مقدار ماده رنگی حل شونده کم تر باشد محلول به دست آمده کم رنگ تر است.

حالت فیزیکی محلول ها می تواند متفاوت باشد.

بررسی دقیق نمودار انحلال پذیری نمک های مختلف:

میزان انحلال پذیری بیش تر نمک ها در آب با افزایش دما نسبت مستقیم دارد و زیاد می شود

انحلال پذیری نمک خوراکی             در آب با افزایش دما تغییر محسوس نمی کند (محور آن تقریبا افقی است)

احلال پذیری نمک پتاسیم نیترات             بیش ترین وابستگی به دما را نسبت به سایر نمک ها دارد

مخلوط در زندگی:

قهوه: به عنوان نوشیدنی و برطرف کننده ی خستگی

روغن زیتون : به عنوان روغن مایع پرکاربردی که در رگ ها رسوب نمی کند

شامپو: به عنوان شوینده و از بین بردن چربی پوست سر و مو

صابون: چربی و چرک لباس و بدن را در خود حل می کند

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع فصل 1 علوم هشتم مخلوط و جداسازی مواد - 21 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع فصل 1 علوم هشتم مخلوط و جداسازی مواد - 21 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع درس 1 فارسی هشتم ستایش - 15 سلاید

پاورپوینت با موضوع درس 1 فارسی هشتم ستایش - 15 سلاید

پاورپوینت با موضوع درس 1 فارسی هشتم ستایش - 15 سلاید

پاورپوینت با موضوع درس 1 فارسی هشتم ستایش  - 15 سلاید

پاورپوینت با موضوع درس 1 فارسی هشتم ستایش  - 15 سلاید

پاورپوینت با موضوع درس 1 فارسی هشتم ستایش  - 15 سلاید

پاورپوینت با موضوع درس 1 فارسی هشتم ستایش  - 15 سلاید

پاورپوینت با موضوع درس 1 فارسی هشتم ستایش  - 15 سلاید

پاورپوینت با موضوع درس 1 فارسی هشتم ستایش  - 15 سلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

به نام خدایی که جان آفرید                   سخن گفتن اندر زبان آفرید

آرایه : تلمیح به آیه های « خلق الانسان ، علّمه البیان »

نکته ی دستوری : این بیت از سه جمله تشکیل شده است که در جمله ی اول فعل حذف می باشد / سخن گفتن        مفعول

نکته تاریخی : کاربرد اندر به جای در 

 

خداوند بخشنده ی دستگیر                          کریم خطا بخش پوزش پذیر

 آرایه : دستگیر = کنایه از یاری کننده / تکرار ، مصوّت ( صدای ) «   ِ» = واج آرایی / تکرار حرف «ش» = واج آرایی

نکته ی دستوری : بیت از دو جمله تشکیل شده است

 

پرستار امرش همه چیز و کس           بنی آدم و مرغ و مور و مگس

آرایه : مرغ ، مور ، مگس = مراعات نظیر / بنی آدم و مرغ و مور و مگس = مجازا همه موجودات

نکته ی دستوری : همه = صفت مبهم / چیز و کس = اسم ( هسته ) / همه چیز و کس ، نهاد است و پرستارش امرش ، مسند می باشد . فعل ( هستند ) هم در مصرع اول ، حذف شده است .

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع درس 1 فارسی هشتم ستایش  - 15 سلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع درس 1 فارسی هشتم ستایش  - 15 سلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت با موضوع درس 1 فارسی هشتم - 10 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 1 فارسی هشتم - 10 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 1 فارسی هشتم - 10 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 1 فارسی هشتم - 10 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 1 فارسی هشتم - 10 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 1 فارسی هشتم - 10 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 1 فارسی هشتم - 10 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 1 فارسی هشتم - 10 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 1 فارسی هشتم - 10 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

لغات و اصطلاحات :

متّفق :  هم فکر ، هم رأی ، هم داستان

ماهیت :  حقیقت ، ذات ، چیستی

کُنه :  پایان و حقیقت چیزی ، ذات

ماورا  :  پشت سر ، آن سوی  ، در پی  ،  آنچه در پشت چیزی باشد

 

منتها : ( منتهی ) به پایان رسیده ، آخر

بَصَر :  بینایی ، بینش ، چشم

تأمّل کردن :  اندیشیدن  ، درنگ کردن 

مُحال :  ناشدنی ، غیر ممکن

طنین :  آهنگ ، انعکاس صدا

دانش ادبی :

برای درک بهتر یک اثر باید به  « ساختار »  و  « محتوا »  ی آن توجه کنیم

بررسی ساختار یا شکل بیرونی اثر :

نظم یا  نثر  بودن   :   شعر ستایش از سعدی و درس اول  سروده ی قیصر امین پور هر دو به نظم هستند

شیوه ی بیان زبانی یا ادبی  :   شیوه ی بیان شعر ستایش ادبی است و شیوه ی بیان شعر درس اول  سروده ی  قیصر امین پور زبانی است

*زود پرسیدم پدر اینجا کجاست   /    گفت اینجا خانه ی خوب خداست ( در اینجا  منظور از خانه ی خوب خدا   مسجد است )

*عادت او نیست خشم و دشمنی   /   نام او نور و نشانش روشنی ( در اینجا  منظور از روشنی ، زیبایی ها و نعمت های جهان است )

* گلستان کند آتشی بر خلیل .. ( این مصراع به ماجرای گلستان شدن آتش برای حضرت ابراهیم (ع)  اشاره دارد )

* گروهی بر آتش برد زآب  نیل (این مصراع به ماجرای گذشتن حضرت  موسی (ع)  و قومش از میان رود نیل اشاره دارد  )

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع درس 1 فارسی هشتم - 10 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع درس 1 فارسی هشتم - 10 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


پاورپوینت با موضوع درس 11 فارسی هشتم اسلام و انقلاب اسلامی - 20 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 11 فارسی هشتم اسلام و انقلاب اسلامی - 20 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 11 فارسی هشتم اسلام و انقلاب اسلامی - 20 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 11 فارسی هشتم اسلام و انقلاب اسلامی - 20 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 11 فارسی هشتم اسلام و انقلاب اسلامی - 20 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 11 فارسی هشتم اسلام و انقلاب اسلامی - 20 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 11 فارسی هشتم اسلام و انقلاب اسلامی - 20 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 11 فارسی هشتم اسلام و انقلاب اسلامی - 20 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 11 فارسی هشتم اسلام و انقلاب اسلامی - 20 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

آرایه های ادبی :

علی و ولی : جناس / تکرار ( ی) : واج آرایی / تلمیح به حدیث پیامبر دارد : (من کنت مولا فهذا

علی مولاه )هر کس من ولی او هستم ، پس علی نیز ولی اوست .

نکته دستوری :

هر : صفت مبهم

 

 

آرایه های ادبی :

تیغ و تیز : جناس / تیغ افراشتی : کنایه

نکته دستوری :

تیز : صفت بیانی / تیغ تیز : مفعول

 

 

آرایه های ادبی :

شیر حق : استعاره از حضرت علی / هوا و گوا : جناس

  

آرایه های ادبی :

نهان کردن تیغ : کنایه از شمشیر نکشیدن

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع درس 11 فارسی هشتم اسلام و انقلاب اسلامی - 20 اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع درس 11 فارسی هشتم اسلام و انقلاب اسلامی - 20 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 

 

 

 

 

 

 


پاورپوینت با موضوع درس 7 فارسی هشتم آزادگی - 21 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 7 فارسی هشتم آزادگی - 21 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 7 فارسی هشتم آزادگی - 21 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 7 فارسی هشتم آزادگی - 21 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 7 فارسی هشتم آزادگی - 21 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 7 فارسی هشتم آزادگی - 21 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 7 فارسی هشتم آزادگی - 21 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 7 فارسی هشتم آزادگی - 21 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 7 فارسی هشتم آزادگی - 21 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

آرایه ها :

خارکش ، خار = مراعات نظیر / پشته ، پشت = مراعات نظیر

نکته دستوری :

خارکش = مرکب / پشته= غیر ساده است .

همی برد = ماضی استمراری (=می برد)

آرایه ها :

دانه شکر = اضافه تشبیهی

نکته دستوری :

لنگ لنگان = قید / قدم و دانه مفعول هستند .

آرایه ها :

رخش پندار = اضافه تشبیهی /رخش پندار راندن = کنایه از مغرور و متکبر بودن

نکته دستوری :

پندار = بن مضارع از مصدر پنداشتن / همی راند ( = می راند ) ماضی استمراری

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع درس 7 فارسی هشتم آزادگی - 21 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع درس 7 فارسی هشتم آزادگی - 21 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت با موضوع درس 5 فارسی هشتم راه نیک بختی - 18 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 5 فارسی هشتم راه نیک بختی - 18 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 5 فارسی هشتم راه نیک بختی - 18 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 5 فارسی هشتم راه نیک بختی - 18 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 5 فارسی هشتم راه نیک بختی - 18 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 5 فارسی هشتم راه نیک بختی - 18 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 5 فارسی هشتم راه نیک بختی - 18 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 5 فارسی هشتم راه نیک بختی - 18 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 5 فارسی هشتم راه نیک بختی - 18 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

هر متن به تناسب درون مایه ی خود، ویژگی و خصوصیتی دارد که آن را از متن های دیگر، جدا می سازد. متن حماسی با حالت پهلوانی و پیکارگرانه خوانده می شود و متنی که ستایش و نیایش پرورگار را بازگو می کند، با حالت فروتنی و خاکساری خوانده می شود.

  شعر (راه نیک بختی) را که محتوای اندرزی دارد با آهنگ و لحن نصیحت و حالت پندگویانه می خوانیم به گونه ای که شنونده حس کند خود مخاطب آن اندرز است . این شعر را بخوانید و به لحن و آهنگ خواندن توجه کنید.

زین گفته سعادت تو جویم                                         پس یاد بگیر هر چه گویم

معنی: هدف من از گفتن این نصیحت سعادت و خوشبختی توست بنابراین هر چه را می گویم گوش کن و بپذیر/آرایه: گویم و جویم      جناس

نکته دستوری: فعل های (جویم) و (گویم) مضارع اخباری و فعل (یاد بگیر) امری است.

با مادر خویش مهربان باش                              آماده خدمتش، به جان باش

معنی: ما مادرت خوش رفتار باش و با تمام وجودت به او خدمت کن.

آرایه ها: آماده ی خدمت بودن      کنایه/ تکرا (ش)         واج آرایی

نکته دستوری: مهربان: مسند/ به جان: متمم قیدی (چون حرف اضافه (به ) و متمم (جان) هر

دو قابل حذف هستند قید می شوند.)

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت با موضوع درس 5 فارسی هشتم راه نیک بختی - 18 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت با موضوع درس 5 فارسی هشتم راه نیک بختی - 18 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت با موضوع درس 4 فارسی هشتم سفر شکفتن - 10 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 4 فارسی هشتم سفر شکفتن - 10 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 4 فارسی هشتم سفر شکفتن - 10 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 4 فارسی هشتم سفر شکفتن - 10 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 4 فارسی هشتم سفر شکفتن - 10 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 4 فارسی هشتم سفر شکفتن - 10 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 4 فارسی هشتم سفر شکفتن - 10 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 4 فارسی هشتم سفر شکفتن - 10 اسلاید

پاورپوینت با موضوع درس 4 فارسی هشتم سفر شکفتن - 10 اسلاید

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

حروف اضافه :

اگر فعل به حرف اضافه ی اختصاصی نیاز داشته باشد ، کلمه ی بعد از حرف اضافه متمم فعل نامیده می شود و جزو اجزای جمله است. مثال : از ، به ، برای ، با ، در ، بر و ...

تعدادی از حروف اضافه ی اختصاصی :

اندیشیدن ، بالیدن ، برخوردن ، پرداختن ، پیوستن ، تاختن ، چسبیدن ، گرویدن ، تازیدن ، نگریستن   (به)

جنگیدن ، درآمیختن ، ساختن ، ستیزیدن ، آمیختن  (با)

گنجیدن   (در)شوریدن   (بر)

خود آزمایی ها و نکات تکمیلی :

مهارت های زندگی عبارتند از  :

خود آگاهی  ، ارتباط مؤثر ، تصمیم گیری ، چیرگی بر احساسات ، تفکّر خلاّق

خود آگاهی به معنی شناخت پیدا کردن  از خود است.

قرابت معنایی دارد با حدیث : مَن عَرَفَ نفسه  فقَد عرف رَبّه  (  هرکس خود را بشناسد ، خدای خویش را شناخته است )